Hlavní navigace

Vláda plní Desatero podpory malých a středních firem dobře, AMSP ČR spokojena

22. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © Sebastian Duda - Fotolia.com
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) vyhodnocuje tzv. Desatero podpory malých a středních firem, které představila a projednala v prvních týdnech koaliční vlády s jednotlivými ministry.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhodnocuje tzv. Desatero podpory malých a středních firem, které představila a projednala v prvních týdnech koaliční vlády s jednotlivými ministry. Desatero je jednoduchý výčet nejdůležitějších úkolů, které by měla současná koalice vůči podnikatelům zvládnout. Poprvé vychází z požadavků Evropské unie, které jsou ovšem překlopeny do reálných tuzemských problémů a rovněž poprvé se cílové úkoly rozlišují na dopady do jednotlivých segmentů MSP dle resortů. Tato jednoduchá koncepce podpory MSP je protipólem rozsáhlých strategií, které se obvykle akorát s velkou slávou vyhlásily, ale nikdo je nikdy neplnil. AMSP ČR nekompromisně monitoruje každý bod Desatera, pravidelně je vyhodnocuje s příslušnými ministry a v půlročních intervalech rekapituluje s předsedou vlády.

 

Skutečnost je kupodivu opačná

Předseda AMSP Karel Havlíček k tomu dodává: “Koncept Desatera se osvědčil, každý si jej zapamatoval, řešíme jen to podstatné a jdeme doslova po každém bodu jako pes po špeku. Co je ale důležité, většina úkolů se plní a v tuto chvíli je reálné, že jsme schopni dosáhnout splnění většiny cílů. Obecně musím konstatovat, že vláda poměrně slušně komunikuje. Z pohledu malých a středních firem jsme očekávali, že budeme více bojovat za ty střední a malí živnostníci budou podporováni automaticky. Skutečnost je kupodivu opačná, střední firmy dostávají dobrý prostor, naopak na živnostníky je někdy pořádán hon. Naštěstí zatím jen v mediální rovině, vše jsme uhráli na rozumný kompromis. To je třeba u vlády ocenit, mohlo to být horší“.

 

Jak si tedy stojí jednotlivé úkoly vyplývající z Desatera?

Stanovení jednotných dat účinnosti

Plní se, v tuto chvíli je vše v legislativním kolečku, po mnoha letech je šance, že budou dvě data účinnosti, tj. k 1/1 a k 1/7.

 

Úprava živnostenského zákona s ohledem na různorodost živností

MPO po dlouhé době přistoupilo na myšlenku dílčích úprav ŽZ, které by měly vést ke zvýšení kvality a bezpečnosti práce a posílení cechů. Změny jsou od AMSP ČR připraveny  a odkonzultovány klíčovými cechy.

 

Nový zákon o veřejných zakázkách

MMR zakomponovalo hlavní požadavky AMSP ČR a bude-li zákon schválen v projednané podobě, nebudeme mít zásadních připomínek.

 

Posílení ČMZRB

I zde byl vyslyšen náš důrazný požadavek, spočívající v koncentraci většiny podpůrných evropských finančních nástrojů právě pod ČMZRB, návrh MPO je na stole, aktuálně probíhá analýza dopadů.

 

Koncepční podpora VVI s vlivem na MSP

Vicepremiér Bělobrádek připravuje novou strategii řízení VVI ve velmi úzké spolupráci s AMSP ČR, vůbec poprvé se bere v potaz při určování priorit názor MSP,  stejně tak je velký posun ve spolupráci malých podniků s AV ČR.

 

Mlčení znamená souhlas

Zatím nejkontroverznější požadavek, kterého se každý člen vlády bojí jako čert kříže, a to z důvodu zneužitelnosti. Rozumíme, ale neustoupíme a cílem je rozšířit na další státní služby, neboť v několika oblastech již funguje. Tento princip v legislativě již existuje – zákon o volném pohybu služeb č. 222/2009 Sb. a 223/2009 Sb., viz „oprávnění uplynutím lhůty“ – čili jde o důsledné aplikování v praxi, které AMSP ČR prioritně zajímá.

 

Změna insolvenčního zákona – možnost řešení reorganizace i pro malé firmy

Intenzivně probíhá příprava produktu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Je šance, že skutečně vznikne zákonný a realizovatelný produkt, který dá malým firmám druhou šanci a současně částečně uspokojí věřitele.

 

Systémová podpora investic a vstřícná daňová politika

CzechInvest začíná plnit roli, která mu přísluší, ale nedaří se rozhýbat  investiční aktivitu u malých firem.  S tím je spojeno i daňové zatížení, které se podařilo po náročných vyjednáváních s MF uhájit ve stávajícím režimu. S MF se zatím shodujeme v následujícím: Daně nezvyšujme, daně vybírejme.

 

Cílená podpora exportu MSP

AMSP ČR navrhla změnit Exportní strategii ve smyslu přechodu od teritoriálních priorit k prioritám odvětvovým a v provázání exportní politiky s podporou investiční a inovační. Obě změny vypadají nadějně. Aktuálně se diskutuje role CzechTrade, který je třeba urychleně rozhýbat.

 

Stanovení prioritních odvětví státní podpory

Zatím se nerealizuje. Bude v hledáčku AMSP ČR v následujících měsících, jedná se o dlouhodobé,  systémové řešení, které musí být provázáno s investiční, inovační i exportní podporou.

 

Eva Svobodová, generální ředitelka AMSP ČR dodává: „Vůbec poprvé se snažíme nezobecňovat podporu malých a středních firem do jednoho celku, ale důrazně rozlišujeme podporu jednotlivých segmentů, které jsme začali hájit diverzifikovaně. Projekty naší asociace Fandíme řemeslu, Podnikavá žena, Svou cestou, Rodinná firma a nově připravovaný Malý obchod, dnes tvoří nejucelenější národní podporu regionální infrastruktury. I to je cílem při prosazování Desatera“.