Hlavní navigace

Tomáš Prošek, Ondřej Švihálek, iCom Vision Holding: Vzhůru na varšavskou burzu!

31. 10. 2011

Sdílet

Přinášíme dvojrozhovor se spolumajiteli společnosti iCom Vision Holding Tomášem Proškem a Ondřejem Švihálkem o podmínkách vstupu na polskou burzu NewConnect a zájmu tamních investorů o jejich osoby.

Proč jste se rozhodli právě pro polskou burzu, a ne třeba českou nebo rakouskou? 

Tomáš Prošek: Naše společnost se zaměřuje na mobilní média a internet a na vývoj mobilních a webových aplikací. Trh varšavské burzy NewConnect cílí zejména na inovativní podniky s růstovým potenciálem. Toto spojení se nám pro naše účely jevilo jako ideální. Zároveň jsme chtěli vstoupit do mezinárodních vod a vyzkoušet si, jak na naše záměry budou reagovat zahraniční investoři.

Ondřej Švihálek: A v neposlední řadě jsme také chtěli vědět, jak jsme my schopni reagovat na nadnárodní administrativní a jiné požadavky.

 

Ondřej Švihálek (vlevo) a Tomáš ProšekJak probíhá samotný vstup na burzu? Co musí firma udělat a koho kontaktovat? 

Tomáš Prošek: K samotné organizaci vstupu na burzu je potřeba spolupráce s několika odborníky. Jedná se například o tzv. autorizovaného poradce NewConnect podle vlastní volby emitenta, v našem případě to byla společnost CMS Corporate Management Services, který zhodnotí potenciál vstupující firmy a její připravenost. Dále jsme spolupracovali s finančním a daňovým poradcem a s auditorem, my jsme zvolili společnosti E & FIN a ACCOR. Zároveň jsme také spolupracovali s právní kanceláří Květoslavy Vojtové. A důležitým článkem je také tzv. tvůrce trhu, jenž zajišťuje mimo jiné likviditu cenných papírů a kterým pro nás byla společnost CYRRUS.

 

Jak je celý proces náročný? Ať už časově nebo organizačně? 

Ondřej Švihálek: Celý proces od navázání první spolupráce s poradcem burzy NewConnect do prvního obchodního dne trval přibližně půl roku. Co se organizace týče, bylo nutné udržet celých šest měsíců vysoké pracovní tempo celého týmu a to s sebou občas pochopitelně přinášelo krizové okamžiky.

 

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody vstupu na burzu? 

Ondřej Švihálek: Hlavní výhodou a také cílem pro nás byla pochopitelně možnost získání významné finanční částky. Další výhodou je určitě také to, že se naše společnost vstupem na burzu stala transparentní pro potenciální obchodní partnery a investory. Nutnou – a samozřejmě očekávanou – nevýhodou je určitý nárůst provozní administrativy spojené hlavně s reporty směrem k NewConnectu. 

Tomáš Prošek: Na tomto místě je však také zmínit fakt, že vstupem na burzu přibývá managementu společnosti řada povinností, které běžná společnost nemá. Především má odpovědnost před investory. Péče o ně se stává každodenní činností. Je nutné zajistit jejich informovanost o všem, co se ve společnosti děje a co společnost plánuje udělat. A nejen to. Na trhu s cennými papíry je důležitá likvidita titulu, což znamená, že management musí vytvářet takové podmínky na trhu, aby jednotliví investoři mohli podle svého uvážení své akcie prodávat a jiní nakupovat. Lze tedy hovořit o tom, že vstupem na burzu si musí management velmi rychle osvojit nové dovednosti, které jsou vyžadovány okamžikem vstupu na burzu.

 

Jaká byla vaše očekávání? Naplnila se? 

Tomáš Prošek: Realita naše očekávání předčila. O akcie byl velký zájem ještě před veřejným úpisem a poptávka v rámci neveřejné nabídky překročila hodnotu nabízených akcií téměř o jednu čtvrtinu.

Ondřej Švihálek: Dalším poměrně zajímavým ne snad očekáváním, ale zážitkem bylo samotné uvedení na burzu, přítomnost investorů a zájem o naše osoby.

 

Na co jste získaný kapitál použili? 

Tomáš Prošek: Hlavně na pokrytí nákladů spojených s rozšířením společnosti tak, aby mohla rychle a kvalitně pokrývat rostoucí poptávku v oblasti online komunikace.

 

Komu byste doporučil podobný postup, jaký jste zvolili vy? Proč? 

Ondřej Švihálek: Trh NewConnect je ideální pro mladé společnosti s vysokým růstovým potenciálem převážně v sektoru „high-tech“, nicméně je otevřen i jiným, například průmyslovým sektorům. Jak jsem již říkal, vstup na burzu je formálně poměrně náročný. Proto bych jej doporučil jen těm firmám a jejich majitelům, kteří mají jasně formulovaný podnikatelský cíl a strategii a kteří je umějí podat tak, aby byly atraktivní pro investory.

 

Jako firemní benefit nabízíte nově vašim zaměstnancům možnost odkupu akcií. Proč? 

Tomáš Prošek: Prostřednictvím programu „Employee Stock Option Plan 2011+“ (dále ESOP), který jsme spustili letos v září, nabízíme našim zaměstnancům, kteří splňují daná kritéria, možnost nákupu obchodního podílu firmy. Takový program je v českých podmínkách jedinečný a my předpokládáme, že bude zajímavý pro všechny naše spolupracovníky, kteří se chtějí aktivně a dlouhodobě podílet na rozvoji celé společnosti. Zaměstnanci mohou získat více než standardní odměnu za kvalitně odvedenou práci.

 

S jakými firmami aktuálně spolupracujete a co jim nabízíte? 

Tomáš Prošek: Naše činnost je rozložená napříč celým trhem. Aplikace a mobilní či internetová řešení zajišťujeme českým operátorům, což vyplývá z logiky věci. Spolupracujeme také například na aplikaci určenou pro společnost ŠKODA AUTO, vytvářeli jsme aplikace mobilního bankovnictví, aplikace určené pro pojišťovny, mediální domy jakým je například Lagardere Active, Česká republika, návštěvníkům akce DesignBlok jsme nabídli mobilního průvodce a mnoho dalších. Kromě vývoje aplikace a zajištění obsahu nabízíme také průběžné vyhodnocování a technickou podporu a péči.