Hlavní navigace

Uspokojení internetových objednávek si vyžádá růst logistických prostor v evropských metropolích

23. 4. 2018

Sdílet

Celkové náklady na doručování zásilek v evropských městech činí 70 miliard eur a do roku 2021 se předpokládá jejich nárůst o 7 až 10 %.

Cushman & Wakefield ve spolupráci s P3 Logistic Parks vyvinul tzv. „model městských prostor“ pro kvantifikaci požadavků na městské logistické prostory na největších evropských e-commerce trzích. Vychází ze současných i budoucích objemů internetových prodejů. Tento nový subsektor vznikl díky potřebě uspokojit rychlý nárůst v oblasti doručování zásilek. Podle modelu městských prostor se do roku 2021 objem zásilek v Evropě zvýší o dalších 69 %.

 

„Stále více Čechů nakupuje na internetu, proto je zcela nezbytné, aby velká města zvládala rostoucí počet zásilek. V budoucnu bude pro internetové maloobchodníky a společnosti zabývající se přepravou zásilek zcela zásadní využívání městských logistických prostor. Jen tak dokážou uspokojit rostoucí požadavky zákazníků na rychlost a spolehlivost dodávek,“ říká Ferdinand Hlobil, partner a vedoucí pronájmů průmyslových ploch ve střední a východní Evropě ve společnosti Cushman & Wakefield a dodává: „Internetové nakupování se v posledních letech rozmohlo také v oblasti potravin. Dříve šlo spíše o ojedinělou praxi velkých značek jako Tesco, dnes však stále více lidí tyto služby využívá. V tuzemsku se dá hovořit o silném konkurenčním prostředí hráčů, jakými jsou Rohlík či Košík. Podle společnosti GfK jsou prodeje potravin přes internet v Česku třetí nejvyšší v Evropě, lze tedy předpokládat, že pro tento segment bude otázka městské logistiky obzvláště významná.“

 

„Městská logistika se v nejbližších letech zákonitě stane nejvýrazněji rostoucím trhem, protože e-commerce se v celé Evropě neustále rozvíjí. Každý kilometr navíc se odráží v nákladech a rychlosti dodávek. O existenci poptávky není pochyb, ovšem získávání povolení nezbytných pro vybudování vhodných zařízení ve městech s sebou nese nemalé obtíže. P3 úzce spolupracuje se zákazníky i obcemi a vytváří řešení, která pomohou překlenout propast mezi současnou nabídkou a očekávanou poptávkou a naplnit tak požadavek rychlých, ekologicky šetrných dodávek i snížení dopravní přetíženosti ve městech,“ říká David Szendzielarz, který se na zprávě podílel za celoevropského investora-developera skladových prostor – P3 Logistic Parks.

 

S ohledem na počet obyvatel a kupní sílu je největším a nejvyspělejším trhem e-commerce v Evropě Londýn. Jeho aktuální potřeba městských logistických prostor je vyčíslena na 870.000 m2. Do roku 2021 se podle předpovědi zvýší o 42% na 1,2 milionu m2.

 

Německo je po Velké Británii dalším klíčovým trhem e-commerce v Evropě. Důvodem je zčásti vysoký počet velkých měst a zčásti to, že internetového nakupování v Německu ve srovnání se zbytkem kontinentu začalo fungovat podstatně dříve. Očekává se, že poptávka po prostorech vzroste na německých trzích o 77 %, ačkoli 370.000 m2, jež budou potřeba na největším, tedy berlínském trhu, je stále jen třetinou toho, co bude v roce 2021 vyžadovat Londýn.

 

Méně vyspělé trhy e-commerce kontinentální Evropy budou těžit z výrazného nárůstu internetových prodejů, který do roku 2021 zvýší i poptávku po prostorech. Tyto požadavky percentuálně nejvíce porostou ve Španělsku: o 102 % na 360.000 m2 v Madridu a na 167.000 m2 v Barceloně. Požadavky na městské logistické prostory ve Varšavě, relativně malém trhu, který v několika uplynulých letech překonal předpokládaný nárůst objemu e-commerce, do roku 2021 dle očekávání vzrostou z pouhých 43.000 m2 na 82.000 m2, tedy o 90 %. V Praze se zvýší logistické prostory o 75,5 % na 36.227 m2.

cybersecurity22

 

Ze zprávy rovněž vyplývá, že náklady na doručování zásilek ve městech jsou vysoké a tvoří až 50 % veškerých nákladů dodavatelského řetězce v Evropě. Jejich celkový objem dosahuje 70 miliard eur a během příštích pěti let se očekává další 7–10% růst. V současné době jsou logistické budovy situovány na předměstích a kvůli vzájemně si konkurujícímu využití hodnotných pozemků a odporu měst vůči logistickému sektoru nemohou být přímo ve městech.