Hlavní navigace

Účetní, studenti a e-learning: ACCA nově nabízí kurzy měkkých dovedností

21. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © rostizna - Fotolia.com
Dva e-learningové moduly pomohou účetním rozvíjet komunikační dovednosti, týmovou práci a budování vztahů. Jejich absolvování je velkým přínosem nejen pro účastníky, ale i pro jejich mateřskou firmu.

Asociace certifikovaných účetních (ACCA) připravila pro studenty i přidružené členy dva nové výukové moduly nazvané Efektivní komunikace a Funkční vztahy. Rozšiřuje tak svou nabídku on-line vzdělávání, která se doposud zaměřovala zejména na odborné znalosti. „Nezáleží jen na ryzí odbornosti, také je nutné mít měkké dovednosti, aby člověk dokázal ve svém oboru navázat dobré obchodní vztahy a efektivně komunikovat,“ vysvětluje Alan Hatfield, ředitel výukových aktivit ACCA.

 

Vstanou noví komplexně vzdělaní profesionálové 

Tímto krokem reaguje ACCA na současné požadavky pracovního trhu. Od moderních účetních už dnes firmy nepožadují pouze přesná čísla, ale také schopnost dobře komunikovat s klienty, podílet se na přípravě strategických byznys plánů nebo kompetence v oblasti analýzy a identifikace rizik. Tento trend je patrný zejména od vypuknutí ekonomické krize, kdy se vedení firem stále častěji spoléhá na účetní oddělení jako na průvodce složitou a těžko předvídatelnou hospodářskou situací. Právě komplexní vzdělávání je proto jednou z dlouhodobých priorit ACCA.

„Věříme, že kvalifikace ACCA připravuje studenty na to, aby se stali naprostými finančními profesionály a osvojili si schopnosti, které po nich budou vyžadovat jejich zaměstnavatelé. Takovou výukou dále posilujeme kompetence našich členů, aby se dokázali vyrovnat s proměnlivými potřebami současného podnikatelského světa,“ dodává k tomu Alan Hatfield.

 

Priority: komunikace a vztahy 

Aktuálně spuštěné e-learningové moduly se zaměřují na nejčastější nové požadavky na profesionály v oblasti účetnictví, tj. na komunikaci, týmovou práci a budování vztahů. Jde tedy o oblasti, které se hodí každému všestrannému účetnímu. Moduly jsou postavené tak, aby zároveň studenti rozvinuli schopnosti nezbytné pro absolvování náležitostí spojených s praxí (PER).

 

A jaký je tedy přesný obsah obou modulů? 

Efektivní komunikace pojednává o různých stylech komunikace i o tom, jaké jsou překážky efektivní komunikace a jak je překonat. Studenti se dozví, jakým způsobem se utvářejí naše dojmy a úsudky a rozvinou svou schopnost tázat se a naslouchat. V neposlední řadě se moduly zaměřují i na zlepšení psaného ústního projevu a komunikace ve virtuálním prostoru.

Funkční vztahy pojednávají o interakcích s druhými; mimo jiné o tom, jaké jsou naše preference při jednání s lidmi a jaké z toho plynou důsledky. Účastníci modulu pak lépe pochopí, jak působí na lidi kolem sebe, všimnou si rozdílů v reakcích druhých lidí a dozví se, jak tyto poznatky využít k budování kvalitního vzájemného vztahu. Modul rovněž pomáhá v poskytování a přijímání zpětné vazby a k lepšímu vyjadřování svých názorů. 

„Uvedené dva moduly rozvíjením měkkých dovedností umožní studentům ACCA a přidruženým členům stát se sebevědomějšími a schopnějšími finančními profesionály,“ shrnuje přínos tohoto typu vzdělávání Hatfield.

