Hlavní navigace

Stanovisko Ústavního soudu ČR přijaté pod sp. zn.: Pl. ÚS-st. 30/2010 dne 30. listopadu 2010

21. 2. 2011

Sdílet

Podle nového znění § 144 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním se zavádí nový režim objektivně existujících důkazů, které jsou nezávislé na vůli obviněného.

Do tohoto režimu můžeme řadit například: sejmutí pachové stopy, odebrání vzorků vlasů a bukaného stěru. Základem tohoto režimu je, že obviněný nevyvíjí aktivní činnost a proto nejde o úkony, kdy by osoba byla donucována k nepřípustnému sebeobviňování, jak tomu je u věcných důkazů (např. výslech, zkouška písemnosti, aj.), u kterých je donucení protiústavní. U těchto objektivně existujících důkazů je možné užít zákonných donucovacích prostředků, jako je např. uložení pořádkové pokuty, ovšem za podmínky, že podezřelý či obviněný byl předem o následcích neposkytnutí důkazů poučen. Lze tedy shrnout, že k zajištění součinnosti obviněného či podezřelého při opatřování těchto důkazů je možno užít zákonných donucovacích prostředků. 

 

Autor je advokát trvale spolupracující s NWD Legal

 

 

Byl pro vás článek přínosný?