Hlavní navigace

Vystresovaná pracovní síla je na pokraji psychických sil

Sdílet

 Autor: © olly - Fotolia.com
Průzkum společnosti Regus, poskytovatele flexibilních pracovišť, ukázal, že čeští pracovníci jsou stále více vystresovaní. V šetření bylo dotázáno více než 16 000 odborníků z celého světa. Téměř polovina (46 %) českých pracovníků uvedla, že jejich úroveň stresu se v průběhu minulého roku zvýšila.

Na vzrůstající tlak měla vliv řada faktorů jako například prohlubující se nedůvěra v mezilidských vztazích, složitá jednání se zákazníky či zaměstnanci plynoucí z nejistého vývoje podnikání, množící se aféry ve státní správě a k tomu pokračující nestabilita světové ekonomiky. Respondenti dále uvádějí, že mezi zdroje stresu patří spíše záležitosti pracovního charakteru, a jako nejčastější příčiny uvádějí své zaměstnání, vztahy s nadřízenými a osobní finance. Průzkum se také zaměřil na možná řešení problémů. V odpovědi na tuto otázku uvedly dvě pětiny (39 %) dotazovaných v České republice, že jedním ze způsobů, jak snížit úroveň stresu, je flexibilní práce.

 

Rozdíly mezi malými a velkými firmami

Mezi hlavní příčiny stresu podle průzkumu patří: práce (56 %), vztahy s nadřízenými (34 %) a osobní finance (24 %). Podle dotazníkového šetření jsou obecně více vystresovaní ze zákazníků pracovníci z malých firem (42 %) než pracovníci z velkých firem (27 %), na druhou stranu ale také mají méně konfliktů s managementem (20 %) než jejich protějšky ve větších firmách (40 %). 

Serge Dupaux, generální ředitel společnosti Regus pro Českou republiku k tomu říká: „Vystresovaní pracovníci jsou bezpochyby také často nespokojení se svým životem či nemocní, takže firmy, které chtějí svým pracovníkům zajistit lepší život, nesmí opomenout analyzovat úrovně stresu uvnitř organizace a zabývat se jimi. Cena za nebezpečnou úroveň stresu může být vysoká nejen pro pracovníky, ale také pro firmy, které mohou brzy zjistit, že jejich zaměstnanci nejsou schopni zvládat požadované úkoly, potřebují delší zdravotní dovolenou nebo jsou méně efektivní.“

 

Tak dlouho se chodí pro vodu... 

Nina Bosničová, projektová manažerka nevládní neziskové organizace Gender Studies poznamenává k průzkumu: „Úrovně stresu se po celém světě i nadále zvyšují a zaměstnancům/zaměstnankyním stále více hrozí „syndrom vyhoření“. V krátkém období může tento stav vést ke ztrátě klíčových pracovníků a snížení produktivity kvůli zdravotním problémům způsobeným stresem, jako je například nespavost nebo vyčerpání. Zatím jen těžko můžeme předvídat, jaké budou dlouhodobé důsledky tohoto problému, ale už teď je jasné, že mohou být velmi nepříjemné.“

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?