 

Co je třeba udělat, kde se registrovat 

Zmíněné moduly najdete na stránkách virtuálního výukového centra ACCA zde. Uživatelé, kteří na tyto stránky zavítají poprvé, se budou muset nejdříve registrovat. Studentem ACCA se může stát každý, kdo úspěšně projde testem z angličtiny a matematiky. Pro získání členství je třeba prokázat svou odbornou způsobilost, tedy úspěšně absolvovat zkoušku podle studijní osnovy, získat minimální praxi a přijmout etické zásady Asociace. Získáním certifikátu ale spolupráce nekončí. Členové ACCA jsou povinni udržovat své znalosti účastí v programu Continuing Professional Development (CPD) a zároveň dodržovat etická pravidla a zásady správné praxe. Takto je garantováno čestné a zároveň maximálně odborné počínání jednotlivých členů včetně dodržování firemního tajemství klientů.

 

Kariérní postup umožní tvrdá dřina 

Uvedené podmínky kladou na studenty i členy poměrně vysoké nároky a získání kvalifikace stojí nemalé úsilí, čas i peníze. Přes 160 tisíc členů a více než 400 tisíc studentů po celém světě ale svědčí o tom, že výhody plynoucí z takového členství převyšují finanční i osobní a časovou investici.

Každý účetní, který chce být přínosem pro svou firmu a pomýšlí na kariérní postup se v dnešní dynamické době musí průběžně vzdělávat. Často však účetní absolvují pouze různé kurzy a školení v odborných oblastech. ACCA je však přesvědčena, že dosavadní vzdělávání dnes pro konkurenční výhodu a schopnost obstát v nových podmínkách nestačí. Proto se vedle finančních a obchodních dovedností zaměřuje stále více také na vzdělávání v oblasti strategie, měkkých dovedností a profesní etiky.

 

Uvidí se, jestli budete povýšen vy, nebo váš kolega

„Kvalifikace účetního je důležitá nejen pro ty, kteří hledají kariéru v účetnictví. Ve skutečnosti se mnoho kvalifikovaných účetních propracuje na vyšší pozice v jiných oblastech podnikání jako je bankovnictví, regulace, vládní instituce a akademická sféra,“ konstatuje Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Navíc ACCA nabízí členům vedle komplexně postavených a kvalitních vzdělávacích modulů také své dobré jméno uznávané po celém světě. „Tvrdě získané kvalifikace a členství v prestižních profesních organizacích zvyšuje postavení absolventů v očích kolegů a nadřízených, což právě může rozhodovat o tom, jestli budete povýšen právě vy, nebo váš kolega,“ připomíná Kateřina Benešová. V mnoha případech dosáhnou členové ACCA na funkce ředitelů nebo obchodních mentorů. Je tedy zřejmé, že potřebu měkkých dovedností – a zejména právě schopnost komunikovat a budovat vztahy se svými kolegy, obchodními partnery i klienty– není radno podceňovat.

 

Investice do lidských zdrojů jsou jedinou možností 

soutez_casestudy

Vedle přínosu pro samotné studenty jsou vzdělávací moduly ACCA jednoznačně přínosem i pro firmy, které účetní zaměstnávají. Investice do lidských zdrojů je dnes prakticky jedinou možností, jak se vyrovnat s dynamickým vývojem finančního světa a novými požadavky, které nové trendy na pracovníky kladou. U členů renomovaného profesního sdružení, jakým právě ACCA je, existuje garance profesionality a kontinuálního profesního rozvoje. Navíc jsou součástí stanov přísná etická pravidla a v případě neprofesionálního chování některého člena může Asociace díky svému týmu kvalifikovaných právníků pomoci s řešením problému, na který byla upozorněna. Firmy, které podpoří své zaměstnance v zapojení do programů ACCA tak získají nejen perfektní odborníky se schopností orientovat se v nových ekonomických podmínkách, ale také spolehlivé zaměstnance, jejichž férové jednání garantuje globální renomovaná organizace s více než stoletou historií. Alan Hatfield tak věří, že nejen vzdělávací aktivity zaměřené na měkké dovednosti najdou u vedení firem velký ohlas. „Mohly by naše moduly propagovat mezi svými zaměstnanci,“ navrhuje firmým Hatfield způsob, jak si zajistit kvalifikované, všestranně vzdělané a spolehlivé účetní pro nelehkou ekonomickou dobu.

 

Byl pro vás článek přínosný?