Hlavní navigace

Vývoj cen v průmyslu potvrzuje oživení odvětví

17. 5. 2010

Sdílet

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným dnes, 17. května.

Z okruhu cen výrobců zatím jen ceny v průmyslu naskočily v dubnu na růstovou trajektorii v meziročním srovnání a potvrdily zde fázi ekonomického oživení. Stalo se tak po téměř půldruhého roku trvající deflaci. Výrobci ostatních odvětví však stále trpí vývojem, v jehož důsledku byly na počátku druhého čtvrtletí jejich ceny pod loňskou úrovní. V zemědělství dokonce pod úrovní před pěti lety. Stavebnictví je již druhý měsíc v deflaci a u tržních služeb pro podnikatele vykázal Český statistický úřad v cenách minusové znaménko už čtvrtý měsíc po sobě (cykličnost u cen za reklamu způsobuje, že bez jejich vlivu byl cenový pokles u zmíněných služeb poněkud mírnější).

 

Drahomíra DubskáNěkterá cyklická odvětví průmyslu na růst cen stále čekají 

Vykázaný růst cen v průmyslu je však průměrem za všechna odvětví. Na jedné straně šlo o raketový nárůst růst v koksárenství a rafineriích – i v chemii. Naopak hutníci, potravináři, ale i výrobci dopravních prostředků byli ve srovnání s dubnem 2009 stále cenově níž (dohromady mají v indexu váhu celých dvou pětin). V záporu byla cenově v úhrnu i síťová odvětví (elektřina, plyn). Znamená to, že některým cyklickým odvětvím se dosud nepodařilo vymanit z meziroční deflace. Proti březnu však již ceny vesměs stoupaly.

 

Zemědělci stále v deflaci 

Zemědělci jsou od loňského srpna cenově pod průměrem roku 2005. U živočišných produktů jako celku však již meziročně k růstu dochází kvůli zdražení vajec a mléka, maso produkovali zemědělci stále levněji než před rokem. Dolů však táhne ceny v zemědělství především rostlinná výroba, kde vzhledem k jarní sezóně rostly jen ceny zeleniny. Nástup do kladného teritoria bude u cen zemědělských výrobců jistě pozvolnější než obvykle.

 

Konec jednoho paradoxu 

Komu nešlo do hlavy, jak mohou ceny ve stavebnictví růst i v měsících dvojciferných propadů produkce, může konečně vypnout – vykázaný meziroční pokles druhý měsíc po sobě již začíná korespondovat s poklesy stavební výroby. Podle expertů na výrobní ceny se určitá „kaskádovitost“ cen ve stavebnictví, kdy velké firmy zadávají zakázky menším a středním, sesula postupně až k malým řemeslníkům. S cenami dolů jsou tak nuceni jít i ti, kteří se dosud tvářili, že krizí ve stavebnictví rozhodně netrpí. V každém případě však i přesto pokles cen v tomto odvětví vůbec neodpovídá vývoji stavební produkce a ukazuje na deformity v tvorbě cen v českém stavebnictví. Práce jsou stále ve srovnání s průměrem 2005 o 13,2 % dražší, což je nejvíce ze všech okruhů výrobních cen odvětví sledovaných ČSÚ.

 

Podražily agentury práce 

V cenách tržních služeb pro podnikatelskou sféru stouply dvojciferně proti dubnu 2009 ceny za služby v oblasti zaměstnání, což je především činnost agentur práce. Jde o poněkud překvapující zjištění, neboť trh práce zatím výstup z recese neprokázal. Vysvětlením může být nárůst zprostředkovávání sezónních prací. Logičtější je růst ceny za skladování, které jako výrobní služba sleduje vývoj narůstající produkce. Celkový meziroční pokles ve sféře služeb však způsobily nižší ceny za reklamu a akční slevy v telekomunikacích. Dolů šly i ceny realitních kanceláří. Překvapením není, že zdražily banky, ale že stouply ceny za služby architektů, právníků a účetních i ostatních odborných a technických služeb. Že by si růstem cen kompenzovaly ztráty v objemech svých obchodů?

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu

 

 

Text informace o indexech cen výrobců za duben 2010 vydané dnes v 9 hodin lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.

 

 

Cloud23