Hlavní navigace

V Česku se faktury proplácejí rychleji než v Británii, Švýcarsku nebo Rakousku

12. 11. 2019

Sdílet

 Autor: Steve Buissinne, Pixabay
V České republice se pohledávky v řádném termínu bez zbytečných průtahů naplňují téměř ve dvou třetinách případů. České faktury se tak proplácejí rychleji než britské, švýcarské nebo rakouské. Vůbec nejlépe si v tomto ohledu vedou nejmenší firmy. Česko také podle analýzy projektu Evropa v datech patří k evropským lídrům ve využívání elektronických faktur. České firmy na ně spoléhají nejčastěji z celé východní Evropy.

České faktury se splácejí rychleji než britské, švýcarské a rakouské. K pozdnímu splácení dochází v tuzemsku jen ve 34,1 % případů, zatímco ve výše zmíněných státech dosahuje podíl pozdě splněných pohledávek až 40 %. S pozdními platbami se však Češi přesto setkávají velmi často, v průzkumu společnosti Atradius tuto zkušenost uvedlo téměř 90 % respondentů. Pro 38,7 % podnikatelů přitom pozdě splacené faktury představují závažný problém, kvůli kterému museli například odložit platby vlastním dodavatelům (17,3 %). Ztrátu příjmů na základě pozdě splacených faktur zaznamenalo 11,3 % firem.

Čas od vystavení do fyzického splacení pohledávek (označované zkratkou DSO) se u nás vloni zkrátil o dva dny, a nyní tak dosahuje 44 dní. Lépe je na tom z východní Evropy jen Slovensko, které se může chlubit splatností jen o den kratší. Splatnost je v Česku průměrně stanovena na 28 dní, což je z hlediska celé východní Evropy nejkratší období. „Domácí zákazníci mají na zaplacení průměrně 25 dnů, zahraniční jen o šest dní více. Téměř 80 % pohledávek se má splatit do třiceti dní a pouhé jedno procento převyšuje devadesátidenní lhůtu. Nejpřísnější je ve stanovování mezních termínů splatnosti Německo s 91 % faktur splatných do třiceti dnů,” vysvětluje Tomáš Odstrčil z analytického projektu Evropa v datech.

Velmi dobře si Česká republika stojí i ve využívání elektronické fakturace. Tu uplatňuje téměř 80 % firem, což je opět největší poměr ve východní Evropě. S přechodem na online fakturaci ale zaznamenalo zrychlení plateb jen 39 % firem.

ICTZ23

Domácí firmy v rostoucí míře využívají služeb factoringu, kdy banka průběžně proplácí firemním klientům pohledávky, které mají u svých odběratelů. Klienti tak nemusí čekat na zaplacení jejich pohledávek v dohodnuté splatnosti s jejich odběrateli a peníze mají od banky okamžitě k dispozici. Tím si zrychlují a stabilizují jejich peněžní tok neboli cash-flow.

 Napříč Evropou je hlavním důvodem pro pozdní splatnost faktur nedostatek dostupných finančních prostředků nakupujících. V České republice za pozdní tuzemské transakce nejčastěji může pozdržení platby dodavateli, aby měl odběratel peníze na financování dalších potřebných věcí. S více než 57 % respondentů Česko převyšuje všechny evropské státy. Obdobně si Češi stojí i v rámci zahraničních transakcí, kde nás však v tomto ohledu převyšuje Slovensko.