Hlavní navigace

Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015

8. 11. 2014

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku.

První z nich, již platný zákon 196/2014 Sb. obsahuje změny při stanovení místa plnění v případě poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani.

 

Druhý návrh novely (tisk 251), který je nyní před podpisem prezidenta, zavádí druhou sníženou sazbu daně ve výši deseti procent. Tato sazba se uplatní u nenahraditelné dětské výživy, léků a knih. Přestože se jedná o relativně úzký okruh zboží, lze očekávat, že s těmito komoditami se může v podobě přijatých plnění setkávat většina plátců (např. nákup knih). Je proto třeba počítat s tím, že od začátku nového roku bude třeba upravit účetní systémy tak, aby plátci byli schopni plnění s 10% sazbou daně vykazovat ve svých daňových přiznáních (dojde také k dílčím změnám ve formuláři přiznání k DPH).

 

Třetí novela (tisk 291 – bude projednávána ve druhém čtení v poslanecké sněmovně v průběhu listopadu) obsahuje velké množství technických změn. Jedná se mimo jiné i o rozšířené uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských zdanitelných plnění uvedených v nové Příloze č. 6 k zákonu o DPH. 

 

Novela je koncipována tak, že z množiny plnění uvedených v nové Příloze 6 vláda svým nařízením vybere seznam komodit, u kterých se režim přenesení daňové povinnosti dočasně uplatní. Návrh tohoto nařízení je v současné době ve vnějším připomínkovém řízení. Od 1. ledna 2015 by se měl režim přenesení daňové povinnosti uplatnit u tohoto zboží a služeb:

  • povolenky na emise skleníkových plynů,
  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které nejsou běžně používány v nezměněném stavu ke konečné spotřebě,
  • surové či polozpracované kovy, včetně drahých kovů (s určitými výjimkami),
  • mobilní telefony,
  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, a zařízení s těmito obvody, která jsou dodávána ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
  • herní konzole, tablety a laptopy.

 

V případě mobilních telefonů, integrovaných obvodů a herních konzolí, tabletů a laptopů by se měl dle návrhu uplatnit hodnotový limit 100 tis. Kč (jako celková částka základu daně na daňovém dokladu), do kterého se režim přenesení daňové povinnosti u těchto položek neuplatní, nýbrž se uplatní standardní režim.

 

Režim přenesení daňové povinnosti se nově uplatní také na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle § 56 odst. 4 zákona o DPH (aplikace není vázána na nařízení vlády).

 

Režim přenesení daňové povinnosti zůstává nadále zachován u dodání zlata, šrotu a odpadu dle přílohy zákona o DPH a u stavebních prací.

 

Mezi další navrhované změny patří:

 

  • Změna a rozšíření uplatnění daně v případě převodu nemovitých věcí
  • Režim přenesení daňové povinnosti v rámci tzv. mechanismu rychlé reakce (uplatnění na základě nařízení vlády po dobu maximálně devíti měsíců u plnění, u nichž Evropská komise potvrdí, že nemá námitky).

 

Od 1. ledna 2016 by měl být zaveden tzv. „kontrolní výkaz“. Povinnost předkládat společně s daňovým přiznáním i kontrolní výkaz by se vztahovala na všechny plátce, pokud uskutečnili či přijali zdanitelné plnění v tuzemsku. V rámci výkazu by plátci měli uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních (včetně záloh) podle jednotlivých daňových dokladů. 

Zdroj: KPMG

ČTĚTE TAKÉ:

soutez_casestudy

→ DPH: Ministerstvo financí a Finanční správa vysvětlují důvody pro zavedení kontrolního hlášení
Daňové úniky na DPH se v České republice odhadují v desítkách miliard ročně a celkově se mohou blížit až sto miliardám. 

→ Daňových povinností neubylo, ale Čechy si na jejich žebříčku polepšily
ČR obsadila 119. místo v žebříčku jednoduchosti placení daní v právě zveřejněné studii Světové banky a PwC „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2015. 

Byl pro vás článek přínosný?