Hlavní navigace

Veeam představil řešení pro posílení strategií moderní ochrany dat českých a slovenských organizací na VeeamON Tour 2022

30. 9. 2022

Sdílet

 Autor: Veeam Software
Společnost Veeam Software autor řešení pro zálohování, obnovu a správu dat umožňujících Modern Data Protection, přivítala 13. září v pražském Slovanském domě a virtuálně téměř 400 odborníků na podnikové IT a správu podnikových dat, svých zákazníků a partnerů. CFOworld byl partnerem této akce, proto přinášíme přehled aktuálních informací z této konference.

Akce se konala v rámci lokální VeeamON Tour 2022, kde byly představeny klíčové milníky týkající se potřeb českého a slovenského trhu spolu s hlavními technologickými inovacemi. Ty byly odhaleny letos v květnu v americkém Las Vegas během osmého ročníku globální konference VeeamON 2022 zaměřené na moderní ochranu dat. Na obou akcích společnost představila svoji vizi v oblasti moderní ochrany dat pro cloudová, virtuální, SaaS, Kubernetes i fyzická prostředí.

Ochrana proti ransomwaru

„Výzvy, kterým na poli bezpečnosti a správy dat čelí české a slovenské podniky se stupňují nebývalým tempem,“ upozornil Martin Štětka, regionální ředitel společnosti Veeam pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Výzkumná zpráva Veeam 2022 Ransomware Trends Report ukázala, že v roce 2021 čelilo v regionu EMEA alespoň jednomu kybernetickému útoku 76 % organizací, přičemž v průměru se podnikům podařilo obnovit pouze 69 % dat. Jsme si vědomi rostoucích nároků zákazníků jak na technologie, tak na schopnosti IT personálu, aby organizace byly schopny zajistit bezpečnost svých dat a systémů. Proto v souladu s těmito požadavky přicházíme s řešeními, která pomáhají transformovat podnikům jejich strategie moderní ochrany dat a adaptovat se na neustále se měnící problémy moderního prostředí IT.“ 

Uvedená studie Veeamu také odhalila, že v důsledku ransomwaru bylo u organizací v regionu EMEA zasaženo 47 % serverů datových center, 50 % řešení vzdálených kanceláří a 44 % cloudových instancí. Více znepokojivá je však efektivita útočníků, kteří proaktivně ničí úložiště datových záloh svých obětí. Napadení většiny nebo všech úložišť záloh deklaruje 30 %, část úložišť záloh dokonce 38 % organizací v EMEA. Pokus o útok na zálohy, i když nakonec neúspěšný, zažilo 26 % organizací. Žádnému pokusu o napadení záloh nečelilo pouze 6 % organizací.

„Kybernetičtí zločinci ‚prodávají‘ možnost obnovy dat oběti, přičemž pravděpodobnost, že oběť zaplatí výkupné, se výrazně zvyšuje, pokud již není možná obnova ze zálohy,“ upozornil Martin Štětka. „Zajímavé je, že téměř stejné množství organizací dokázalo provést obnovu dat, aniž by výkupné zaplatily, jako organizací, které zaplatily, ale obnovu provést nedokázaly. V regionu EMEA dokázalo 22 % organizací provést obnovu bez zaplacení výkupného. Proto se při vývoji našich řešení zaměřujeme na scénáře s ransomwarem, aby i zbývajících 78 % obětí kybernetických útoků směřovalo k úspěšnému provedení obnovy svých dat bez zaplacení.“ 

Shrnutí konference a novinky

Letošní VeeamON Tour mimo jiné představila tyto produktové inovace a dosažené úspěchy:

•             Veeam Backup & Replication v12: Pro 850 000 uživatelů Veeam Backup & Replication v11, nabízí V12 rozsáhlou sadu funkcí v oblastech cloudu, bezpečnosti a podnikového využití – nové cloudem akcelerované funkce, včetně přímého zápisu do objektového úložiště a agentů v cloudu; všudypřítomnou neměnitelnost, která umožňuje ještě rychlejší obnovu po ransomwarovém útoku a lepší ochranu před kybernetickými hrozbami; rozšířenou podporu podnikových aplikací a inovace usnadňující běžný provoz a optimalizaci pro vyšší efektivitu v rozsáhlém měřítku; a centralizovaný přehled a správu ochrany dat Kubernetes s novým doplňkem Veeam Backup & Replication pro nový Kasten by Veeam K10 V5.0

•             Veeam Backup for Microsoft 365 v7: Jednička na trhu zálohování pro Microsoft 365 s více než 11 miliony uživatelů s placenou smlouvou v nové verzi nabídne pokročilý monitoring a reporting na podnikové úrovni, které díky integrované inteligenci pomohou udržet hladký chod systémů a infrastruktury.

•             Veeam Backup for Salesforce: Zcela nové řešení, které díky možnosti zálohovat v cloudu i lokálně eliminuje riziko ztráty dat a metadat ze Salesforce. Tento nový produkt umožňuje zálohovat a rychle obnovit data v prostředí Salesforce a nasadit zálohovací prostředí kdekoli, bez závislosti na dodavateli zálohovacích a úložných řešení.

