Hlavní navigace

Už jste si založili Evropskou společnost?

26. 11. 2010

Sdílet

Firem s touto právní formou je v Česku 311, téměř tolik jako ve zbytku EU.

V celé Evropské unii je založeno 654 Evropských společností. V České republice 311, tedy 47,6 procent z nich. Dříve byla hlavní motivací k založení prestižní právní forma. Dnes patří mezi hlavní důvody lepší právní ochrana a větší míra anonymity. Tyto vlastnosti jsou atraktivní zejména pro investory v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

V minulosti zakládali podnikatelé Evropské společnosti (Societas Europaea, zkráceně SE) kvůli expanzi do zahraničí a zájmu o prestižní právní formu. „V popředí zájmu je dnes větší anonymita vlastnictví a možnost přemístit sídlo do jiného státu EU. O tyto služby stojí především investoři z oblasti energetiky. Reagují na nejistotu panující v oblasti podpory fotovoltaiky. Řada z nich potřebuje společnost založit rychle a využívají možnosti odkoupit předem založenou evropskou společnost,“ říká obchodní ředitelka Společnosti Online Mária Ščamburová.

 

Nejoblíbenější jsou přesuny na Kypr a do Nizozemska 

Výhodou evropské společnosti je, že lze přesunout její sídlo do kterékoli země EU. Na rozdíl od jiných právních forem lze přesun sídla provést bez nutnosti likvidace původní firmy, tedy bez ztráty právní kontinuity. „Přesun sídla evropské společnosti je administrativně náročný, ale v řadě případů se vyplatí. Například pokud se firma připravuje na spor se státem, znamená sídlo v zahraničí velkou výhodu. Zahraniční společnost může využít smlouvy o ochraně investic, která je nadřazena českým zákonům. V arbitráži se tak svých nároků domůže snadněji, než při soudním řízení v České republice,“ uvádí Mária Ščamburová.

Možnost přesunout sídlo do kteréhokoli členského státu EU znamená, že si podnikatel zvolí právní a daňové prostředí, které mu vyhovuje nejvíce. Nejoblíbenější jsou přesuny na Kypr a do Nizozemska. „Podnikatele do zahraničí táhne stabilita právního systému, zejména v oblasti daňového práva. Významnou motivací jsou také nižší daně. Na Kypru je daň z příjmů pouze 10 procent a Nizozemsko má daňový systém výhodný pro holdingy,“ připomíná Mária Ščamburová.

V neposlední řadě motivuje k založení evropské společnosti větší míra anonymity před úřady i veřejností. Evropská společnost umožňuje, aby nebyli akcionáři viditelní. Pro úřady může být viditelný pouze jediný člen řídícího a kontrolního orgánu. České úřady navíc nemají právo v zahraniční evropské společnosti provádět daňovou kontrolu. „Úřady jsou povinny komunikovat s vedením v zahraničí. Tento proces má řadu administrativních náležitostí, a pokud je úřady nesplní, může firma komunikaci ignorovat. Vyšší administrativní náročnost prakticky vylučuje náhodné kontroly ze strany českých úřadů,“ dodává Mária Ščamburová.

Příponu SE má ve svém názvu řada významných společností. Například automobilka Porsche, stavební kolos Strabag, Tchibo nebo poradenská společnost Deloitte. Z českých společností patří mezi nejznámnější skupina KKCG nebo RPG Industries, které nyní shodně sídlí na Kypru.

 

Základní fakta o právní formě Evropská společnost:

* Jediná firemní právní forma, která je platná ve všech zemích EU

* Řídí se právními předpisy země, ve které má sídlo

* SE (Societas Europaea) může mít jednostupňový model řízení, kdy v čele společnosti je správní rada s minimálně třemi členy. Alternativně může mít evropská společnost (SE) tzv. dualistický model řízení – tj. představenstvo a dozorčí radu. Tyto dva orgány mohou mít libovolný počet členů

* Základní kapitál evropské společnosti (SE) je podobně jako u akciové společnosti rozložen na akcie a musí mít minimální výši 120 000 eur nebo ekvivalent.

 

Výhody Evropské společnosti:

* prestižní právní forma důvěryhodná pro partnery,

* snadné řízení mezinárodních aktivit,

* větší a zcela legální míra anonymity před veřejností i úřady,

* možnost kdykoli přesunout sídlo do zahraničí,

* větší právní ochrana a větší nezávislost na českých zákonech.

 

Nevýhody Evropské společnosti:

* náročný proces založení, velmi obtížný pro fyzické osoby,

* vyšší požadavky na základní kapitál než u akciových společností.

 

ICTZ24

Zdroj: Společnosti Online

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku