Hlavní navigace

StudentWorld.cz – nový web IDG

19. 1. 2011

Sdílet

Společnost IDG ve spolupráci se vzdělávací agenturou Kurzy-Fido.cz, která se specializuje na přípravné kurzy na VŠ, uvedla do provozu nový zpravodajský a informační server StudentWorld.cz. Cílovou skupinou tohoto serveru jsou především uchazeči o studium na VŠ, převážně z řad maturantů.

Vzhledem k zaměření společnosti IDG budou mírně převažovat témata týkající se informatických oborů. Web by měl napomáhat uchazečům v lepší orientaci v nabídce VŠ vzdělání a nabídnout podklady a podněty pro přípravu na  přijímací zkoušky.

Kromě běžných článků obvyklých pro tento typ serverů se na webu StudentWorld budou objevovat příspěvky akcentující kritický pohled na problematiku volby oborů, komentované statistiky, atp. V současné době totiž není problémem nedostatek informací o VŠ studiu – otázkou (pro dnešní maturanty obtížně řešitelnou) je, jakým způsobem tyto informace interpretovat a použít při rozhodování. Články na toto téma v současnosti na českém internetu citelně chybějí.

„Publikované příspěvky by měly směřovat ke konkrétnosti“, říká Martin Víta, šéfredaktor StudentWorldu, „nechceme tlumočit sice pravdivé, avšak nicneříkající fráze, chceme nabídnout skutečné návody, které povedou k cíli. Namísto rad typu: snažte se získat co nejvíce informací od těch, kteří daný obor studují, budeme poskytovat např. informace o facebookových skupinách jednotlivých fakult a oborů, ukazovat maturantům, jak se dostat na přednášky příslušného oboru aj.

Obsah bude doplňován ukázkovými cvičnými testy, aktuálním zpravodajstvím z VŠ prostředí a rozhovory s významnými představiteli českých VŠ. V současné době např. připravujeme sérii rozhovorů s děkany technických, přírodovědných a lékařských fakult.

ICTZ23

„V průběhu roku 2011 plánujeme spustit sémantický vyhledávač studijních oborů na VŠ v ČR,“ uzavírá Martin Víta.