•             Veeam zaznamenal rekordní fiskální rok 2021, ve kterém vykázal 27% meziroční nárůst obratu z pravidelných výnosů (ARR), přičemž prodej řešení Veeam Backup for Microsoft 365 rostl se 73% meziročním nárůstem rychleji než se očekávalo a sada Veeam Availability Suite meziročně rostla o více než 36 %. Tento úspěch pokračoval i v 1. čtvrtletí roku 2022, ve kterém Veeam vykázal ještě 25% meziroční nárůst ARR a 78% meziroční nárůst v rámci předplatného.

•             Díky tomuto konzistentnímu výkonu byl Veeam ve 2. pololetí roku 2021 podle IDC celosvětově na sdíleném 1. místě mezi poskytovateli řešení na ochranu dat. V nejnovějším pololetním průzkumu IDC Software Tracker, 2H21, zaznamenala společnost Veeam nejrychlejší růst tržeb na celosvětovém trhu replikace a ochrany dat (DR&P) mezi pěti největšími dodavateli, všemi ostatními dodavateli dohromady a celkovým průměrem trhu. Ve skutečnosti byl meziroční růst společnosti Veeam více než dvojnásobný oproti nejbližším jmenovaným konkurentům z první pětky na trhu. 

Rozhovor

Martin Štětka, regionální ředitel Veeam ČR, Slovensko, Maďarsko

Na závěr konference jsme měli možnost vyzpovídat Martina Štětku, regionálního ředitele společnosti Veeam pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko na úroveň zabezpečení dat u českých institucí poskytujících finanční služby (FSI).

V současné době se hodně diskutuje o úrovni ochrany dat a bezpečnosti IT v institucích poskytujících finanční služby. Jaké jsou vaše zkušenosti v této oblasti s organizacemi ze sektoru FSI na českém trhu?

Finanční instituce pracují s vysoce citlivými informacemi a zavedení moderních strategií ochrany dat je pro zachování odolnosti IT naprosto nezbytné. Podle Veeam Data Protection Trends Report 2022 čelilo alespoň jednomu ransomwarovému útoku za poslední rok 76 % finančních organizací, přičemž výpadky způsobené ransomwarem zaznamenala polovina organizací. Obecně vzato, druhým rokem po sobě zde nejvíce výpadků způsobily kybernetické útoky. Avšak i přesto, že 38 % dat nebylo možné po ransomwarovém útoku obnovit, tak průměrná tolerance ztráty dat u finančních institucí je výrazně nižší (77 minut pro kritická a 96 pro normální data), než je tomu u jiných odvětví, jako například ve zdravotnictví (108 minut pro kritická a 126 minut pro normální data).

Čím je to způsobené?

Organizace poskytující finanční služby, jako jsou retailové a investiční banky nebo pojišťovny, produkují a zpracovávají obrovské množství dat, a hovoříme zde o vysoce regulovaném odvětví, což jsou důvody, proč musí být v předstihu, pokud jde o způsob, jakým data používají a chrání. Nedodržování oborových předpisů a ověřených postupů pro bezpečnou správu dat může mít za následek nejen vysoké finanční sankce, ale i těžko nahraditelné výpadky služeb a poškození důvěry zákazníků. 

Finanční instituce si uvědomují, že jejich data jsou ve velké míře citlivá a velmi cenná, v důsledku čehož jsou jedním z hlavních cílů útoků kyberzločinců, kteří usilují o zisk. Musí tak přijímat adekvátní opatření – implementují strategie moderní ochrany dat, aby svou infrastrukturu a data ochránily.

Odpovídají tomu i zjištění zmíněné studie Veeam Data Protection Trends Report 2022, podle které respondenti z FSI očekávají, že rozpočet jejich organizace na ochranu dat, včetně zajištění zálohování a kontinuity podnikání / zotavení po havárii (BC/DR), se v roce 2022 celosvětově zvýší o téměř 6 %. Ve skutečnosti devět z deseti IT vedoucích pracovníků v organizacích FSI očekává, že své rozpočty na ochranu dat ještě letos navýší.

Na co by se tedy měly organizace z oblasti FSI zaměřit, aby nejen ochránily svá aktiva, ale také zajistily bezproblémové poskytování svých služeb? 

Kromě zajištění souladu dat s předpisy, jejich zabezpečení a dostatečné odolnosti, by se organizace FS měly zaměřit i na poznatky, které mohou z těchto dat získat, aby mohly poskytovat vyšší úroveň služeb zákazníkům. Hraje zde roli i pandemie, která urychlila závody v digitálním zbrojení, v nichž nyní finservis soutěží, zkrátila vývojové cykly a zvýšila očekávání rychlosti a pohodlí ze strany online zákazníků.

Cloud23

Digitální transformace odvětví, jako je bankovnictví a pojišťovnictví, je v plném proudu a bude probíhat kontinuálně, organizace FSI by se měly zaměřit na nové metody ukládání a zpracování dat ve cloudu a zavádějí cloud-native technologií. Přijetím cloud-native strategie, která nebere v úvahu dřívější omezení daná starší fyzickou infrastrukturou, mohou finanční služby poskytovat služby z jakéhokoli cloudu na jakémkoli zařízení – ať už se jedná o aplikaci retailového bankovnictví, webovou stránku pro porovnávání cen nebo celou obchodní platformu.

Děkujeme za rozhovor!