Hlavní navigace

Výrobní firmy dnes očekávají, že ERP systém pokryje výrazně širší množinu podnikových procesů

5. 9. 2018

Sdílet

 Autor: Minerva Česká republika
... říká Vladimír Bartoš, senior konzultant, Minerva Česká republika.

Jak se vyvíjela reálná poptávka po manažerských informačních systémech, resp. specificky po řešeních ERP v posledním roce?

Poptávka po ERP systémech byla podle zkušeností Minervy v roce 2017 stejná jako v předchozích dvou letech. Výjimkou byl závěr roku a začátek roku 2018, kdy rapidně vzrostla poptávka. Domníváme se, že hodně firem věnovalo většinu své energie uspokojování stále rostoucí zákaznické poptávky po výrobcích a nezbýval čas na zlepšování interních podnikových procesů a informačních technologií. Nyní se však již stala situace neúnosnou a výrobní firmy rozbíhají i velké projekty zlepšování, mezi něž patří i výměna nevyhovujícího informačního systému za výkonnější.
Manažerské informační systémy pořizují spíše velké společnosti a rozsáhlé holdingy.

 

Jsou nějaké důležité funkce, které výrobci v poslední době rozvíjejí, popř. které posouvají funkčnost ERP systémů?

V ERP systému QAD, který již 25 let v Evropě implementujeme, zásadním způsobem přibyly funkce pro podporu rozhodování a technologie pro transformaci dat ve srozumitelné informace.

 

Vyvíjejí se nějak požadavky klientů na nové funkce ERP systémů? Jakým směrem?

Výrobní firmy očekávají, že ERP systém pokryje výrazně širší množinu podnikových procesů, než tomu bylo dříve. Kromě prodeje, nákupu, plánování a řízení výroby a financích hledají v ERP systému řízení jakosti, funkcionalitu PDM/ PLM systémů, MES, BI, CRM a další. Vše za stejné peníze, jako před deseti lety.

 

Jak se vyvíjí zájem o cloudová řešení? Které motivy pro jejich pořízení jsou pro klienty důležité? Hrají podle vašich zkušeností roli faktory jako snazší možnost poskytování takových řešení formou pronájmu, bezpečnostní aspekty nebo nabídka souladu s požadavky GDPR?

Náš obchodní partner a autor ERP systému QAD oznámil tento rok rapidní nárůst cloudových implementací v USA. Realizuje větší podíl cloudových realizací než instalací u zákazníka. Podle zkušeností Minervy jsou české výrobní firmy výrazně konzervativnější. Při porovnávání nákladů cloudového řešení a instalace on-premise klienti nezapočítávají náklady na správu systému a udržení provozu, a proto stále vychází výhodněji on-premise varianta. Domníváme se, že vyšší poptávku po cloudu v našich podmínkách způsobí až rostoucí nedostatek IT specialistů ve výrobních firmách.

 

Je nějaký sektor, ve kterém máte nejvíce zkušeností nebo pro něj máte k dispozici nějaké specifické know-how? Pokud ano, jaký to je a co je zdrojem vašeho know-how?

Dodáváme 25 let informační systém QAD, který se od počátku specializuje pouze na šest výrobních odvětví: automotive, strojírenství, potraviny, elektrotechniku, spotřební zboží a zdravotnickou výrobu. Naši konzultanti se stali specialisty nejen na dodávaný software, ale i na procesy v těchto typech průmyslu. Zdrojem našich znalostí jsou nové verze systému QAD, specializovaná školení a vlastní realizace.

 

Výzvou současnosti je snaha automatizací procesů zvýšit efektivitu výroby a snížit nároky na objem pracovních sil. Zaznamenali jste v poslední době požadavky zákazníků v tomto směru? Jak na to reagujete vy sami nebo vývojáři řešení, které poskytujete? Můžete uvést příklady takových úspěšných implementací?

Cílovými oblastmi je snížit počet administrativních pracovníků. V automotive naši klienti díky EDI komunikaci se zákazníky a dodavateli snižují počty referentů zajišťujících objednávání. U dodavatelů první úrovně není výjimkou, že nemají na zákaznické straně žádné referenty, pouze v případě chyby EDI komunikace proškolený uživatel domluví se zákazníkem způsob nápravy.
Ve strojírenství integrujeme CAD/PLM/PDM systémy s ERP systémem QAD tak, aby konstruktéři, technologové i nákupčí mluvili jedním jazykem – používali ve svých nástrojích stejné číselníky materiálů a vyráběných artiklů, aby QAD přebral konstrukční kusovník ze systému CAD a technolog měl snazší práci při jeho úpravách.
Ve výrobě se snažíme, aby podnikový systém komunikoval se stroji a sbíral data potřebná k plánování, dohledatelnosti a ekonomickému vyhodnocení zakázek automaticky s minimálním úsilím operátorů.

 

soutez_casestudy

Které vlastnosti vašeho řešení jsou podle vás klíčové pro to, aby byznys vašich zákazníků měl šanci být úspěšný a konkurenceschopný i v budoucnosti?

Plánování výroby a nákupu. To je proces s největšími přínosy pro firmu. Pokud však má být funkční, musíme naimplementovat všechny související procesy od prodeje, přes sklady, nákup a výrobu. A ekonomiku nemá smysl nechávat stranou.

Byl pro vás článek přínosný?