Hlavní navigace

Slovensko: Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb ovplyvní výpočet preddavkov na daň

24. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Novela zákona o dani z príjmov zo dňa 3. decembra 2013 prináša počnúc 1. januárom 2014 zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 percent na 22 percent. Znížená sadzba dane z príjmov sa v praxi prvýkrát použije na zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2013.

V prípade, že daňovník využíva ako zdaňovacie obdobie hospodársky rok, znížená sadzba dane sa prvýkrát použije až v tom hospodárskom roku, ktorý začne v roku 2014.           

Zmena sadzby dane ovplyvní výpočet výšky preddavkov na daň a zároveň aj cash-flow spoločností. Pri výpočte dane z príjmov právnických osôb za rok 2013 sa uplatnila sadzba dane 23 percent. Počnúc prvým mesiacom, resp. štvrťrokom roka 2014, budú však firmy hradiť preddavky na daň vo výške 22 percent na základe poslednej známej daňovej povinnosti prepočítanej novou sadzbou dane.

 

V praxi táto zmena umožňuje prepočítanie daňovej povinnosti z roku 2012, pomocou ktorej sa vypočítali preddavky na daň z príjmu platené v roku 2013, aktuálnou sadzbou dane vo výške 22 percent od 1. januára 2014, ak ide o daňovníka so zdaňovacím obdobím zhodným s kalendárnym rokom . Uvedenou aplikáciou zníženej sadzby dane vypočítame preddavky na daň z príjmov na úhradu v roku 2014 splatné pre obdobie do podania daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2013, t. j. do 31. marca 2014, ak lehota na jeho podanie nebola predĺžená.

 

Po podaní daňového priznania za rok 2013 sa na základe poslednej známej daňovej povinnosti, t. j. už za rok 2013, vypočíta výška preddavkov na daň ďalej splatných v roku 2014, rovnako za použitia sadzby dane 22 percent. Zároveň sa od 1. januára 2014 zvyšuje spodná hranica pre povinnosť platenia štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnických osôb z 1 659,70 EUR na 2 500 eur.

 

top100

 

Zdroj: KPMG