Hlavní navigace

V dnešním digitálním světě je stále obtížnější opravdu naslouchat, tvrdí nejnovější výzkum

19. 3. 2015

Sdílet

 Autor: © gromovataya - Fotolia.com
Průzkum ukázal, že firmy připravují více žen do vyššího managementu, zejména na pozici technického ředitele (CTO).

Nový výzkum společnosti Accenture uvádí, že i když téměř všichni (96 %) oslovení respondenti v rámci nového výzkumu ListenLearnLead se považují za dobré posluchače, naprostá většina (98 %) z nich stráví část své pracovní doby tím, že dělá více věcí najednou. Ve skutečnosti téměř dvě třetiny (64 %) respondentů tvrdí, že opravdu někomu naslouchat je v „digitální“ současnosti stále těžší.

 

Zatímco 66 % respondentů souhlasí s tím, že multitasking jim umožňuje zvládnout v práci více, 36 % oslovených tvrdí, že častá vyrušení snižují kvalitu jejich práce, způsobují ztrátu soustředění a mají negativní vliv na kvalitu vztahů v týmu. Na otázku, co naruší jejich pracovní den nejvíce, respondenti odpovídají, že telefonní hovory a neplánovaná setkání či návštěvy dvakrát častěji, než běžně uváděný instant messaging a posílání SMS zpráv (79 a 72 %, proti 30 a 28 %).

 

Výzkum ListenLearnLead, do kterého se zapojilo 3 600 respondentů z 30 zemí, zjistil, že osm z 10 (80 %) respondentů uvádí, že současně s konferenčními hovory vyřizují pracovní (66 %) i osobní (34 %) e-maily, sledují instant messaging (35 %), sociální média (22 %), čtou zpravodajství či zábavné stránky (21 %). Ti, kteří konferenčnímu hovoru aktivně naslouchají, buď něco z probíraných témat aktuálně potřebují zpracovat, nebo jsou povinni diskusi vést, podílet se na ní samotné nebo na dalším jednání v návaznosti na diskusi.

 

„Digitalizace mění vše od základu, a nové technologie budou i nadále představovat výzvy a příležitosti,” uvádí Adrian Lajtha, chief leadership officer společnosti Accenture. „S tím, jak se zaměstnanci stávají hyper-propojenými, progresivní společnosti se chopí příležitosti a budou optimalizovat využívání technologií na pracovišti s ohledem na možnosti využití jejich potenciálu pro spolupráci a zapojení zaměstnanců či inovace.“

 

Dosažitelnost je vnímána jako dvojsečná zbraň – jako pomoc i jako překážka pro efektivní vedení. Více než šest z 10 žen (62 %) a více než polovina mužů (54 %) si myslí, že nové technologie vedou k přetížení vedoucích pracovníků, protože jsou příliš dosažitelní. Respondenti se shodují, že hlavními problémy, kterým čelí vedoucí pracovníci, jsou dnes zahlcení informacemi (55 %) a až příliš rychle se rozvíjející technologie (52 %).


Kromě toho více než 7 z 10 respondentů (71 %) se domnívá, že poroste počet žen na pozici technického ředitele. A více než polovina respondentů (52 %) tvrdí, že na pozice ve vyšším managementu jejich společnosti v letošním roce připravují více žen než vloni.

 

Výzkum ListenLearnLead také zpracoval řadu témat souvisejících s pracovním životem:

 

Umění naslouchat
Respondenti oceňují dovednost naslouchat. Za nejdůležitější pokládají respondenti schopnost dříve myslet než mluvit (54 %), správně klást otázky (49 %) a dělat si poznámky (49 %). Výzkumníci porovnávali odpovědi představitelů tří generací – baby boomers (lidé narození během poválečné prosperity v USA, kteří se momentálně dostávají do důchodového věku), Gen Xers, (lidé ve středním věku narození v letech 1960-80) a millennials (nastupující generace narozených v letech 1980-2000). 64 % respondentů z nejmladší generace uvedlo, že tráví více než polovinu dne multitaskingem, ve srovnání s 54 % lidí ze střední generace a 49 % z nejstarší generace.

 

Vzdělávání na pracovišti
Plných 80 % respondentů souhlasí, že vzdělávání na pracovišti je nejefektivnější a je důležitější než formální vzdělávání, které za důležité pokládá 66 %. Většina (85 %) považuje za přínosné jejich firemní školení: 42 % ho vidí jako příležitost, 23 % jako potřebu, a 32 % jako obojí. Více než polovina respondentů (59 %) uvedla, že firemní trénink jim pomohl získat povýšení nebo rozšíření kompetencí.

 

Leadership 
Respondenti se domnívají, že k rozvoji firmy přispívá, když se jejich vedení nebrání přijímat nové úkoly (54 %), vedoucí pracovníci se neustále vzdělávají (48 %) a jsou rádcem pro ostatní (42 %). Jako hlavní překážky úspěšného vedení týmu respondenti uvedli nedostatek schopností v jednání s lidmi (50 %), špatné komunikační dovednosti (44 %) a nejasné vymezení kompetencí (39 %).

 

Měkké dovednosti 
Navzdory přesvědčení, že tzv. měkké dovednosti - efektivní komunikace, management změny a schopnost inspirovat ostatní (v uvedeném pořadí 55 %, 47 % a 45 %) - jsou nejdůležitější vůdcovské schopnosti, pouze 38 % respondentů uvedlo, že jejich firmy nabízejí "soft skills" školení, ve srovnání s 53 %, jejichž společnost nabízí školení technických dovedností.

 

Plat a povýšení
Podle letošního průzkumu, stejný počet (54 %) žen a mužů, požádal někdy o povýšení, což je podstatný rozdíl oproti předchozímu průzkumu, kdy kladně odpovědělo 47 % mužů a jen 40 % žen. Že požádali o zvýšení platu (68 %) a povýšení (59 %) uvedlo více lidí z nejmladší generace, než tomu bylo u střední (64 % a 52 %) a vyšší generace (59 % a 51 %).

 

Spokojenost v práci
Spokojenost poklesla z 52 % v roce 2013 na 44 % v roce 2014. Nedostatečné finanční ohodnocení uvádí jako hlavní důvod nespokojenosti většina respondentů, ale argument, že „pracovní doba je příliš dlouhá / pracovní vytížení příliš velké“ poskočil z 20 % na 31 %. Zástupci nejmladší generace v porovnání se staršími častěji tvrdí, že pracovní doba je příliš dlouhá (33 %); z nejstarší generace to uvedlo 28 %, ze střední 30 %.

 

soutez_casestudy

Rodiče na mateřské dovolené 
Polovina všech respondentů uvedla, že přeruší práci a zůstanou s dětmi doma, pokud si to budou moci dovolit finančně; oproti loňskému průzkumu, kdy kladně odpovědělo 37 % respondentů, jde o velký nárůst.

 

Byl pro vás článek přínosný?