Hlavní navigace

V Česku je 3 044 dynamických firem

17. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Iakov Kalinin - Fotolia.com
Žebříček nejdynamičtějších firem v ČR sestavila společnost Soliditet. Z celkového počtu 531 tisíc hodnocených společností vzešlo 3 044 dynamických firem – jde o elitní skupinu společností s víceletým růstem a minimálně dva roky trvajícím stabilním postavením.

Stanovení dynamiky firem je založeno na objektivních ekonomických proměnných a neprobíhá jen na základě poměřování standardních statistických ukazatelů. Do hodnocení totiž zároveň vstupují podrobné ekonomické aspekty, především i hodnocení pomoci skóringu nebo platebního indexu, vývoj hospodářského výsledku a nárůst tržeb. „Díky přísně nastaveným kritériím modelu, který postavila naše společnost, uspělo pouze 0,87 % hodnocených společností,“ komentoval výsledky ředitel Soliditet David Farský s tím, že cílem tohoto hodnocení je významně označit české dynamické firmy s vysokým předpokladem dalšího růstu a poskytnout tím široké veřejnosti informaci o stavu firem v České republice. 

Základním vstupním parametrem, který musí každá hodnocená společnost splňovat, je podmínka publikované účetní závěrky za poslední dvě období. U společností, které již účetní závěrku letos odevzdaly a které jsme tedy hodnotili, je pak rozhodné období v rozmezí let 2010 a 2011. „Do celkového modelu nám bohužel vstupuje pouze omezený počet hodnocených společností, neboť vysoké procento aktivních firem v České republice dlouhodobě neplní zákonnou povinnost zveřejňování účetní závěrky,“ upozorňuje na negativní skutečnost David Farský.

 

Typ firem

   Počet firem

Firmy hodnocené a povinné zveřejnit účetní závěrku

   350 000

Počet zveřejněných závěrek u hodnocené skupiny firem za rok 2010

   117 000

Počet zveřejněných závěrek u hodnocené skupiny firem za rok 2011

    76 000

 

Žebříček nejdynamičtějších firem v České republice společnost Soliditet dále stanovila v závislosti ukazatelů založených především na negativních a obecných firemních informacích. Mezi ně patří podmínky, že firma vznikla před více než dvěma lety, nesmí být v konkursu nebo v likvidaci, nesmí mít registrované dluhy a skóring firmy je lepší než 5, přičemž se měří na stupnici od 1 do 10. Zároveň platební index subjektu musí nabývat hodnoty B2 a méně, tzn., že společnost hradí své závazky s maximální prodlevou třiceti dnů po splatnosti. „Samotná dynamika společností je pak sledována především pomocí několika poměrových ukazatelů za poslední dva roky, kam se řadí meziroční nárůst tržeb a rentability aktiv. V případě tržeb jsme požadovali alespoň 6% růst, zatímco u rentability aktiv minimálně 10%. Jako třetí hodnotící kritérium byla zvolena rentabilita aktiv v roce 2011, s jejíž pomocí jsme do žebříčku zařadili pouze takové firmy, které vykázaly kladné zhodnocení prostředků pro investory v roce 2011.“ upřesňuje David Farský. 

Z modelu ověřujícího dynamiku firem sestavila společnost Soliditet jednotlivé žebříčky sledující nejdynamičtější firmy v jednotlivých krajích. „Výsledky ukazují, že mezi dynamické firmy patří zejména malé a střední firmy. Všech 3 044 dynamických firem se chystáme oslovit a tuto velmi příjemnou skutečnost jim sdělit,“ uzavírá s úsměvem ředitel David Farský.

 

Deset nejdynamičtějších firem v roce 2011 v rámci celé České republiky 

#

Název dynamické firmy

Kraj

Tržby

ROA

1

Chiesi CZ, s.r.o.

61679381

Hlavní město Praha

8,06

8,43

2

Hoffmann a Žižák, s.r.o.

62957813

Středočeský kraj

8,65

6,33

3

Spencer Stuart Management  Consulting, s.r.o.

47123532

Hlavní město Praha

7,69

7,08

4

Yupiter Inter, s.r.o.

27637476

Karlovarský kraj

6,06

8,08

5

Schneider Bohemia, s.r.o.

61170828

Plzeňský kraj

5,78

8,18

6

Nord Security, s.r.o.

48288861

Ústecký kraj

5,25

7,68

7

Dekora-Jeníček, a.s.

64829359

Kraj Vysočina

4,46

8,75

8

Zemědělské družstvo Ločenice

109509

Jihočeský kraj

5,77

6,87

9

Strojírny a Opravny Milenov, s.r.o.

48392570

Olomoucký kraj

6,29

6,03

10

Elkamet, s.r.o.

27125149

Plzeňský kraj

7,13

5,19

Uvedené hodnoty jsou tzv. bezrozměrná – relativní čísla, nejedná se o procenta.

 

Pohled na dynamiku společností podle regionů

 

Hlavní město Praha | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Chiesi CZ, s.r.o.

61679381

8,06

8,43

2

Spencer Stuart Management  Consulting, s.r.o.

47123532

7,69

7,08

3

ISO Praha, s.r.o.

60199962

8,49

3,53

4

BCE, s.r.o.

27069630

3,72

5,92

5

SUE, s.r.o.

