Hlavní navigace

Soudní dvůr EU se vyjádřil ke svobodě pohybu kapitálu

20. 6. 2012

Sdílet

V květnu rozhodl Soudní dvůr EU v případu FIM Santander (případ C-338/11 až C347/11) ve prospěch poplatníka.

Soudní dvůr EU totiž potvrdil, že srážková daň ukládaná ve Francii zahraničním fondům kolektivního investování je v rozporu s právem Evropské unie. Francouzské daňové právo ukládá srážkovou daň ve výši 25 % z dividend vyplácených zahraničním fondům kolektivního investování, zatímco výplaty dividend fondům – rezidentům Francie – jsou od daně osvobozeny. Deset fondů z Belgie, Německa, Španělska a USA napadlo tento postup u SDEU jako porušení svobody pohybu kapitálu garantované evropským právem.

Soudní dvůr uzavřel, že francouzská daňová úprava je diskriminační a je v rozporu se jmenovanou svobodou. Rozdílné daňové zacházení může odrazovat zahraniční fondy kolektivního investování od investování do společností se sídlem ve Francii a zároveň francouzské investory od koupě akcií v zahraničních fondech. Soudní dvůr rovněž poznamenal, že pro srovnání je relevantní situace fondů samotných, neboť daňová rezidence je na základě francouzského práva posuzována na jejich úrovni, nikoliv na úrovni investorů do těchto fondů.

Soudní dvůr v tomto případě neshledal, že by omezení svobody pohybu kapitálu mohlo být ospravedlněno veřejným zájmem, tedy například vyváženým rozdělením daňové pravomoci mezi členské státy (v případě, že by cílem takto navrženého francouzského systému bylo zabránit obcházení placení daní) nebo zajištěním fiskálního dozoru (efektivního vybírání daní).

Předběžná otázka položená francouzským soudem se explicitně netýkala situace třetích států. Nicméně Soudní dvůr poznamenal, že omezení vůči třetím státům by bylo ospravedlnitelné v případě, že by neexistovaly určité nástroje vzájemné právní (daňové) pomoci mezi členským státem a třetím státem. Francouzský správní soud je nyní postaven před úkol vyhovět 2 500 žádostem o vrácení srážkové daně. Další žádosti budou zřejmě následovat. Soud proto pravděpodobně vydá nějaké administrativní pokyny, jak postupovat v těchto případech, aby vyřizování žádostí probíhalo hladce.

Zahraniční fondy kolektivního investování, tedy i české, pokud se jich situace týká, by měly zvážit podání žádosti o vrácení srážkové daně z dividend odvedené ve Francii. Při úvaze, zda tuto proceduru podstoupit, doporučujeme rovněž posoudit interakci s českým daňovým právem, zejména způsob, jakým se vylučuje dvojí zdanění v České republice.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Strezhnev Pavel - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?