Hlavní navigace

Téměř polovina firem platí faktury pozdě. Porušují tím zákon

26. 3. 2014

Sdílet

 Autor: © Carlos Caetano - Fotolia.com
Čtyřicet pět procent společností neplatí včas faktury, čímž porušují zákonnou povinnost. Jejich jednání se přitom dotýká dalších téměř sedmdesáti procent firem, které tak nedostávají včas zaplaceno za své služby, jak ukázal výzkum společnosti Investiční aukce.

Podle nově účinné úpravy v občanském zákoníku mají společnosti povinnost zaplatit pohledávky do třiceti dnů ode dne doručení faktury, pokud se strany smluvně nedomluví jinak. Z výzkumu na vzorku 5 051 firem s obratem mezi jedním a sto miliony ale vyplývá, že téměř polovina společností se v posledních třech letech dopouštěla nezákonného jednání.

Na porušování zákoníku nejvíce doplácejí firmy, které sice faktury platí v řádném termínu, ale nedostávají včas zaplaceno od svých odběratelů. Podle výzkumu se s tímto problémem potýká celých 32 procent zkoumaných společností. „Tyto firmy se pak nemohou dále efektivně rozvíjet, protože s narůstajícím objemem zakázek jim dochází provozní financování. Čekají na peníze od velkých odběratelů, ale zároveň potřebují více prostředků na mzdy, materiál a platby dodavatelům,“ popisuje dopady pozdních plateb autor výzkumu Adam Šoukal ze společnosti InvestAukce.cz, která se zabývá faktoringem a dražbou neuhrazených pohledávek.

 

Jít či nejít s fakturami k soudu 

Nový občanský zákoník v § 1963 umožňuje sjednat dobu splatnosti delší než šedesát dnů, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Co to ale konkrétně znamená pak posuzuje soud. „Pro rozhodování soudu je podstatné, jestli jsou podnikatelé v nerovném postavení. Typicky se jedná o případy velkých odběratelů a malých dodavatelů,“ vysvětluje advokát Marcel Moštěk. „Také si všímá, zda nedošlo k porušení poctivých obchodních zvyklostí,“ doplňuje.

Soud rovněž řeší stížnosti postižených společností. Od nového roku platí nařízení vlády č. 351/2013, které stanoví sankci za pozdní placení faktur ve výši repo sazby stanovenou ČNB a zvýšenou o osm procent. Ne každý se však rozhodne řešit problémy opožděných plateb soudně, protože to znamená nejen dlouhý spor, ale také další náklady.

Pokud se proto odběratelé chtějí vyhnout sporům, mohou svým dodavatelům nabídnout možnost faktoringu, který zajistí zrychlení plateb. „Odběratelé tak navíc dodrží zákon a nebude to mít dopad na jejich cash flow,“ dodává Adam Šoukal z InvestAukcí.

 

Byl pro vás článek přínosný?