Hlavní navigace

Trh práce: Růst míry zaměstnanosti je zřejmě minulostí

9. 12. 2019

Sdílet

 Autor: pixabay.com
Obrovský nedostatek pracovníků, s nímž se v posledních letech potýkal český trh práce a který vyvolala silná konjunktura české ekonomiky, už zřejmě není hlavní a jedinou brzdou zaměstnanosti. I na trhu práce se začíná projevovat, že ekonomika oslabuje.

Prudký rozmach počtu lidí, kteří pracovali v české ekonomice v období let 2015 až 2018 následoval po letech recese (2012–2013), kdy počty zaměstnaných rostly meziročně jen nepatrně (+0,3 %, resp. +0,7 %). Tehdy se na přírůstku podílel především ženský segment zaměstnanosti (0,8 %, resp. 1,2 %). Zaměstnanost mužů za recese prakticky nerostla (0 % v roce 2012 a jen 0,8 % v roce 2013) v důsledku toho, že zpracovatelský průmysl, v němž dominuje, byl recesí postižen především.

 

Vrchol konjunktury v letech 2016 a 2017 znamenal posílení trhu práce o téměř 200 tisíc zaměstnaných, tzn. každý rok s přírůstkem +1,6 % y/y, opět s vyšším růstem zaměstnanosti žen (v roce 2016 +2,3 % y/y a v roce 2017 + 1,9 % y/y).
Loňský rok však přinesl, co se růstu zaměstnanosti v české ekonomice týká, přírůstek mírnější (celkově +1,1 % y/y), když zaměstnaných žen bylo o 1,6 % více a mužská zaměstnanost stoupla o 0,7 % y/y. Na nižší růst zaměstnanosti mužů můžeme samozřejmě usuzovat třeba jen čistě technicky z toho, že jejich počet v národním hospodářství je oproti počtu žen vyšší, a tím pádem ani přírůstky nemohou být tak vysoké, jako když jsou počítány z nižšího základu. Blíže pravdě je však argument, že v průmyslu, kde pracují především muži, je nedostatek pracovníků daleko tíživější a zaměstnanost roste pomaleji jednoduše proto, že „nejsou lidi“. Ženy jsou naopak zaměstnávané větší měrou ve službách a tento sektor prokazuje dlouhou dobu větší absorpční schopnost zaměstnávat než sektor sekundární.

 

Výrazné zhoršení zaměstnanosti však ukazují v letošním roce poslední měsíce, za něž jsou známa data. Ačkoli ještě v lednu, únoru a březnu přibývaly v ekonomice meziročně každý měsíc desítky tisíc pracovníků, v dalších měsících již byly přírůstky jen tisícové. V srpnu pak zaměstnanost poklesla – zaměstnaných bylo o 9,5 tisíce méně než ve stejnou dobu loni, především vlivem poklesu zaměstnanosti mužů. Těch pracovalo o téměř deset tisíc méně (–9,9 tis. osob).

ICTZ24


Mediálně sem tam problesknou informace, které společnosti propouštějí a kolika zaměstnanců se věc týká (nejde jen o firmy, ale např. také o banky). Další avízo snižování počtu zaměstnanců vyhlašuje pro příští rok i státní sektor. V tomto kontextu tedy získávají z prvního pohledu překvapivá data o poklesu zaměstnanosti v ekonomice České republiky větší logiku.


Uvidíme, co ukážou údaje o trhu práce v nejbližších měsících, ale lze soudit, že k jeho novému vzepětí dojde skutečně pouze stěží. Už z toho důvodu, že zaměstnanost je z pohledu předstihových ukazatelů vývoje ekonomiky tzv. lag indikátorem (tj. za vývojem HDP zaostává). Jestliže tedy HDP bude pomalu ztrácet na tempu, za čas se tento vývoj projeví ještě markantněji na trhu práce.

Byl pro vás článek přínosný?