Hlavní navigace

Springtide Ventures a Rockaway vstupují do českého startupu ThreatMark

30. 6. 2017

Sdílet

 Autor: © Gorilla - Fotolia.com
Společnost ThreatMark, která vyvinula účinný způsob ochrany před podvody a kyber útoky pro web a mobilní aplikace, získala dva významné domácí investory. Fond Springtide Ventures ze skupiny KKCG, a investiční skupina Rockaway prostřednictvím své divize Rockaway Ventures získávají 32,2 % v ThreatMarku.

Oba investoři chtějí posílit společnost ThreatMark nejen finančně, ale také v oblasti know-how, podílet se na řízení firmy a pomáhat se vstupem do dalších zemí Evropy, USA a na asijský trh.

ThreatMark byl založen před dvěma lety v Brně jako specializovaná laboratoř zaměřující se na vývoj řešení na ochranu proti kyber útokům a podvodům v online prostředí. Zaměření firmy je reakcí na stále nedostatečnou úroveň bezpečnosti online aplikací a zejména neřešenou otázku bezpečnosti jejich uživatelů. Kromě vývoje vlastních bezpečnostních řešení se společnost zabývá také výzkumem v oblasti detekce malware, umělé inteligence a behaviorální biometrie a aplikacemi těchto poznatků v produkčním prostředí zejména bankovních zákazníků.

Systém, který ThreatMark vyvinul, svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci. Řešení kombinuje stovky parametrů vypovídajících o chování klienta v rámci online žádosti o nový účet, přihlašovacího procesu a práce klienta s účtem. Analyzuje chování uživatele při interakci s aplikací a zařízením, parametry připojení, ale i samotné aktivity a jejich kontext. Predikuje tak rizikové operace, odhaluje útoky hackerů na platební systémy a zabraňuje neoprávněnému přístupu k on-line účtům jak v mobilních, tak i ve webových aplikacích. Bankám pomáhá splnit legislativní požadavky plynoucí z normy PSD2. V současné době je ThreatMark aktivní ve Velké Británii, Polsku, Česku a na Slovensku.

V samotném počátku pomáhala firmě Threatmark na svět česká IT skupina Cleverlance Group v roli „seed investora“, který poskytl společnosti nezbytný startovací kapitál a přístup na trh zákazníků v Čechách a na Slovensku pomocí své dceřiné společnosti AEC. Ta se stala pro ThreatMark systémovým integrátorem s vazbami na své dlouhodobé zákazníky ve finančním sektoru. Cleverlance i nadále zůstává podílníkem v projektu.

top100

„ThreatMark vyvinul systém, který velmi efektivně detekuje celé spektrum podvodů a aktuálních útoků v online aplikacích. Produkt svou robustností konkuruje zavedeným značkám na trhu fraud detection a díky inovativnímu přístupu umožňuje rychlou integraci do prostředí,“ říká ředitel partnerské společnosti AEC a spoluzakladatel společnosti ThreatMark Tomáš Strýček.

Vstupem do tohoto českého startupu fond Springtide Ventures pokračuje ve své strategii zaměřené na investice do společností ve střední Evropě a Izraeli, jež mají potenciál působit globálně a proniknout na vyspělé trhy především v USA a EU. I v tomto případě chce stavět na přirozených výhodách: velikosti a zázemí skupiny KKCG, sídle v srdci Evropy, expertíze v oblasti IT a na zkušenostech s expanzí na globální trhy a efektivní řízení společnosti.