Hlavní navigace

Výkonnost firmy očima prozíravého CFO

30. 12. 2010

Sdílet

Jaká kritéria byste v roli finančního ředitele volili při hodnocení výkonnosti firmy? Kam byste investovali své úspory, kde byste chtěli pracovat a kde stanout v čele jako manažeři?

Troufla bych si tvrdit, že křivka výkonnosti CFO je často nepřímo úměrná krátkodobé křivce finanční výkonnosti podniku. Jinými slovy: v dobách úporných krizí a problémů pracují finanční manažeři velmi usilovně – více než na plné obrátky. Snaží se o dosažení co nejlepších výsledků, udržení životaschopnosti společnosti, reorganizují, redefinují procesy, redukují budgety, stanovují nová měřítka výkonnosti, jsou nuceni propouštět a zavádět celou řadu dalších opatření, které je potřeba řádně promyslet, plánovat a jejichž realizace je velmi náročná na čas a psychiku samotných manažerů. Naproti tomu v dobách rozkvětu je přeci jen čas alespoň někdy vydechnout, doplnit energii a užívat si plody své usilovné práce.

Co si představíme pod pojmem výkonná firma? Je to ta, co přináší nejvyšší krátkodobý, či dlouhodobý zisk? Ta, která vykazuje vysokou a rychlou návratnost investic? Představuje hlavní kritérium hodnocení výkonnosti dosažení prvního místa na českém trhu, nebo proniknutí na trhy zahraniční? Jsou rozhodující spokojení zaměstnanci nebo snad více spokojení zákazníci? Výkonnou firmu nazveme takovou, jejíž hodnota akcií dlouhodobě a trvale roste? Zajímá nás nejvíce podpora etického nebo „zeleného“ chování v businessu? Hodnotíme nejvýše firmu s pozitivním vlivem na své okolí? Tu, jejíž výrobky či služby slouží a pomáhají lidem nebo onu s inovativními produkty, které zákazníkům usnadňují život a posouvají je v žebříčku vývoje společnosti o další krůček? Jaká kritéria při posuzování výkonnosti firmy byste navrhli vy? Do které společnosti byste investovali své úspory, kde byste chtěli pracovat a kde stanout v čele jako manažeři?

Eva SmolíkováHovoříme-li o výkonnosti firmy, je třeba všechny položené otázky a celou řadu dalších pečlivě vyhodnotit. Samozřejmě jako první je třeba analyzovat, v jaké roli výkonnost hodnotíme. Soustředíme-li se na roli seriozního investora, partnera, manažera – podotýkám nikoliv spekulanta, jehož zájmy jsou velmi krátkodobé a ziskuchtivé – dá se obecně říci, že čekáme uspokojení z vložené osobní, respektive finanční investice a samozřejmě nárůst našeho bohatství. Investujeme tedy do firmy, od níž očekáváme prosperitu do budoucna. Tu nám zajistí kvalitní výrobky či služby, které vytváří inovativní, aktivní a motivovaní zaměstnanci pod vedením prozíravého, schopného a také motivovaného vedení. Je tedy třeba hledat a najít společnou niť všech účastníků tohoto ne zrovna jednoduchého procesu. Hodně štěstí při hledání ve vaší firmě!

 

Autorka Eva Smolíková je finanční ředitelkou společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. a držitelkou třetího místa v anketě Finanční ředitel roku 2010