Hlavní navigace

Sněmovna přijala nový katastrální zákon

27. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © froxx - Fotolia.com
Poslanecká sněmovna schválila v polovině května návrh nového katastrálního zákona, který by měl od počátku příštího roku nahradit stávající zákony č. 265/1992 Sb. (o zápisech věcných práv k nemovitostem) a č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon).

Nový katastrální zákon je jednou z klíčových norem provázejících rekodifikaci českého soukromého práva. Procesní pravidla týkající se zápisů práv k nemovitostem musí logicky zohlednit řadu novinek, které nový občanský zákoník v této oblasti přináší. Nejde pouze o návrat k zásadě, podle které je stavba součástí pozemku, ale i o některé zcela nové instituty, se kterými je třeba se v katastrální agendě vypořádat. Jde například o právo stavby, pacht či svěřenský fond. Dále je třeba reagovat na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku se budou do katastru nově zapisovat i některá práva, která dnes předmětem zápisu nejsou, například nájemní smlouvy.

 

Velmi důležitou změnou, kterou nový katastrální zákon reflektuje, je posílení tzv. zásady materiální publicity, se kterou souvisí zpřísnění podmínek pro provádění zápisů v katastru. Na rozdíl od současného stavu se skutečný vlastník (pokud se liší od vlastníka zapsaného v katastru) v budoucnu nedomůže vlastnictví nemovitosti proti tomu, kdo v dobré víře nabyl nemovitost od osoby v katastru zapsané jako vlastník. Stav zapsaný v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů týkajících se jejich nemovitostí. Katastr dále zavede pro vlastníky službu sledování změn, a to výhradně elektronickou formou.

 

 

 

Zdroj: KPMG

 

 

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?