Hlavní navigace

UniCredit Bank a EIB malým a středním podnikům

28. 7. 2011

Sdílet

UniCredit Bank a Evropská investiční banka (EIB) navázaly na svoji dlouholetou spolupráci a před nedávnem podepsaly novou smlouvu na zvýhodněné financování investic zejména v segmentu malých a středních podniků.

UniCredit Bank se tak stala v ČR jedním z nejvýznamnějších partnerů EIB při poskytování zvýhodněných úvěrů. V roce 2011 UniCredit Bank získala od EIB již celkem 200 milionů eur. „UniCredit Bank spolupracuje s Evropskou investiční bankou v oblasti zvýhodněného úvěrování zejména malých a středních podniků již déle než deset let. Úvěry s podporou EIB mají mezi našimi klienty velký úspěch a věřím, že tomu tak bude i v budoucnu,“ uvedl Jiří Kunert, generální ředitel a předseda představenstva UniCredit Bank.

UniCredit Bank umožňuje jednoduchý přístup k investičním úvěrům pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky. Financování projektů ze zdrojů EIB prostřednictvím UniCredit Bank umožňuje firmám získat  investiční úvěr s výhodnější úrokovou sazbou. 

EIB je bankou Evropské unie pro poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejím hlavním posláním je přispívat k integraci, vyváženému rozvoji a k ekonomické a sociální soudržnosti členských států EU. Vedle podpory projektů v členských státech EU patří mezi její úvěrovací aktivity také financování investic v budoucích členských státech a partnerských zemích EU. Na kapitálových trzích si vypůjčuje značné objemy prostředků, které pak formou výhodných půjček poskytuje na projekty sloužící k prosazování cílů politik EU. Je největším mezinárodním vypůjčovatelem a má trvale rating AAA, který se opírá o pevnou podporu akcionářů, silnou kapitálovou základnu, vynikající kvalitu aktiv, konzervativní řízení rizik a seriózní strategií financování.

 

 

Cloud22

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic