Hlavní navigace

Václav Štětina, Raiffeisenbank: Ekologicky šetrné projekty nyní získají výhodnou úvěrovou podporu

4. 4. 2014

Sdílet

 Autor: © Serg Nvns - Fotolia.com
„Firmy, které se dokázaly vypořádat se změněnou ekonomickou situací na trhu, našly alternativní odbyt, udržely ziskovost nebo přišly s novým smysluplným záměrem, mohou v současné době získat úvěrové zdroje za historicky nejvýhodnějších podmínek. K tomu přispívají i nové pobídky cenově podporovaných úvěrů na financování ekologicky šetrných projektů,“ říká Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank.

Václav Štětina Poslední data ukazují, že česká ekonomika pozvolna vylepšuje svou pozici, vidíte lepší kondici českých firem i na větším zájmu o firemní úvěry? 

Ano, zájem o firemní úvěry kopíruje s mírným zpožděním vývoj ekonomiky. Sledujeme pozvolna rostoucí zájem firem o úvěrové financování, přičemž zatím stále ještě převažuje poptávka po provozních úvěrech na zajištění běžného chodu firmy. Objevují se však i signály větší investiční aktivity firem a roste zájem o masivnější technologické investice. Oživení je již zřejmé i na nemovitostním trhu, kde se nám v posledních měsících podařilo uzavřít několik velmi zajímavých transakcí. Firmy si velmi dobře uvědomují, že mají v současné době příležitost získat prostředky na svůj rozvoj za historicky nejlepších cenových podmínek, což je, vedle viditelného oživení ekonomiky, motivací pro hledání a využití nových investičních příležitostí.

 

Jaké formy financování jsou vůbec v poslední době nejoblíbenější? 

Standardní volbou pro financování investic a provozu bývají u malých a středních podniků klasické bankovní úvěry, které však již nejsou jedinou možností. Provozní náklady spojené s výrobou a kompletací náročnějších zakázek podle kupní smlouvy pokryje úvěr na účelové financování výroby. Mezi jeho hlavní výhody patří získání zdrojů ve výrobní fázi, aniž by podnik musel po odběrateli vyžadovat zálohové platby. Tento typ úvěru se tak může stát významným pomocníkem pro realizaci i finančně velmi náročných zakázek.

Firmy, které mají z pohledu banky slabší kreditní hodnocení, ale spolupracují s bonitními odběrateli, zase mohou využít financování na základě odkupu pohledávek (factoringu), kdy nemusí vyčkávat na splatnost faktury, ale získají okamžitý přístup k penězům po dodání služby či zboží, respektive vystavení faktury. Spolu s financemi získávají i další služby, jako například správu pohledávek. Výhodou klientů Raiffeisenbank je, že všechny tyto služby mohou získat přímo od svého poradce a nastavit si tak optimální strukturu a kombinaci svého provozního financování.

Samozřejmě nadále platí, že nejoblíbenější formou provozního financování v očích firem zůstává klasický kontokorentní úvěr, který je formou povoleného čerpání debetního zůstatku účtu velmi jednoduchou variantou získání provozních úvěrových prostředků. Osobně však velmi oceňuji, že erudice firem v poslední době velmi vzrostla a tento typ financování již opravdu využívají jako rezervní zdroje pro krytí výkyvů v cash flow a ne jako standardní formu provozních prostředků. Firmy si již velmi dobře uvědomují, že pro stabilitu a finanční jistotu je nezbytné volit ke konkrétní finanční potřebě správnou strukturu financování.

 

Nabídnete klientům něco i nad rámec klasického bankovního úvěru? 

Každá, nejen rozsáhlejší, transakce je náročná na poradenské a konzultační služby, právní zabezpečení, lidské zdroje, na regulatorní požadavky a samozřejmě na projektové financování. V Raiffeisenbank nabízíme jak zkušené poradce, kteří mají dlouholeté zkušenosti s financováním menších projektů v regionech, tak specialisty s know-how na rozsáhlé a náročné realizace celostátního i nadnárodního významu. Každá firma si od své banky zaslouží komplexní podporu a my v Raiffeisenbank se chceme odlišit právě kvalitou klientské obsluhy a poradenské služby.