27620298

5,53

3,90

 

 

Jihočeský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Zemědělské družstvo Ločenice

109509

5,77

6,87

2

BZ export, s.r.o.

26021692

4,23

5,48

3

Jasanka, s.r.o.

47237252

1,89

8,53

4

Těsnohlídek, s.r.o.

25186175

1,87

8,56

5

Lašek, s.r.o.

46678620

3,22

4,74

 

Jihomoravský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Zemědělské družstvo vlastníků Nýrov

48908754

7,46

4,17

2

BEA servis, s.r.o.

26233878

3,00

9,77

3

TOP Lantis, s.r.o.

26243211

4,90

5,62

4

H & M, s.r.o.

568911

2,91

8,39

5

Kludi Armaturen, s.r.o.

48951382

8,75

2,34

 

Karlovarský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Yupiter Inter, s.r.o.

27637476

6,06

8,08

2

Barak & Debora, s.r.o.

26405521

2,32

7,12

3

Atelier stavebního inženýrství, s.r.o.

28042395

4,63

2,53

4

Decoreal Estate, s.r.o.

25237161

2,52

4,61

5

Středisko pilotního výcviku Ostrov, s.r. o.

26383306

4,66

2,44

 

Kraj Vysočina | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Dekora-Jeníček, a.s.

64829359

4,46

8,75

2

Metal - Produkt, s.r.o.

18310885

3,50

4,71

3

PE Plast, s.r.o.

28339401

3,11

4,65

4

M - Step, s.r.o.

29192714

1,61

8,83

5

Autona, s.r.o.

64824080

3,20

4,48

 

Královéhradecký kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Bernecker reality, s.r.o.

25285939

6,52

4,90

2

Inveko CZ, s.r.o.

25958984

3,11

7,21

3

Condi, s.r.o.

62028995

6,46

3,46

4

Řetězy Vamberk, s.r.o.

42885396

5,00

3,81

5

Kasper Kovo, s.r.o.

46508465

2,04

8,51

 

Liberecký kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

AP Metal, s.r.o.

27260852

5,28

6,65

2

Les a zeleň, s.r.o.

27344754

4,31

4,75

3

Nakladatelství Alter, s.r.o.

46505644

3,35

4,08

4

Technologie 2000, s.r.o.

671363

1,87

6,40

5

JMK, s.r.o.

62244736

3,57

3,26

 

Moravskoslezský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Flame System, s.r.o.

26846888

4,00

8,71

2

A4D Studio, s.r.o.

62301683

3,60

7,49

3

Dreza CZ Export, s.r.o.

27855431

4,65

5,76

4

Semperflex a.H., s.r.o.

25870793

6,49

3,82

5

GP-MED, s.r.o.

28607546

2,77

7,21

 

Olomoucký kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Strojírny a Opravny Milenov, s.r.o.

48392570

6,29

6,03

2

Ezamont s. r. o.

47974508

3,61

9,58

3

Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o.

25839926

2,27

9,76

4

Abum.cz, s.r.o.

26851938

5,68

3,77

5

Mimex Olomouc, s.r.o.

47680067

2,93

4,84

 

Pardubický kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Abatek, s.r.o.

27463176

8,34

5,16

2

Jan Vinkler, s.r.o.

28782810

3,37

8,49

3

Kovovýroba Hodaň a Teplý, s.r.o.

25974068

4,04

6,82

4

DK Plast, s.r.o.

62029959

7,31

3,48

5

VTZ, s.r.o.

46504095

8,00

2,84

 

Plzeňský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Schneider Bohemia, s.r.o.

61170828

5,78

8,18

2

Elkamet, s.r.o.

27125149

7,13

5,19

3

Athamas, s.r.o.

25219596

3,12

5,64

4

Grand Play, s.r.o.

27968642

7,78

2,22

5

Instav BAU, s.r.o.

25241567

1,59

9,53

 

Středočeský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Hoffmann a Žižák, s.r.o.

62957813

8,65

6,33

2

MB Invest, s.r.o.

48952770

3,44

9,44

3

Gosmit, s.r.o.

28170270

3,42

8,61

4

MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o.

46965904

7,49

2,78

5

Almio, s.r.o.

25067249

2,04

9,42

 

Ústecký kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Nord Security, s.r.o.

48288861

5,25

7,68

2

Petrovická obchodní, a.s.

25439260

3,70

8,70

3

Diagnostická laboratoř, s.r.o.

28698878

5,76

3,87

4

COM Media, s.r.o.

25004336

2,35

6,50

5

Služby města Oseka, s.r.o.

25436171

6,33

2,31

 

Ústecký kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Nord Security, s.r.o.

48288861

5,25

7,68

2

Petrovická obchodní, a.s.

25439260

3,70

8,70

3

Diagnostická laboratoř, s.r.o.

28698878

5,76

3,87

4

COM Media, s.r.o.

25004336

2,35

6,50

5

Služby města Oseka, s.r.o.

25436171

6,33

2,31

 

Zlínský kraj | 2011

Pořadí
v kraji

Název dynamické firmy

Tržby

ROA

1

Cheport, spol., s.r.o.

13695797

2,84

6,72

2

VDZ, s.r.o.

42340233

1,65

9,33

3

D Finance, a.s.

26918889

3,23

4,22

4

PP-tech, s.r.o.

28098366

4,15

3,10

5

Tes-fkv, s.r.o.

25586009

2,53

4,79

 

 

Zdroj: Soliditet