Hlavní navigace

Věřitel napospas exekutorovi - aneb plnou parou vzad

12. 4. 2010

Sdílet

S velkým znepokojením až zděšením sledujeme současný vývoj a názorové proudy v Exekutorské komoře ČR.

Komora prozatím sdružuje přes 120 exekutorských úřadů. Pokud máte za to, že konkrétně vás se exekuce, exekutoři a legislativa kolem exekucí netýká, můžete mít pravdu. Ale jen tehdy, pokud předmět podnikání vaší společnosti nikdy nemůže vygenerovat pohledávku, tj. pohledávku po splatnosti, pohledávku v jakékoli fázi vymáhavého procesu. Naopak, pokud cítíte že politika řešení pohledávek obecně výrazně ovlivňuje cash-flow společnosti a celkové finanční výsledky, věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím řádkům.

 

…kdo je to věřitel? Nevím, ale já jsem exekutor. A bude po mém 

Exekutor je poslední instance, poslední naděje na konci vymáhacího procesu. Selžou-li všechny „přátelské“ metody vymáhání, nezbude než sáhnout po službě některého z exekutorských úřadů. Není žádným tajemstvím, že kvalita odváděné práce a efektivita vymáhání se napříč exekutory diametrálně odlišuje, nebojíme se říct, že rozdíly ve výkonech exekutorů a jejich výsledcích jsou mnohdy propastné. Naprosto v souladu se zásadami tržní ekonomiky a demokratickými principy exekutoři pracující kvalitně a s nasazením, podpořeni dobrými výsledky, dostávají od věřitelů více zakázek, expandují, jsou vidět. Zdá se vám to logické? Nám také. Nikoli však velké většině kolegů exekutorů, kteří pletou na tyhle „velké a úspěšné“ bič v podobě institutu teritoriální působnosti exekutorů. Zkrátka řekli si, že svobodná vůle klienta – věřitele, je třeba rozprášit ve jménu vlastního blahobytu a pohodlí. Co že to přesně znamená? Jednoduchá odpověď – věřitel je naprosto zbaven svého práva rozhodnout o tom, který exekutor se postará o jeho pohledávku. Exekutor mu bude po socialisticku přidělen podle okresu, ve kterém bydlí nebo sídlí dlužník. Bez ohledu na to, jak onen exekutor pracuje a zda se mu vůbec chce pracovat. A vy jako věřitel? Modlete se, ať máte alespoň občas při téhle okresní „ruletě“ štěstí.

           

… a co dál? Nejdříve sněm exekutorů, pak poslanecká sněmovna.. a potom? Inkasované miliony bez práce. Ale od věřitelů 

V současné době je model teritoriální působnosti exekutora ve fázi chystaného hlasování na květnovém sněmu exekutorů, v přípravě je paragrafové znění, které po odhlasování na sněmu bude předloženo poslancům. Současné názorové rozložení sil v exekutorské komoře je silně ve prospěch zavedení pohodlného teritoriálního principu. Aby taky ne. Sázka na socialistické rovnostářství a zášť malého českého člověka vůči „těm velikým, co dokázali víc než já“, se v naší společnosti bohužel stále vyplácí.

Co případné schválení principu znamená pro vás, věřitele? Díky již zmiňované naprosté ztrátě svobody ve vašem rozhodování o tom, jak naložíte se svými pohledávkami (se svými penězi), budete vystaveni do role nesvéprávného statisty, bezbranného a odevzdaného osudu. Budete trpět při finančních analýzách, kdy vymahatelnost vašich pohledávek se oproti stávajícímu stavu rapidně sníží. Budete uvažovat, zda se vůbec vyplatí pohledávky řešit soudní a exekuční cestou, zda je není lepší prodat a zbavit se exekučního přízraku nadobro. Jenže do stejné situace jako vy se dostanou následně i inkasní agentury a pohledávkové společnosti, které v konečné fázi své činnosti jsou také nuceny exekutory využívat. Cena vámi prodávaných pohledávek půjde tedy rapidně dolů. Budete se tedy znovu pokoušet vymáhat své přes monopolně smýšlející exekutory, kteří díky nulové konkurenci budou mít nad vašimi financemi neomezenou nadvládu. Budete jim štědře platit neúspěšně provedené exekuce, protože nebudete mít jinou volbu. Pokud je v předmětu vaší činnosti například poskytování úvěrů či přímo správa pohledávek, kdy úspěšné vymáhání je alfou a omegou finančního výsledku společnosti, budete jistě přemýšlet o jiném způsobu obživy, protože tyto obory dostanou fatální úder, ze kterého se budou jen velmi těžko vzpamatovávat.

           

…hýčkáme si dlužníky, likvidujeme věřitele, ale hlavně jsme si rovni 

Na závěr nám dovolte dvě otázky. Komu se může zdát teritoriální princip jako prospěšný? Těm exekutorům, kteří díky tomuto principu budou mít zajištěny „doživotně“ dostatečný přísun práce bez ohledu na to, zda vůbec mají potenciál vůbec svoji práci kvalitně odvést. Nebudou konfrontováni s konkurencí a tím ničím nuceni zdokonalovat svoje služby. A mohou nezřízeně zdražovat svoje služby věřitelům, ostatně budou regionálními monopolisty se všemi průvodními znaky. Ten tam bude respekt z těch exekutorů, kteří svoji práci dělali důrazně a precizně. Dlužit a nesplácet bude ještě populárnější národní odvětví než doposud.

A pro koho bude teritoriální princip likvidační? Pro ty exekutorské úřady, které si doposud dokázaly vybudovat pověst silných a seriózních partnerů a jsou proto věřiteli preferováni před těmi ostatními a to naprosto v souladu s demokratickými a tržními principy. Ale zejména pro věřitele, kteří jsou na kvalitě vymáhání pohledávek ekonomicky závislí. Ztratí svoji svobodnou volbu, ztratí tržní prostředí na poli pohledávek, kam se nastěhuje socialismus. Přijdou o své peníze a hlavně o chuť cokoli dalšího v tomto odvětví podnikat. Gratulujme si, exekutoři. Dokázali jsme to. Nebudeme muset dělat už vůbec nic. Věřitelé nám dají konečně pokoj. 

 

Cloud22

Petr Tichý je ekonom, Tomáš Vrána je soudní exekutor, oba pracují na Exekutorském úřadě v Přerově