Hlavní navigace

Tři odvážné kroky, kterými mohou finanční ředitelé získat náskok před konkurencí

29. 9. 2021

Sdílet

 Autor: depositphotos – Elnur_
Kroky vycházejí z analýzy finanční výkonnosti 1 500 společností po globální finanční krizi v letech 2007–2009.

Již dlouhá léta hledají odborníci na finance způsoby, jak s použitím moderních technologií připravit své společnosti na budoucnost. Aktuální pandemie plně odhalila nedostatky zastaralých platforem a urychlila tempo inovací; některé společnosti dokonce tímto způsobem musely bojovat o přežití.

Odvážné kroky vycházejí z analýzy finanční výkonnosti 1 500 společností po globální finanční krizi v letech 2007–2009, kterou provedla společností McKinsey & Co. za účelem lepšího pochopení toho, jak se 25 % firem s nejlepšími celkovými výnosy pro akcionáře podařilo překonat své konkurenty právě po tomto náročném období.  Z této analýzy vyplývá, že mají tito „nezdolní“ společné charakteristiky, včetně agresivního přístupu k realokaci zdrojů a investování do projektů na zvýšení produktivity v rámci jejich společností.

Odvážný krok č. 1: 

Důraz na transformaci při realokaci zdrojů.

Každá ekonomická krize představuje logickou a nutnou příležitost k přehodnocení každého aspektu podnikání a právě v tom tkví její přednost. I když si to možná většina nemyslí, tak nyní není vhodný čas investovat zdroje do drobných, postupných změn; toto je naopak vhodná doba k tomu, abychom se zaměřili na odvážné, transformační kroky, které se projeví ve zvýšení produktivity a vysoké návratnosti investic. 

Odvážné kroky v krizi rovněž vyžadují správné nástroje, jenže mnohé společnosti zjišťují, že nejsou vůbec připraveny na zachování svého podnikání, o urychlení inovací nemluvě.  Jak poukázal Rondy Ng, viceprezident pro rozvoj ERP aplikací ve společnosti Oracle, „mnozí naši zákazníci používali provozní systémy ze začátku první dekády tohoto tisíciletí, které postrádají klíčové funkce integrované v aktuálním řešení Oracle Cloud ERP.“ Aktuální generace softwaru Cloud ERP nyní poskytuje společnostem jak obrovské zisky v produktivitě – kdy jsou opravdu potřeba – tak potřebnou flexibilitu pro implementaci nových obchodních modelů, které podpoří toky příjmů na základě předplatného nebo digitální prodejní kanály.  Vstupem do světa cloudu dnes získáváme také přístup k nepřetržitým inovacím, které se integrují do dnešních softwarových systémů, od digitálních asistentů a chatbotů až po prediktivní a preskriptivní analýzy založené na umělé inteligenci. 

Vyžádejte si Oracle Cloud ERP demo zdarma. 

Odvážný krok č. 2: 

Pragmatický přístup k fúzím, akvizicím a divesticím za účelem vylepšení portfolia společnosti

Na základě analýzy historického vývoje a posouzení aktuálních podmínek z dílny společnosti McKinsey se současný ekonomický propad jeví jako ideální příležitost k zaujetí programového přístupu k fúzím, akvizicím a prodeje majetku, který může přinést konkurenční výhodu na trhu.  Společnosti pracující se zastaralými technologiemi budou mít problémy s hledáním ziskových příležitostí ve svých aktuálních obchodních modelech, vyhodnocením potenciálu nových fúzí a akvizic nebo divestic a souladem rozhodnutí, která budou přijímat, se svými provozními aktivitami.

Rondy Ng ze společnosti Oracle upozornil na to, že společnost Oracle používá své řešení Cloud ERP na podporu strategie v oblasti fúzí a akvizic a realizaci očekávaných synergických efektů.  „Společnost Oracle je v oblasti akvizic velice aktivní“, prohlásil Ng. „V minulosti jsme koupili řadu společností, za posledních 20 let více než 100 – mnohé z nich přitom patřily mezi opravdu velké společnosti.“  Zhruba 25 těchto akvizic bylo realizováno v průběhu Velké recese v letech 2007–2009, abychom tak podpořili důraz společnosti Oracle na firemní aplikace a hardware. Ng poukázal na to, že skutečně cloudové systémy finanční správy se průběžně doplňují o nejnovější funkce na podporu škálovatelnosti a flexibility, rychlého začlenění nových entit a rozšíření vhodných nástrojů pro modelování vlivu jednotlivých akvizic nebo divestic na zisky a tržby.

Odvážný krok č. 3:

Digitalizace pro zvýšení produktivity

Inovace ve financích jsou prioritou již dlouhá léta, pandemie však naléhavost této priority ještě prohloubila. Větší digitalizace a automatizace finančních procesů je již dlouho na seznamu úkolů finančních ředitelů.

Podle zprávy společnosti McKinsey „Náskok v digitálních financích“ je možné automatizovat více než 75 procent úkolů v oblastech, jako jsou peněžní výdaje, řízení tržeb a obecné účetní operace. Rondy Ng zdůrazňuje, že s tím, jak se společnosti digitalizují a prohlubují automatizaci, roste také význam pokročilých dat a analytických nástrojů při vytvoření transparentního prostředí pro bezproblémovou spolupráci uvnitř společností.

„Ve společnosti Oracle jsme se vždy soustředili na to, abychom poskytovali jednu integrovanou službu: propojené firemní prostředí, propojená data, propojený pohled na firemní procesy, abyste se vy mohli zaměřit na velké transformační kroky“, dodává Ng. „Přehled o tom, co se děje ve styku se zákazníky a v administrativních činnostech, je klíčový nejen kvůli operacionalizaci všech těchto nových obchodních modelů, ale také pro řízení probíhajících změn.“

Dále uvedl, že prostřednictvím jednotné platformy, která podporuje automatizaci a lepší spolupráci, mohou finanční ředitelé a finanční týmy snadněji přijímat moderní postupy, jako jsou kontinuální predikování a plánování, a vylepšit prediktivní modely, aby se dokázali lépe připravit na další krizi. Navíc k tomu získávají nástroje, které rozšiřují možnosti vzdálené práce – včetně tak klíčového úkolu, jakým jsou účetní závěrky.

Ng nám vyprávěl o tom, jak společnost Oracle zvýšila svou produktivitu v pandemii, protože se jí povedlo zkrátit měsíční závěrku při práci z domova o dalších 20 %. Společnost Oracle tak každý den ve stovkách procesů sklízí plody svých vlastních cloudových řešení. 

CS24

Další kroky při přehodnocení pohledu na finance

Finanční týmy v každé společnosti si musí najít vlastní tempo při přechodu k odolnosti a přehodnocení pohledu na finance. Žádné univerzální řešení neexistuje. Oracle chce v první řadě pomoci každé firmě najít její vlastní jedinečnou cestu k novým úrovním produktivity a prosperity. Podívejte se na další tipy jak inovovat a získat odolné finance a domluvte si s nezávaznou schůzku s našimi specialisty

Anne Ozzimo, výkonná ředitelka pro produktový marketing ERP a EPM ve společnosti Oracle

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku