Hlavní navigace

Trh private equity letos s optimismem: nejlépe na tom budou farmacie, maloobchod a energetika

4. 3. 2013

Sdílet

Nejrychlejší růst by měl být v Německu a Skandinávii, naopak ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Francii a Řecku se očekává mírný pokles. Většina transakcí bude střední velikosti, tedy do 250 milionů eur, větší transakce budou spíše výjimkou.

Na evropském trhu private equity opět převládá optimistická atmosféra. Po negativní vlně mezi private equity investory v roce 2012 se tento rok čeká více transakcí a to zejména v Německu a Skandinávii. Naopak ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Francii a Řecku se dále čeká mírný pokles. Nejvíce transakcí se očekává ve farmaceutickém průmyslu, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, maloobchodu a energetice. Nicméně velké transakce budou i nadále spíše výjimečné, částečně i z důvodu přetrvávající nejistoty ohledně budoucího ekonomického vývoje. Ačkoliv bude trh více likvidní, stále bude těžké získat úvěrové financování. Ve vnímání kupní ceny cílové společnosti se neočekávají žádné změny. Dvě třetiny z 1200 evropských manažerů se domnívají, že obchodní modely private equity fondů bude třeba přehodnotit a přizpůsobit změnám na trhu. To jsou hlavní závěry nové studie společnosti Roland Berger Strategy Consultants na téma: Výhled evropského trhu Private Equity pro rok 2013" 

"Nálada na evropském trhu private equity pomalu roste," uvedl Gerd Sievers z Roland Berger Strategy Consultants." Protože ekonomické vyhlídky zůstávají beze změny, toto zlepšení se přičítá zejména pozitivnímu vývoji na finančních trzích a stabilizaci evropské dluhové krize."

 

Počet fúzí a akvizic za účasti private equity fondů roste

52 % respondentů očekává meziroční nárůst relevantních transakcí, zejména ve Skandinávii (+2,7%), Německu (+2,4%) a Polsku (+1,9%), který souvisí i s pozitivním ekonomickým vývojem v těchto zemích.

Investoři očekávají nejvíce aktivity ve farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví (54 %), ve spotřebním zboží a maloobchodu (51 %), energetice (41 %) a IT a telekomunikacích (41 %). "Předpokládaný stabilní růst v těchto odvětvích v příštích letech a probíhající změny, jako například transformace energetiky v Německu, povedou ke zvýšenému množství transakcí. Private equity fondy budou mít tedy díky akviziční činnosti možnost zapojit se ziskových obchodů", vysvětluje Zsilinszky.

V státech, které jsou negativně ovlivněné dluhovou krizí se i na trhu private equity očekává mírný pokles, zejména tedy v Řecku (-1%), Francii (-0,7%), Španělsku, Portugalsku a Itálii (-0,6%).

 

Úvěrové financování bude obtížnější

Velké transakce přesahující 500 milionů eur budou výjimečné i v roce 2013. A to zejména z důvodu jen těžko dostupných úvěrů: "Je to spíše překvapivé, když vezmeme v úvahu dostatečnou likviditu na trzích a také přípravy k prodeji i u potenciálně velkých cílů," dodává Zsilinszky. "Atraktivita a vnímání kupní ceny bude rozhodující pro počet i velikost transakcí." Respondenti očekávají, že poroste alespoň atraktivita cílů. Ohledně kupní ceny se neočekává žádný významný meziroční pokles.

Akviziční cíle budou především většinové podíly v rodinných společnostech (46 %), odkoupení menších částí podniků se založením nové společnosti a odkoupení stávajících podílů od fondů private equity (oba po 43%). Největší podíl potenciálních kupců budou tvořit strategičtí investoři (23 %), dále společnosti zvažující únikové možnosti k jiným private equity fondům a také společnosti zvažující kombinaci několika únikových strategií (všichni ca 20 %).

 

Výzva do budoucnosti – přizpůsobení obchodních modelů

Private equity fondy se budou v roce 2013 více zaměřovat na rozvoj firem ve svém portfoliu. K tomu použijí strategická (39 %) i operativní (36 %) opatření. Finanční opatření, jako refinancování úvěrů, nebo změna podílu vlastního a cizího kapitálu, jsou relevantní jen pro 26 % respondentů.

Dvě třetiny investorů se také domnívají, že obchodní model private equity fondů bude muset být přehodnocen s ohledem na budoucí udržitelnost. "Finanční krize nám ukázala, že určité změny budou nutné. Například pasivní správa portfolia nebude již dlouhodobě udržitelná. Fondy budou muset využít všech příležitostí k aktivnějšímu přístupu pro správu společností v portfoliu. To by mělo usnadnit přizpůsobení se aktuálním tržních podmínkám a zvýšit rezistenci vůči budoucím krizím," vysvětluje Zsilinszky.

 

ICTZ24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?