Hlavní navigace

Třetina firem plánuje do konce roku nabírat zaměstnance

28. 8. 2013

Sdílet

 Autor: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Propouštění plánuje čtvrtina společností. U většiny těchto firem se však bude jednat o redukce v menším rozsahu, v řádu jednotek procent.

Do konce roku 2013 uvažuje 35 % společností na českém trhu o zvýšení počtu zaměstnanců. Vyplývá to z výsledků třetího ročníku výzkumu mezi 190 vlastníky a manažery firem realizovaného v rámci projektu Kupředu.cz ve spolupráci s podnikatelskými kluby Business for Breakfast. 

Průzkum mezi převážně tuzemskými firmami se zabýval očekáváními společností pro období 2013 až 2015, a to jak z hlediska makro, tak i mikroekonomických ukazatelů. Ve srovnání se závěry loňského průzkumu je patrný vzrůstající podíl firem, které se ve druhém pololetí roku 2013 chystají zvýšit svůj počet zaměstnanců o více než 10 %. Zatímco v loňském roce se k podobnému kroku chystalo 7 % respondentů, letos jejich počet dvojnásobně narostl. Počet společností, které nezamýšlejí změny na pracovních místech, je téměř shodný s výsledkem minulého průzkumu. I letos se pohybuje kolem 40 %. 

 

Redukce v menším rozsahu

„Propouštění plánuje čtvrtina společností. U většiny těchto firem se však bude jednat o redukce v menším rozsahu, v řádu jednotek procent,“ uvedl Michal Hrubý, oblastní ředitel Business for Breakfast, který pomáhá podnikatelům k novým zakázkám, kontaktům, informacím a příležitostem prostřednictvím efektivně vedených podnikatelských klubů.  „Vloni naši respondenti vůbec neplánovali razantnější propouštění. Letos naopak pozorujeme v této kategorii drobný nárůst. I přesto firmy do konce letošního roku neplánují tak vysoké propouštění, s jakým počítaly v roce 2011,“ dodal Michal Hrubý.

 

Tabulka 1: Podíl společností, které chystají změny počtu zaměstnanců oproti současnému stavu

 

2013

2012

2011

redukce nad 10 %

4 %

0 %

8 %

redukce do 10 %

20 %

26 %

17 %

nechystáme změnu

41 %

39 %

44 %

zvýšení do 10 %

21 %

28 %

21 %

zvýšení nad 10 %

14 %

7 %

10 %

Zdroj: Průzkum Kupředu.cz a Business for Breakfast.

 

V rámci průzkumu byli vlastníci a manažeři dále dotazováni, jaké největší hrozby spatřují z pohledu své společnosti. Podle respondentů jejich firmy v současnosti cítí největší ohrožení v oblasti obchodu, konkurence a zákazníka. Jako poměrně velká hrozba je vnímána rovněž špatná platební morálka zákazníků, na niž poukazuje plných 19 % firem. Přesto je tento ukazatel hodnocen výrazně lépe než v roce 2011. Tehdy jej jako významné ohrožení označil dvojnásobný počet respondentů. Mezi hrozbami byla v letošním roce zmiňována mimo jiné také ohrožení související se změnami v přidělování dotací a dotační politikou.

 

Kupředu, pravá!

Pro úspěšnost firem v následujících třech letech bude podle respondentů nejpodstatnější schopnost realizace a řízení změn. Společnosti by však neměly zaostávat ani v oblasti komunikace. Jako klíčovou kompetenci pro úspěšnost firmy označilo 39 % manažerů a vlastníků komunikaci směrem dovnitř firmy, respektive 38 % komunikaci vně firmy. Více než třetina respondentů rovněž poukázala také na význam strategického řízení společnosti. 

K určitým rozdílům mezi skupinami managementu a vlastníků firem došlo ve vnímání oblastí s potenciálem pro zvýšení výkonnosti firmy. „Za oblast s nejvyšším potenciálem označily všechny skupiny shodně rozvoj lidských zdrojů. V dalších oblastech se jednotlivé skupiny již poněkud rozcházely,“ upozornil David Kaprál z projektu Kupředu.cz, který se zaměřuje na realizaci projektů zvyšování ziskovosti firem a řízení změn ve firmách. „Pro top a střední management je druhou klíčovou oblastí kvalita managementu firmy. Skupina vlastníků naopak na druhou příčku umístila marketing a prodej. Ten se u top-managementu nachází až na třetím místě, kdežto pro střední management je až šestou nejvýznamnější oblastí,“ doplnil David Kaprál.

 

Tabulka 2: Nejvýznamnější oblasti, v nichž respondenti cítí potenciál pro zvýšení výkonnosti společnosti

 

vlastník

top-management

střední management

1.

rozvoj lidských zdrojů

rozvoj lidských zdrojů

rozvoj lidských zdrojů

2.

marketing a prodej

kvalita managementu firmy

kvalita managementu firmy

3.

kvalita managementu firmy

marketing a prodej

úroveň strategického řízení

Zdroj: Průzkum Kupředu.cz a Business for Breakfast.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?