Hlavní navigace

Souvisí ekonomické oživení spíše s emocemi než s racionalitou?

23. 11. 2010

Sdílet

„Příští rok nevidím zdaleka tak optimisticky jako ostatní ekonomové. Výrazně nižší tempo přípravy projektů v době krize se bude projevovat v navazujícím byznysu ještě v několika dalších letech,“ říká v rozhovoru Ondřej Benda, finanční ředitel společnosti Armatury Group.

Jak dalece zasáhla ekonomická krize vaši společnost, pokračuje, nebo se situace na trhu stabilizuje? 

Krize se v našem oboru projevuje s výrazným zpožděním. Vybavení nové továrny potrubními celky přichází na řadu, podle velikosti investice, cca dva roky od začátku. Naštěstí naše společnost má proti konkurenci maximálně diverzifikovanou produkci. Výpadek chemického a hutního průmyslu jsme okamžitě nahradili dodávkami do energetiky či dodávkami na energovody. V minulém roce nás výrazněji než krize zasáhl krach společnosti PA EXPORT (dříve Škodaexport). Přesto jsme byli schopni dosáhnout výborného výsledku jak v tržbách, tak v hospodaření.

Co se týká následujícího roku, nejsem zdaleka tak optimistický jako ostatní ekonomové. Důvodně se domnívám, že výrazně menší tempo přípravy projektů v době krize se bude projevovat v navazujícím byznysu ještě v několika dalších letech. Aktuální oživení podle mě souvisí daleko více s emocemi než racionalitou.

 

Ondřej BendaJaká opatření by měl finanční ředitel přijmout v době krize? Snižovat vedlejší náklady, propouštět zaměstnance, zmrazovat platy? Co z toho považujete za správné, co nikoli a jaký je váš osobní názor? 

Krize je dobrým impulsem zamyslet se nad všudypřítomným plýtváním. Mám názor, že vždy je možno šetřit. Pokud klesá výkon, musí nutně následovat také snížení objemu zdrojů. A lidské zdroje, které téměř ve všech podobách považuji za zdroje fixní, jsou jedním ze zdrojů, nad nimiž je nutné se zamyslet. Nicméně dobrý výkon v krizi si zasluhuje dobré ocenění, bez ohledu na krizi, avšak logicky bude dobrých výkonů výrazně méně než v době růstu. Propouštět méně výkonné zaměstnance a nahrazovat je výkonnějšími je dobré. Je to součást ozdravného procesu, procesu omlazení. Omlazení neznamená, že starší zaměstnance nahradím mladými. Omlazení z mého pohledu znamená nahrazení stereotypů novými postupy, názory a myšlenkami.

 

Kde a jak hledáte nové možnosti uplatnění na trhu, nová teritoria, inovace apod.? 

Cloud22

Společnost ARMATURY Group je v České republice a na Slovensku největším dodavatelem průmyslových armatur a potrubních celků, ale v zahraničí ovšem vidím pro nás rezervy, máme tam obrovský potenciál růstu. Daří se nám to, což potvrzuje spousta ocenění v soutěži Exportér roku v kategorii nárůst exportu, Podle mého názoru bychom mohli růst daleko rychleji. Naše společnost má zdroje, a tím nemyslím jen finanční, na to, aby ztrojnásobila výkony v průběhu tří let. Vrátím-li se ještě k vašemu dotazu na vliv krize, spatřuji ho právě ve výrazně méně dynamickém aktuálním růstu, než by tomu bylo v jiné části hospodářského cyklu. Inovace je ovšem běžná součást našeho života. Od roku 2000, kdy se nová společnost ARMATURY Group rozhodla prosadit mezi známými a dlouho fungujícími dodavateli průmyslových armatur, inovujeme nepřetržitě. Rozhodli jsme se vyrábět to, v čem jsme lepší než konkurence co do kvality, ceny nebo rychlosti. Nechtěli jsme konkurovat výrobcům, kteří chrlí produkty v tisícikusových sériích. Od počátku jsme se zaměřili na prázdná místa na trhu. Razantní orientaci na inovace dokládá i personální zajištění ve společnosti. Máme dvakrát více vývojových pracovníků než náš největší konkurent.