Hlavní navigace

Stále více podnikatelů v Čechách žádá své účetní o manipulaci účetnictví

14. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © pzAxe - Fotolia.com
Podnikatelé v České republice v nemalé míře vyžadují od svých účetních netransparentní úpravy účetních závěrek. V této oblasti se po celou dobu své patnáctileté existence snaží Komora certifikovaných účetních o zlepšení. Aby posílila pozici účetních i v této věci, pustila se do společného projektu na podporu a rozvoj lidských zdrojů v oblasti účetnictví s naším spolkem veb.ch.

Herbert Mattle Současnou situaci v České republice bohužel nemůžeme srovnat s tou ve Švýcarsku. Důvody tohoto tvrzení spočívají především v kultuře a tradici naší země stejně jako ve vedení podniků a odbornících v účetnictví. Rozhodujícími příčinami jsou zejména dlouhodobá výrazná hospodářská stabilita, která se odráží na kultuře podnikání a důvěře mezi státem a soukromým sektorem. Mezi další patří fakt, že vedení malých až středních podniků ve Švýcarsku vědomě neporušuje obchodní ani daňové zákony a předpisy.

Zkreslování účetní závěrky se zpravidla týká porušení daňových zákonů a předpisů a je vždy přísně trestáno. Správní rada společnosti navíc odpovídá (bez možnosti zbavit se této odpovědnosti nebo odpovědnost přenést na někoho jiného) mj. za zajištění účetnictví, kontroly finanční stránky nebo finanční plánování, kontrolní úlohu ve vztahu k osobám, které byly pověřeny vedením společnosti či přípravu výroční zprávy. V neposlední řadě má odpovědnost za oznamovací povinnost soudu v případě předlužení. Důsledky pro správní radu při pochybení mohou být pro její členy finančně likvidační, protože toto podléhá jak osobnímu, tak kolektivnímu ručení jako orgán.

Mezi další záruky a pravidla patří ve Švýcarsku fakt, že většina menších a středních podniků má interní nebo externí audit a auditoři musí mít oprávnění k výkonu činnosti vydávané státním dozorem nad auditem a podléhají i dohledu tohoto dozoru. Menším společnostem často vedou účetnictví tzv. „Treuhänder“, kteří by se v případě porušení také provinili. Stupeň vzdělání odborníků v účetnictví je ve Švýcarsku všeobecně hodně vysoký, počínaje základem ekonomické výuky, přes vzdělání referenta v účetnictví až po státem garantované zkoušky - odborný průkaz ve financích a účetnictví a diplomovaných expertů ve výkaznictví a controllingu.

Přesto se spolek veb.ch a KV Schweiz nyní rozhodli zřídit pro své členy ještě další podpůrný systém. Je jím „whistle-blower“ linka, tedy možnost nahlásit případ a dát si právně poradit tak, aby se podchytilo i těch několik případů zkreslování závěrky, které se ve Švýcarsku objeví.

 

soutez_casestudy

Autor (jeho další článek přinášíme zde) je prezident švýcarského svazu pro účetnictví, výkaznictví a controlling veb.ch

 

Byl pro vás článek přínosný?