Hlavní navigace

Soliditet: Kamionová doprava úspěšně odolává krizi

28. 3. 2012

Sdílet

Ziskovost dopravců roste, přesto tržby stále nedosahují hodnot před krizí.

Ačkoliv se globální finanční krize výrazně odrazila na vývoji tuzemské ekonomiky, kamionovou dopravu zasáhla překvapivě mírně. V období 2008 až 2009 propad tržeb zaznamenalo 90 % firem z odvětví, zatímco o rok později 80 % společností tržby zvýšilo. Přesto tržby celé skupiny 118 nejvýznamnějších hráčů v odvětví kamionové dopravy mezi lety 2008 a 2010 klesly o 12 %. Současně ale roste provozní rentabilita firem, a hospodářský výsledek sledovaného vzorku firem se mezi lety 2008 a 2010 zvýšil o 135 %. Očekávání dalšího propadu v odvětví kamionové dopravy v roce 2010 se nenaplnilo. Informace vyplývají z oborové analýzy Kamionová doprava, kterou zveřejnil poskytovatel ekonomických informací, společnost Soliditet (dříve Creditinfo), člen nadnárodní skupiny Bisnode. 

„I když doprava a logistika patří mezi nejrizikovější obory podnikání, tuzemské firmy se s následky krize dokázaly vypořádat celkem obstojně. A to i přes to, že výkonová spotřeba, kde se odráží vysoká cena nafty, je v České republice pátá nejvyšší v Evropě,“ komentuje výsledky analýzy ředitel společnosti Soliditet, David Farský s tím, že se očekávání dalšího propadu odvětví v roce 2010 nenaplnilo.

 

 Citliví na cyklus

V rámci Odvětvové srovnávací analýzy Kamionová doprava společnost Soliditet hodnotila vzorek 118 nejvýznamnějších hráčů na trhu v období 2008-2010. Jejich celkové tržby klesly z 4,51 miliard korun v roce 2008 na 3,96 miliard korun v roce 2010, což představuje propad o 12 %, přičemž minima, ve výši 3,72 miliard korun dosáhly v roce 2009, tedy na vrcholu ekonomické recese v ČR. „Je zřejmé, že podnikání v oblasti kamionové dopravy se velmi citlivé na ekonomický cyklus,“ doplnil ředitel Soliditet. Celkový hospodářský výsledek analyzované skupiny společností mezi lety 2008 a 2010 vzrostl o 135,5 % z 101,8 milionů korun na 239,7 milionů korun. „I když dopravcům klesly tržby poměrně výrazně, a ani v roce 2010 nedosáhly hodnot roku 2008, tento negativní trend se neodrazil na celkovém hospodaření firem. To je dáno především důslednou kontrolou nákladů, optimalizací procesů nebo vytěžováním aut,“ uzavřel David Farský.

 

Součet za skupinu 118 firem

2008

2009

2010

změna 2010/2008

změna 2009/2008

změna 2010/2009

tržby

45 140 274

37 190 083

39 627 944

-12,21 %

-17,61 %

6,56 %

provozní náklady

44 393 306

36 388 222

38 872 784

-12,44 %

-18,03 %

6,83 %

provozní HV

746 968

801 861

755 160

1,10 %

7,35 %

-5,82 %

HV za účetní období

101 795

324 087

239 722

135,49 %

218,37 %

-26,03 %

Poznámka: kumulované hodnoty v tis. Kč. Zdroj: Soliditet

Celkové hodnoty za analyzovanou skupinu firem jsou významně ovlivněny výsledky společnosti C.S CARGO a.s., která představuje zhruba 10% podíl. Při použití mediánu, který není ovlivněn extrémními hodnotami, tržby hodnoceného vzorku 118 nejvýznamnějších firem podnikajících v kamionové dopravě, mezi lety 2008 až 2010 klesly o 13 % z 244,7 milionů korun na 212,9 milionů korun, zatímco zisk propadl
o čtvrtinu z 2,7 milionů korun na 2,0 milionů korun.

 

 

Mediány skupiny 118 firem

2008

2009

2010

změna 2010/2008

změna 2009/2008

změna 2010/2009

tržby

244 697

192 535

212 852

-13,01 %

-21,32 %

10,55 %

provozní náklady

235 659

188 637

207 695

-11,87 %

-19,95 %

10,10 %

provozní HV

6 231

4 189

4 356

-30,09 %

-32,77 %

4,00 %

HV za účetní období

2 691

1 633

2 020

-24,93 %

-39,32 %

23,70 %

Poznámka: hodnoty v tis. Kč. Zdroj: Soliditet

 

 

 

Společnosti s nejvyšším hospodářským výsledkem za účetní období 2010

 

Hosp. výsledek

v tis. Kč

Tržby 2010

v tis. Kč

Meziroční rozdíl
ve vývoji tržeb 2009/2010

PETROTRANS, s.r.o.

55 898

411 791

-1,27 %

COMETT PLUS, spol. s r.o.

44 601

450 978

8,52 %

ČSAD JIHOTRANS a.s.

42 602

1 901 997

13,81 %

ČSAD Havířov a.s.

40 399

333 131

4,81 %

NIKA Chrudim s.r.o.

31 818

402 002

30,54 %

 

Společnosti s nejnižším hospodářským výsledkem za účetní období 2010

 

Hosp. výsledek

v tis. Kč

Tržby 2010

v tis. Kč

Meziroční rozdíl
ve vývoji tržeb 2009/2010

NICOTRANS a.s.

-13 627

615 724

-8,85 %

BEST TRANSPORT, a.s.

-14 719

109 056

19,36 %

HELICAR a.s.

-20 611

748 249

20,04 %

ESA s.r.o.

-57 073

1 556 866

9,19 %

C.S.CARGO a.s.

-295 982

3 744 087

8,48 %

 

Zdroj: Bisnode AB

Cloud23

 

Foto: © gilles lougassi - Fotolia.com