Hlavní navigace

V první polovině roku 2014 se na trhu fúzí a akvizic v Čechách realizovaly obchody za více než 4 miliardy dolarů

15. 10. 2014

Sdílet

 Autor: © Wisky - Fotolia.com
EY M&A Barometr: Největší obchod v regionu střední a jihovýchodní Evropy realizoval český investor v Německu. Jde o akvizici 60 % v realitní GSG GROUP ze strany skupiny CPI Radovana Vítka (objem 1,7 miliardy USD). Češi byli opět nejaktivnějšími investory v regionu. Nejvíce transakcí bylo realizováno v Turecku, Polsku a v ČR.

Český trh fúzí a akvizic vzrostl v první polovině roku 2014 v meziročním srovnání o 84 % na 4,26 miliard amerických dolarů a má co do počtu realizovaných transakcí našlápnuto k nejlepšímu výsledku od recese v roce 2009. Největší transakce v ČR i v regionu – akvizice GSG GROUP společností Materali a.s. (CPI/Radovan Vítek) – se na celkovém objemu podílela téměř ze 40 %. Za významným nárůstem transakční aktivity v České republice dále stojí vedle obecného růstu celého středoevropského regionu také výrazně vyšší zájem investorů o sektor nemovitostí a služeb. V počtu transakcí obsadila Česká republika třetí místo (111 transakcí), nejvíce transakcí v regionu bylo realizováno v Turecku (153) a Polsku (112). Nejatraktivnějšími obory v regionu z pohledu počtu transakcí byly IT, výroba a služby. Z pohledu hodnoty se pak největší fúze či akvizice uskutečnily v chemickém průmyslu, nemovitostech a zábavním průmyslu. V první polovině roku 2014 uskutečnili investoři v České republice celkem 111 transakcí, tedy meziročně téměř o 15 % více. Z toho 21 transakcí představovaly nákupy českých investorů v zahraničí. Zahraniční investoři v ČR realizovali 46 transakcí, což je více než dvojnásobek ve srovnání s prvními šesti měsíci loňského roku (přesněji 109% nárůst). Český trh fúzí a akvizic tak pokračoval ve výrazně růstovém trendu započatém v roce 2010.

 

Megatransakce už nedominují

„První pololetí 2014 v České republice reprezentuje dvakrát větší hodnotu transakcí než celý krizový rok 2010. Jsme přesvědčeni, že rok 2014 bude již pátým rokem v řadě, kdy velikost českého M&A trhu co do objemu i počtu transakcí nepřetržitě roste. Podle našich globálních odhadů se celosvětově M&A dostává na úroveň předkrizových let. Zatímco ještě nedávno tvořily objem relativně nepočetné megatransakce, v současné době dominují obchody do 250 mil. USD v rámci posilování hlavního předmětu podnikání, což nahrává malým a středním ekonomikám jako je ta naše,“ říká Petra Wendelová, partnerka oddělení transakčního poradenství EY v České republice. V mezinárodním srovnání vychází Česká republika jako silný regionální investor – ze zemí střední a jihovýchodní Evropy se může pochlubit největším počtem nákupů v zahraničí.

 

Akviziční bublina se nafukuje

„Zažíváme něco, co si pamatujeme už jen z doby před krizí. Téměř každý týden přicházejí poptávky ze všech koutů světa na vyhledání firem z různých odvětví podle různých kritérií. Korporace a investoři si mapují trh a vyhledávají potenciální cíle. Bude trvat několik let, než se toto oťukávání promění ve skutečnou akviziční bublinu, ale ta nepochybně přijde. Česká republika bude jen na jejím okraji, ale i to by mělo stačit,“ říká Petr Kříž, ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

 