 

Je tedy nyní vhodná doba pro bankovní úvěr, zaznamenali jste ze strany firem zvýšenou poptávku po úvěrech? 

Český bankovní trh se vyznačuje velmi silnou konkurencí. Firmy, které se v době zpomalení ekonomiky uměly vypořádat se změněnou ekonomickou situací, našly alternativní odbyt, udržely ziskovost nebo přišly s novým smysluplným záměrem, mají v současné době velmi dobrou příležitost získat úvěrování za mimořádně příznivých podmínek a to nejen z pohledu jejich ceny, ale současně i z pohledu struktury financování a rozsahu naplnění finančních potřeb. V Raiffeisenbank si velmi dobře uvědomujeme současné tržní prostředí, potřeby a očekávání firem. Na základě velmi dobré znalosti a pochopení podnikání každého klienta a připraveného projektu jsme připraveni navrhnout optimální strukturu financování pro daný případ. I proto jsme v loňském roce dokázali využít zvýšené poptávky po úvěrovém financování a dosáhli jsme významného růstu našeho úvěrového portfolia. Nová produkce úvěrů byla v segmentu středních podniků až o třetinu vyšší než v roce 2012. Jedná se přitom o plošný růst úvěrového portfolia banky napříč různými regiony a odvětvími.

 

Co očekáváte v oblasti financování firem v letošním roce, mohou se firmy těšit na jednoduchý přístup k úvěrům? 

Naše ambice jsou i v letošním roce pokračovat v úvěrovém růstu, a to obdobným tempem jako v loňském roce. Chceme maximálně využít viditelného růstu tržní poptávky a hledat další možnosti a příležitosti pro zatraktivnění naší nabídky, mezi které například patří i nabídka zvýhodněných investičních úvěrů. Nadále budeme pokračovat i ve zlepšování našich vnitřních procesů zpracování úvěrů s důrazem na jeho rychlost a transparentnost pro naše klienty.

 

Tématem posledních let je i obnovitelná energie a zjednodušování energetické náročnosti provozu. Mají firmy nějakou zajímavou možnost financování takových inovací? 

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou jsme jako první česká banka připravili zvýhodněný „Zelený úvěr“, který má za cíl právě podpořit investice malých a středních podniků do energetické účinnosti a do obnovitelné energie. Tento typ úvěru nabízíme firmám s maximálně 250 zaměstnanci a s ročním obratem v ekvivalentu do 50 milionů eur. Jednou z podmínek je, aby realizované investice vedly k alespoň dvacetiprocentním energetickým úsporám.

 

Co vše lze tímto Zeleným úvěrem financovat? 

Možností je celá řada. Možné projekty financované „Zeleným úvěrem“ lze rozložit do tří oblastí: energetická účinnost v průmyslu, úspora energií v budovách a obnovitelné zdroje energie. V rámci průmyslové oblasti mohou firmy tímto úvěrem financovat například modernizace výrobních technologií, výměny kotlů, instalace moderních monitorovacích a řídících systémů či třeba spalování biomasy. Energetickou účinnost budov lze zlepšit izolací stěn, výměnou oken a dveří či modernizací osvětlení. Mezi vhodné obnovitelné zdroje energie pak patří fotovoltaika, malé vodní elektrárny či větrné turbíny.

 

Má takový úvěr pro firmy oproti standardní nabídce nějaké výhody? 

Cloud23

Díky spolupráci s EIB můžeme klientům nabídnout výrazně výhodnější podmínky, především zvýhodněnou úrokovou sazbu. Klienti zároveň získají grant do výše čtrnácti procent z úvěru (maximálně 140 tisíc eur) formou snížení splátek nebo zkrácením konečné splatnosti. Součástí úvěru je i bezplatné technické a finanční poradenství pro úspěšnou realizaci projektu. Pro identifikaci možných budoucích úspor, jejich naplánování a přípravu projektu mohou naši klienti využít zdarma pomoc specializované konzultantské firmy – to opět plně zapadá do konceptu naší banky zaměřené na nadstandardní kvalitu obsluhy a poradenství pro naše klienty.