Hlavní navigace

Téměř polovina firem není připravena na rozšířenou komunikaci s úřady přes datovou schránku

21. 6. 2013

Sdílet

Firmám chybí zejména systém archivace datových zpráv (44%).

Od 1. ledna příštího roku bude elektronická komunikace firem s úřady převážně jen záležitostí datových schránek. U mnoha úkonů bude povinná a úřady nebudou akceptovat podání v listinné podobě. Realita je však v současnosti taková, že 45 % firem se na tuto změnu zatím vůbec nepřipravuje. Dalším problémem je, že téměř polovina firem v ČR (47,1 %) o nastávajícím rozšíření využívání datových schránek neví. Vůbec přitom datovou schránku nevyužívá ještě stále kolem 9 % firem, což představuje až 33 tisíc organizací. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Komory certifikovaných účetních, který provedla mezi 145 finančními manažery firem.

Téměř tři čtvrtiny tázaných již využívají datové schránky v komunikaci. V drtivé většině případů však pomocí nich firmy komunikují pouze s úřady (91 %). Na komunikaci s dalšími právnickými osobami pak datovou schránku využívá již pouze 3,5 % respondentů. Kolem 55 % společností, které si schránku již zřídily, přitom uznávají, že takováto forma komunikace je ekonomičtější než klasická pošta či kurýr.

Další problém s datovými schránkami vidí firmy v archivaci datových zpráv. Petr Hojsák z výboru Komory certifikovaných účetních (KCÚ), doplnil: „Téměř 44 % těchto organizací dle výsledků našeho průzkumu nemá uchovávání takovéto komunikace zatím vyřešeno a to může v budoucnu představovat další nemalý problém“.

 

Datová schránka není odpakový koš 

CS24

Datové schránky jsou informačním systémem veřejné správy. Pomocí datových schránek je možné zasílat dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci a také je takto od nich přijímat. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě, protože zákon o datových schránkách zrovnoprávňuje papírovou a elektronickou verzi zasílaného dokumentu. Datové schránky jsou určeny fyzickým a právnickým osobám, orgánům veřejné moci. Fyzická osoba nemusí být povinně OSVČ nebo podnikatelem. Datové schránky fungují od konce roku 2009 prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS). Správcem je Ministerstvo vnitra ČR a provozovatelem datových schránek je Česká pošta, s. p. Zřízení datové schránky je bezplatné a v současnosti je aktivních kolem 517.500 těchto schránek. Zdroj: datoveschranky.info

 

Byl pro vás článek přínosný?