Zastoupení investorů

Meziročně významný nárůst zaznamenali letos finanční investoři, jejichž aktivita co do počtu transakcí vzrostla o 81 %. Naopak počet transakcí strategických kupců klesl v meziročním srovnání o 6 %. Podíl finančních investorů na celkovém počtu transakcí tak vzrostl z 21 % v první polovině loňského roku na letošních 35 %. Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice zahraničních investorů směřující do ČR, těsně následované investicemi domácích investorů v rámci naší země. Nejaktivnějším investorem byla skupina PPF Group, která zveřejnila 3 významné transakce. Čeští investoři svými zahraničními investicemi uspěli v Bulharsku, do kterého směřovalo celkem pět jejich investic. Další v pořadí byly sousední země - Slovensko (3 transakce) či Německo (rovněž 3 transakce). Výrazně zvýšený zájem o společnosti v Česku byl patrný u britských, rakouských, holandských i slovenských investorů. Doplnily je subjekty z tradičně silně zastoupených zemí: Německa a USA.

 

Zastoupení odvětví ekonomiky

V letošním prvním pololetí výrazně vzrostl počet transakcí v odvětví nemovitostí (o 53,8 %) a služeb (o 66,7 %). V každém z nich proběhlo až 20 transakcí. EY M&A Barometr navíc u nemovitostí zachycuje pouze transakce realizované nemovitostními fondy, či holdingy. Dařilo se i výrobnímu odvětví, kde došlo k relativně mírnějšímu meziročnímu nárůstu (o 21,4 % na 17 transakcí). Významný nárůst aktivity byl patrný v sektoru IT (růst o 62,5 % na 13 transakcí) a oboru zdravotnictví a farmacie, kde se počet transakcí meziročně zdvojnásobil.

 

Žebříček Top 10 největších transakcí v první polovině roku 2014 v České republice

 

Cílová společnost

(% podíl)

Stát

Kupující

Stát

Hodnota transakce v mil. USD

1

GSG GROUP (navýšení o 60%)

Německo

Materali a.s. (CPI -Radovan Vítek)

Česká republika

1 695

2

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s. (100%)

Česká republika

Martinley Holdings Ltd.

Velká Británie

287

3

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.(100%)

Česká republika

Koninklijke Ahold N.V.

Nizozemsko

266

4

Ringier Axel Springer CZ a. s. (100%)

Česká republika

CZECH NEWS CENTER a.s.

Česká republika

232

5

LBBW Bank CZ a.s. (100%)

Česká republika

Expobank LLC

Rusko

109

6

Fashion Arena Outlet Center (100%)

Česká republika

Meyer Bergman

Velká Británie

98

7

Qubix Office Building In Prague (100%)

Česká republika

Reico investiční společnost České Spořitelny, a.s.

Česká republika

47

8

Burzovní palác Office Building (100%)

Česká republika

VIG FUND uzavřený investiční fond, a.s.

Rakousko

37

9

TIRAD, s.r.o. (100 %)

Česká republika

Milacron LLC

USA

30

10

Litostroj Power d.o.o.  (100%)

Slovinsko

ENERGO-PRO a.s.

Česká republika

29

Zdroj: EY M&A Barometr

 

 

Mezi transakce jsme nezařadili koupi 40% podílu EPH a.s., který koupili od PPF Group ostatní akcionáři za cca 1,45 mld. USD, jelikož se jedná o převzetí menšinového podílu většinovým akcionářem. Do přehledu není zařazena také koupě společnosti Telefónica ČR skupinou PPF Group z důvodu jejího ohlášení a zařazení do M&A barometru 2013, ačkoliv byla dokončena až
v 1. pololetí 2014.

 

Výhled na nejbližších dvanáct měsíců

 „Vzhledem k tomu, že je na českém trhu v poměru k jeho velikosti stále relativně hodně hráčů v oblasti maloobchodu - a to jak nadnárodních řetězců, tak i menších sítí vlastněných domácími subjekty - dají se po letošní změně vlastníka SPARu očekávat další změny vedoucí k větší koncentraci tohoto trhu,“ říká Petr Kříž, ředitel společnosti EY pro fúze a akvizice v České republice.

