Hlavní navigace

Václav Klaus byl jediným evropským prezidentem, který byl uveden na stránkách Margaret Thatcherové

8. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com
Vážená paní baronko z Kestevenu, byla jste jednou z nejvýznamnějších osobností nejen britských, ale i světových dějin, která si vždy a za všech okolností stála za svým.

Zdá se mi to jako včera... Před osmi lety jsem popřál dnes zesnulé Margaret Thatcherové – prostřednictvím její nadace Margaret Thatcher Foundation (stránky lze otevřít zde) – k osmdesátým narozeninám. Součástí gratulace byl i můj tehdejší článek, který vyšel v České republice, přeložený do angličtiny.

Od Chrise Collinse, který zastřešoval pr aktivity webu Margaret Thatcher Foundation, jsem obdržel vstřícnou odpověď a zároveň žádost, zda by se mohl propojit jejich web s portálem tehdejšího prezidenta Václava Klause, který je znám tím, že si Margaret Thatcherové velmi vážil. Sympatie byly vzájemné. Collinsovo přání jsem prezentoval Pražskému hradu. A jak sami vidíte zde, Václav Klaus byl jediným evropským prezidentem, který byl a je na jejích stránkách uveden.

 

Měl jsem možnost se se "Železnou lady" potkat, i když samozřejmě za přítomnosti mnoha dalších osob. Proto jako vždy, když člověka alespoň chvíli znáte osobně, mě její smrt nesmírně zarmoutila. 

 

Vážená paní baronko z Kestevenu,

byla jste jednou z nejvýznamnějších osobností nejen britských, ale i světových dějin, která si vždy a za všech okolnosti stála za svým.

 

Výňatek z článku, který jsem napsal k osmdesátým narozeninám Margaret Thatcherové: 

V časopise Newsweek v roce 1990 vyšel článek pod názvem: Thatcherism is not for a decade. It is for centurie. (Thatcherismus není pro desetiletí, je pro staletí). "Bůh", kterého se vždy Margaret Thatcherová držela, tj., že jakýkoliv statek někomu patří a někdo se o něho musí pečlivě starat, a čím konkrétnější vlastník, tím lepší výsledek, bude muset platit trvale. Institut vlastnictví je principem základním. On totiž v sobě zahrnuje vše, co pro moderního vzdělaného člověka je "svaté". Především již problém nabytí vlastnictví má svoji kulturu. Je naprosto jasně stanoveno, jak je možno vlastnictví nabýt. 

U Margaret Thatcherové musí člověk konstatovat prvky silné osobnosti, ale osobnosti respektující všechny atributy reálné demokracie. Ve všech sférách společenského života, a zvláště pak v ekonomice, musí být základní pravidla chování všech subjektů jimi dodržována, aby nenastal chaos. Nesmí však být potlačena osobnost nebo možná lépe řečeno jednotlivec, korporace musí mít prostor pro tržní chování, a to v dobrém slova smyslu. Stát musí, aby řádně fungoval, přenést maximální tíhu odpovědnosti na konkrétní osobu. To se Margaret Thatcherové z velké části podařilo. Restaurace osobnosti v ekonomickém, řádném tržním chování je její neocenitelnou zásluhou pro celý civilizovaný svět.

 

Autor této vzpomínky, předseda redakční rady CFO Worldu Jan Vinter,  je bývalý finanční ředitel, dnes působí jako korporátní finanční konzultant.