Hlavní navigace

Vítězslav Nevosad, ředitel agentury pojišťovny MetLife: Při životním a úrazovém pojištění nezohledňují manažeři běh času

4. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
„Moje přednášky nejsou prodejní prezentací. Těžiště výkladu spočívá v rozebrání důvodů, proč a jak by měl být člověk zajištěn proti rizikům, která přináší život,“ říká Vítězslav Nevosad, ředitel agentury pojišťovny MetLife.

Mohl byste v krátkosti představit společnost, se kterou jste spojil téměř dvacet let svého velice aktivního pracovního života? 

Společnost MetLife slaví letos dvacáté výročí působnosti na českém trhu. MetLife, v obchodním rejstříku zapsaná jako Amcico pojišťovna a.s., vznikla na podzim roku 1992 pod názvem První americko-česká pojišťovna, a.s. Byla to první pojišťovna na českém trhu se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí a široké veřejnosti byla společnost na trhu po dlouhou dobu známa jako Amcico. Zcela nová kapitola v historii Amcico pojišťovny se začala psát od listopadu 2010, kdy se stala součástí americké pojišťovny MetLife. Od této chvíle pojišťovna začala používat i celosvětovou značku MetLife. MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, pečující o devadesát miliónů zákazníků. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife udržuje přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním Východě.

 

Vítězslav NevosadExistují, podle vašeho názoru, nedostatky v životním a úrazovém pojištění našich občanů? 

Nutnost být pojištěn proti riziku smrti a proti riziku úrazu není našimi občany plošně vnímána jako nezbytná součást ochrany před nenadálými událostmi. Paradoxem je, že auto, dům či byt má pojištěn téměř každý, ale zdaleka ne každý má kvalitně pojištěno nejcennější, co má, a to je život a zdraví. Bohužel se ve své dlouholeté praxi v oboru setkávám i s extrémními případy, kdy jedinec pojištění „nepotřeboval“ a proto neměl kvalitní krytí pojistných rizik sjednáno. V okamžiku, kdy pojištění začal potřebovat, tj., kdy se mu stal úraz, tak zase pojišťovna oprávněně váhala nabídnout spektrum pojistných programů za stejných podmínek jako zdravému člověku. Mnohem častěji, a nebojím se říct, že téměř každodenně, se setkávám s případy, kdy si občané platí životní a úrazové pojištění, ale nepromítají do svých pojistných smluv faktor času. U každého jedince během života nastává změna priorit, a tím dochází k zániku starých a vzniku nových pojistných rizik. Tuto změnu je nutno do pojistných smluv promítnout, jinak pojištění ztrácí smysl. Jinými slovy: svobodný, bezdětný milovník adrenalinových sportů bude mít jiné priority a bude potřebovat krytí jiných pojistných rizik, než ženatý manažer s dětmi a manželkou na mateřské dovolené. Přitom se klidně může jednat o jednu a tutéž osobu, pouze zapracoval vliv času. Se změnou priorit v průběhu života velice úzce souvisí přiměřenost sjednaných pojistných částek. Pojistná částka na smrt u kariéru začínajícího svobodného a bezdětného jedince bývá nižší než u lidí, kteří se starají o rodinu a mají závazky (hypotéka, leasingy, půjčky atp.) Uvedená fakta, tj. vliv času na uzavřené pojistné smlouvy a přiměřenost pojistných částek, vnímám jako zásadní nedostatky v životním a úrazovém pojištění české populace.

 

Jak tedy stav pojištění našich občanů zlepšit? Máte nějaké univerzální řešení?  

Obávám se, že univerzální recept, který by mávnutím proutku vyřešil zmíněné nedostatky v životním a úrazovém pojištění české populace, neexistuje. Každý člověk by měl zodpovědně vnímat rizika, která přinášejí jednotlivé etapy života, a adekvátním způsobem se proti nim pojišťovat. K pojistným smlouvám je třeba přistupovat s maximální pozorností v době jejich uzavírání a pravidelně je přehodnocovat. Je třeba tak činit v ideálním případě každý rok, minimálně však při každé zásadnější události v životě. Optimálně by kvalitní pojištění mělo provázet  každého člověka od narození až do pokročilého důchodového věku. Od tohoto kýženého stavu jsme však zatím v České republice zásadním způsobem vzdáleni.

 

Snažíte se nějak přispět ke zlepšení aktuální nevyhovující situace?

 V současné době svoji pozornost zaměřuji na osvětovou činnost. Své osmnáctileté zkušenosti z oboru jsem koncentroval do prezentace, kterou přednáším ve všech firmách, kterým záleží na vlastních zaměstnancích.

 

Můžete zájemcům z řad firem, které by chtěly pro své zaměstnance vaši přednášku uspořádat, prozradit, jak finančně náročné bude si váš výklad objednat? 

Nepovažuji za vhodné, aby se firmy, kterým záleží na svých zaměstnancích a chtěly by jim poskytnout benefit ve formě přednášky, rozhodovaly na základě ceny za přednášku. Naprosto chápu, že v současné době je většina společností svázána striktní interní rozpočtovou politikou a proto nemá velký prostor pro neplánované výdaje. Z tohoto důvodu poskytuji firmám přednášku zcela zdarma, a to do konce tohoto kalendářního roku. Zájemci se mohou informovat zde

 

 

Vítězslav Nevosad (* 1967) nastoupil do Amcico pojišťovny v roce 1995 na pozici pojišťovacího poradce. V letech 1996 až 2005 se každý rok umisťoval na prvních třech místech v žebříčku hodnocení nejlepších poradců v rámci České republiky. Za svoji práci v tomto období získal mnoho ocenění i na mezinárodní úrovni hodnocení. V letech 2005 až 2011 zastával pozici manažera a od března 2011 pracuje na pozici ředitele agentury obchodních zástupců – vázaných pojišťovacích zprostředkovatelů činných pro Amcico pojišťovnu a.s., MetLife.

V současné době má ve svém týmu 26 profesionálů na životní a úrazové pojištění a jejich řady systematicky rozšiřuje. Věnuje se osvětové činnosti, kdy ve firmách přednáší o smyslu nastavení pojistných smluv nových i stávajících.

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?