Hlavní navigace

Veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen

10. 11. 2013

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Ve dnech 12. a 13. listopadu 2013 se v Paříži uskuteční veřejná diskuse k návrhům v oblasti převodních cen, jež vzešly zejména z akčního plánu OECD, vydaného v červenci 2013 a známého pod zkratkou BEPS (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting).

Akční plán se skládá z patnácti konkrétních kroků, jejichž cílem je poskytnout vládám během dvou následujících let domácí i mezinárodní nástroje, jež přimějí zejména nadnárodní podniky, aby platily svůj spravedlivý podíl na přímých daních ve státech rezidence. Čtyři z těchto kroků se týkají převodních cen mezi spřízněnými podniky.

 

Změny v dokumentaci převodních cen by na jedné straně měly zajistit, aby dokumentace byla transparentní pro potřeby daňové správy, na druhé straně by ovšem měly  zvážit i nákladnost přípravy na straně podniků. Smyslem je, aby skupiny podniků ve všech státech svého působení předkládaly jednotně strukturované informace o globální alokaci svých příjmů, ekonomických činnostech a zdanění v jednotlivých zemích. Předmětem diskuze na nadcházející pařížské konferenci by měla být zejména implementace standardizovaného dvousložkového systému dokumentace (local file, master file), obsah globálního master file, implementace jednotného formátu dokumentace na globální úrovni aj.

 

Společným jmenovatelem všech kroků akčního plánu v oblasti převodních cen je zajistit, aby se zisk skupiny podniků vykazoval v místě, v němž dochází ke skutečnému vytváření hodnoty.

 

Výsledkem úprav směrnice o převodních cenách v oblasti nehmotného majetku, projednávaných na konferenci, by měla být jasná a dostatečně široká definice nehmotného majetku a dále stanovení pravidel pro alokaci zisku spojeného s převody a užitím nehmotného majetku, které by akcentovaly vykazování zisku tam, kde dochází k reálné tvorbě hodnoty.

 

Plánovaná pařížská konference by měla být zakončena diskusí o záměrech akčního plánu v oblasti vysoce rizikových transakcí a posuzování alokace rizika a kapitálu. Co se týče vysoce rizikových transakcí, akční plán navrhuje zaměřit se na takové transakce, které by se mezi nezávislými podniky běžně neuskutečnily, a stanovit pravidla pro jejich případné přehodnocení. Vedle manažerského poradenství a přerozdělování nákladů vznikajících na úrovni centrály skupiny by měla být pozornost věnována také pravidlům pro aplikaci metod stanovení převodních cen, zejména metody rozdělení zisku, tak aby reflektovala rozdělení funkcí a rizik v rámci skupiny. Tento krok akčního plánu je provázán s dalším krokem, a to omezením snižování daňových základů prostřednictvím daňové odčitatelnosti úrokových a obdobných nákladů.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?