Hlavní navigace

Správě dokumentů a legální archivaci dat firmy neutečou

25. 11. 2011

Sdílet

Platforma s názvem „Enterprise Communication Platform“ (ECP) společnosti DOXEE je unikátní internetovou aplikací, která umožňuje přístup mnoha uživatelů a je využívaná pro zajištění adekvátního vlivu marketingových a transpromo dokumentů na zákazníky. Jako prostředek k této komunikaci pak může využívat například bankovní výpisy, pojistné smlouvy nebo faktury.

Konference společnosti DOXEE přinesla nové informace o trendech v oblasti správy a tvorby dokumentů a novinky v legální archivaci dat. Odborníci prezentovali své názory na vývoj trhu DOCCM a potvrdili trend multikanálové komunikace se zákazníky (DOCCM – Document Output for Customer Communications Management je aplikace pro tvorbu, formátování a distribuci sdělení a slouží jako nástroj k podpoře papírové i elektronické komunikace a budování image u zákazníků).

 

Kaspar Roos, Associate Director společnosti InfoTrends zahájil konferenci úvodní přednáškou o řízení komunikace se zákazníky. S účastníky konference se podělil o výsledky výzkumu, který se zabýval testováním chování zákazníků ve vztahu k elektronické komunikaci. Prezentované výsledky ukázaly, že zákazníci stále více preferují elektronickou komunikaci, navíc trendy ukazují, že důraz je kladen také na komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a smartphonů. Pro tvorbu dokumentů to znamená posun směrem k personalizované elektronické komunikaci se zapojením více kanálů včetně sociálních sítí. 

Na Kaspara Roose navázal Petr Neuschl, manažer společnosti Deloitte Advisory. Ten se věnoval současným trendům archivace z pohledu daňových předpisů a jiných zákonem daných regulativ. Potvrdil, že se moderní společnosti v budoucnu bez elektronické archivace dokumentů neobejdou. Výzvou jsou podle Petra Neuschla orgány státní správy, zejména potom daňové úřady, které nemají jasné pokyny pro firmy, které elektronickou archivaci dat zavádějí.

 

Zajištění adekvátního vlivu marketingových a transpromo dokumentů na zákazníky

Konkrétní řešení nejen pro elektronickou archivaci dokumentů, ale i pro jejich tvorbu a správu potom představili zástupci společnosti DOXEE. Platforma s názvem „Enterprise Communication Platform“ (ECP) společnosti DOXEE je unikátní internetovou aplikací, která umožňuje přístup mnoha uživatelů a je využívaná pro zajištění adekvátního vlivu marketingových a transpromo dokumentů na zákazníky. Jako prostředek k této komunikaci pak může využívat například bankovní výpisy, pojistné smlouvy nebo faktury. „Naše konference Obchodní příležitosti v oblasti správy dokumentů splnila svůj cíl,“ říká Jan Holý, Business Development Manager společnosti DOXEE Czech“ a dodává, „do Prahy se sjeli odborníci doslova z celého světa a ukázali našim partnerům i širší veřejnosti novinky z oboru.“

V závěru dne návštěvníci konference diskutovali nad výhodami i úskalími elektronické tvorby a archivace dokumentů. Zajímavým tématem byla elektronická archivace z pohledu rychlého zastarávání informačních technologií a přenosových médií. Odborníci totiž doporučují věnovat pozornost nejen dokumentům a datům určeným pro archivaci, ale i způsobu samotné archivace. V diskusi zazněly i komentáře ke změnám v chování a preferencích koncových zákazníků i firem a efektivitě cross marketingu a multikanálové komunikace.

 

Zdroj:  DOXEE Czech

 

Byl pro vás článek přínosný?