 

Fúze a akvizice ve střední a jihovýchodní Evropě

Trh ve střední a jihovýchodní Evropě (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) jako celek vzrostl o 35,9 % na 18,5 miliard amerických dolarů. V žebříčku TOP 10 fúzí a akvizic obsadila první místo česká společnost a celková hodnota transakce výrazně převyšuje ostatní firmy v řebříčku (viz tabulka níže). Počet transakcí se naopak meziročně mírně snížil z 659 na letošních 629.

Nejvíce se jich uskutečnilo v Turecku (153), na druhém místě se 112 transakcemi skončilo Polsko, Česká republika se umístila na 3. místě (111 transakcí). Z jedenácti sledovaných zemí pak hlásí čtyři pokles aktivity v oblasti fůzí a akvizic. Nejvýrazněji v Bulharsku, kde se počet transakcí snížil ze 109 na 39. Snížení pozorujeme také v Řecku, Rumunsku a na Slovensku. Zajímavé je, že zatímco počet transakcí v Bulharsku výrazně klesl, jejich objem se snížil jen o desetinu miliardy na celkových 0,8 miliardy USD.

 

Vedou čeští, polští a turečtí investoři

Nejatraktivnějšími obory z pohledu počtu transakcí byly IT (103 transakcí), výroba (79 transakcí) a služby (64 transakcí). Z pohledu hodnoty se pak největší fúze či akvizice uskutečnily v chemickém průmyslu, nemovitostech a zábavním průmyslu.  

Domácí transakce (provedené domácími investory) byly nejvíce populární v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku a Maďarsku. Naopak ve Slovinsku domácí transakce téměř vůbec neprobíhají, až osm z deseti transakcí na domácím trhu realizoval zahraniční investor, zbytek tvořily koupě slovinských investorů v zahraničí. V celém regionu pak měla více než polovina transakcí kupce i prodejce (52 %) ze stejné země. Co do počtu pak nejvíce transakcí do zahraničí realizovali čeští (21), polští (19) a turečtí (16) investoři. Meziročně také vzrostl počet transakcí s hodnotou přes 100 milionů dolarů, z 2,6 % na 4,1 % v roce 2014. Průměrná hodnota takových obchodů dosáhla 359 milionů dolarů. Vůbec největší transakcí v regionu byla akvizice GSG GROUP společností Materali a.s. ze skupiny CPI Radovana Vítka.

 

Top 10 největších transakcí v první polovině roku 2014 v regionu střední a jihovýchodní Evropy

cybersecurity22

 

Cílová společnost

Stát

Kupující

Stát

Hodnota transakce v mil. USD

1

GSG GROUP

Německo

Materali a.s. (CPI - Radovan Vítek)

Česká republika

1 695

2

NBG Pangaea Real Estate Investment Company

Řecko

Invel Real Estate & York Capital Management Global Advisors LLC

Izrael

899

3

GTS Central Europe

Polsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko

Deutsche Telekom AG

Německo

743

4

Cinema City International N.V.

Polsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko, Slovensko, Izrael

Cineworld Group plc

Velká Británie

562

5

Rondo 1 Office Building

Polsko

Deutsche Asset & Wealth Management Inc.

Německo

411

6

Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.

Slovinsko

Ring International Holding AG

Rakousko

338

7

Tekstilbank A. S.

Turecko

Industrial & Commercial Bank of China Limited

Čína

316

8

Evraz Vítkovice Steel, a.s.

Česká republika

Martinley Holdings Ltd.

Velká Británie

287

9

SPAR Česká obchodní společnost s.r.o.

Česká republika

Koninklijke Ahold N.V.

Nizozemsko

266

10

Birchill Exploration Limited Partnership

Canada

PKN Orlen

Polsko

236

Zdroj: EY M&A Barometr