Hlavní navigace

Úvěrování převážně vážně

Sdílet

Rizikové pohledávky, zdravé cash-flow, inkaso opožděných plateb. To jsou témata, kterými se každý, kdo je odpovědný za ekonomickou prosperitu firmy, musí zabývat. Aby byl podnik schopen čelit výzvám přicházejícím v době recese, je dobré, aby se řídil následujícími tipy:

♦ Vždy prověřte solventnost potenciálního obchodního partnera u ratingových agentur nebo v databázi pojišťovny pohledávek.

♦ Rozložte potenciální riziko. Jestliže 80 % vašich zakázek pochází od 20 % zákazníků, hrozí při problémech některého z nich vážné finanční problémy a krach.

♦ Vždy jasně stanovte dodací, platební a další podmínky uzavřeného kontraktu. Zaručte, aby jim zákazník plně rozuměl. Je to zásadní, pokud budete muset přistoupit k inkasu pohledávky.

♦ Vyvarujte se toho, aby zákazník do smlouvy zakomponoval vlastní termíny a podmínky. Pokud nějaké takové podmínky existují, upozorněte písemně zákazníka před odesláním zboží nebo poskytnutím služby, že kontrakt se řídí vámi stanovenými podmínkami.

♦ Zvažte, zda pro není výhodnější ustoupit v některém bodě smlouvy výměnou za zkrácení doby splatnosti.

♦ Jakmile mělo být zboží dodáno nebo služby dokončeny, informujte se, že vše proběhlo podle smlouvy. Případné nedostatky, byť domnělé, mohou posouvat finální datum splatnosti.

♦ Zvláště u firem s negativním hodnocením platebních schopností ověřte ještě před datem splatnosti, že počítají se zaplacením. Dáte tak najevo zájem o dotažení kontraktu až do zaplacení a upozorníte na svou pohledávku. V případě problému už v tuto chvíli můžete dohodnout splátkový kalendář.

♦ Pracujte s pohledávkami obezřetně. Udržujte kontakty na běžné bázi, buďte v častém kontaktu s odběratelem, na případné nedoplatky nebo blížící se datum splatnosti upozorněte co nejdříve.

♦ V případě nezaplacení dodržujte předem stanovený proces vymáhání. Při kontaktu se dohodněte na následujícím postupu a jakmile se od něj protistrana odchýlí, okamžitě ji znovu kontaktujte a situaci řešte.

♦ Upozorněte na blížící se datum splatnosti dopředu.

♦ Pokud pohledávka není zaplacena ani do 15 dnů od data splatnosti a telefonický či osobní kontakt nevede k zaplacení, pošlete písemnou upomínku s požadavkem na uhrazení do 30 dnů od původního data splatnosti.

♦ Pokud dlužník nezaplatil do 60 dnů od data splatnosti, bez dalších odkladů předejte pohledávku profesionální inkasní agentuře.

 

Autorka je ředitelka Atradius pro Českou republiku a region střední a východní Evropy

 

 

ICTZ23