Hlavní navigace

Sociálně vedené společnosti dosahují dlouhodobě lepších výsledků

25. 5. 2015

Sdílet

Společnost TAB Board prezentovala výsledky globálního průzkumu zaměřeného na rozdíly mezi sociálně vedenými společnostmi a těmi ostatními. Výsledky ukazují, že sociálně vedené firmy dosahují mj. vyššího nárůstu obratu, jsou konkurenceschopnější, mají silnější vizi a cítí se být pevnější součástí okolního ekosystému.

Sociálně vedené společnosti byly v rámci průzkumu definovány jako subjekty, jejichž účel nespočívá pouze v generování zisku. Což ovšem neznamená, že být společností orientovanou pouze na zisk je něco špatného – takováto firma poskytuje práci mnoha lidem a kvalitní produkty a služby svým zákazníkům. Sociálně vedená společnost kromě generování zisku ale navíc vyvíjí pozitivní iniciativy tak, aby z úspěchu firmy měli prospěch také lidé a komunity v jejím okolí. Tím trvale posiluje svoji pozici na trhu, což jí umožňuje dlouhodobě dosahovat lepších finančních výsledků.

 

Klíčová zjištění:

  • Významný nárůst obratu očekává téměř dvakrát více sociálně vedených společností (26 %) oproti běžným společnostem (14 %)
  • Náskok před konkurencí pociťuje 48 % sociálně vedených společností v porovnání s pouze s 38 % běžných podniků. 
  • Dokonale zpracovanou firemní vizi má podle svého mínění 18 % sociálně vedených společností oproti 5 % běžných firem
  • S výrokem „Moje společnost je pevnou součástí okolního ekosystému“ vyjadřuje silný souhlas 45 % sociálně vedených společností, kdežto pouze 16 % respondentů z řad běžných firem.

„Společnosti, které se, aniž by musely, nestarají pouze o krátkodobou maximalizaci rozdílu mezi svými příjmy a náklady ale také i o podporu okolní komunity, mají lepší předpoklady k dlouhodobému růstu,“ řekl Šimon Mastný, generální ředitel TAB Board CZ. „Tím, že investují i do aktivit, které nepřinášejí okamžitý zisk, zvyšují svou reputaci ve svém okolí a posilují budoucí příležitosti. Vzrůstající zájem o sociální aspekty podnikání můžeme potvrdit i u členů českých TAB Boardů, kteří na našich zasedání stále více poptávají know-how z této oblasti.“

 

Koncept TAB Boardu je založen na kombinaci poradních boardů, individuálních koučovacích schůzek s certifikovanými kouči TAB a použití patentovaných nástrojů a prostředků, které spojují podnikatele s tisíci jejich kolegy po celém světě. Prostřednictvím TAB Boardu podnikatelé získají pohled na své podnikání z jiného úhlu, přístup k praktickým radám a řešením, která majitelům firem dávají strategickou výhodu a pomáhají jim dosáhnout okamžitého prospěchu z pozitivních změn.

Byl pro vás článek přínosný?