Hlavní navigace

Umělá inteligence zvýší kvalitu a efektivitu právních služeb, je ovšem potřeba dbát na ochranu dat

1. 8. 2023

Sdílet

Právník Autor: Depositphotos
Právní kanceláře začínají využívat služeb umělé inteligence. Ta mimo jiné rozšíří možnosti práce s textem, zrychlí vyhledávání informací a stane se pro právníky důležitým nástrojem. Mluví o tom experti z advokátní kanceláře Moore Legal CZ.

Varují však před možnými úskalími, jako je například omezená spolehlivost textových generativních modelů anebo nutnost zvýšené opatrnosti při nakládání s citlivými daty. V Moore Legal CZ umělou inteligenci již testují například pro vyhledávání informací v procesu due diligence nebo při úpravách textu.

Co se týče umělé inteligence, tak se v právních kancelářích využívají především generativní jazykové modely. „Značná část právní praxe souvisí s prací s textem, a právě tam mohou pomoci jazykové modely založené na umělé inteligenci. Současně vnímáme AI zejména jako další z nástrojů pro právníka vedle práce s komentáři, judikaturou či interními vzory. Převzetí aktivit se nicméně v současnosti bude týkat spíše okrajových záležitostí, jako je například shrnutí time sheetů do zprávy pro klienta, či přípravy marketingových zpráv na základě podkladů,“ komentuje Jan Kubica, partner AK Moore Legal CZ, s tím, že umělá inteligence představuje pro právní kanceláře příležitost a zároveň impulz znovu promyslet své interní pracovní postupy.

AI musí být pod dohledem

Experti nicméně nabádají před potenciálními riziky využívání umělé inteligence v právní praxi. „V prvé řadě je nutné si uvědomit, jak jsou data poskytovatelem daného modelu dále zpracovávána, zejména zda dochází ke zpracování lokálně či dochází k odeslání dat třetí straně, a to vzhledem k rozlišení mezi zpracováním klientských a ne-klientských dat,“ vysvětluje Jan Kubica. „Zároveň je na místě obezřetnost ohledně výstupů AI, kdy nelze jednoznačně vyloučit, že AI může též uvádět nepravdivé informace.“

CS24

Rychlejší práce s informacemi

Umělou inteligenci testují i v advokátní kanceláři Moore Legal CZ. „V současnosti testujeme systémy v rámci AK Moore Legal CZ, které vybírají z naší interní databáze relevantní kusy textu pro složení odpovědi, nebo systémy, které v rámci due diligence obdobně umožňují v rychlosti vyhledat relevantní pasáže pro určitý dotaz. Též právní psaní může být zajímavým způsobem podpořeno, např. pro navrhnutí zjednodušení určitého textu nebo pro generování možných protiargumentů k dané pozici – to vše vždy pod vedením a za plné kontroly daného právníka,“ popisuje Jan Kubica.

Regulace AI

Umělá inteligence je regulována celou řadu předpisů, ať už specificky zaměřených na AI či obecných, a to jak na národní, tak na evropské úrovni. „Při využití AI v právní praxi se samozřejmě uplatní mj. stavovské předpisy. Zároveň se další předpisy, a to zejména na evropské úrovni, chystají. Současnou, poměrně robustní, regulaci AI v rámci EU považujeme za správný směr,“ komentuje Jan Kubica.

Byl pro vás článek přínosný?