Hlavní navigace

Vývoj insolvencí v České republice v listopadu 2013

2. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Wolfgang Kraus - Fotolia.com
Počet insolvenčních návrhů přesáhl již za jedenáct měsíců letošního roku o 3,6 % celkový stav roku 2012. Lze tedy očekávat meziroční nárůst insolvenčních návrhů kolem 10 až 15 %.

V listopadu 2013 bylo podáno celkem 3623 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 554 insolvencí u právnických osob a podnikatelů, 570 u nepodnikajících živnostníků a 2499 u spotřebitelů. Hodnoty insolvenčních návrhů rostly tentokrát ve všech sledovaných segmentech a ve všech skupinách dosáhly letošního historického maxima.

 

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR – celkem

 

2012

2013

Měsíc

Celkem

Firmy

Fyzické osoby

Celkem

Firmy

Nepodnikající živnostníci

Fyzické osoby

1

2274

603

1671

2702

524

306

1872

2

2600

687

1913

2812

478

318

2016

3

2863

717

2146

3128

505

418

2205

4

2674

639

2035

3058

533

439

2086

5

2652

712

1940

3069

508

410

2151

6

2619

611

2008

2783

446

384

1953

7

2536

609

1927

2973

431

443

2099

8

2772

724

2048

2906

435

454

2017

9

2371

611

1760

2797

421

422

1954

10

3006

793

2213

3549

524

539

2486

11

3198

903

2295

3623

554

570

2499

12

2663

789

1874

 

 

 

 

celkem

32228

8398

23830

33400

5359

4703

23338

* insolvenční návrhy podané, mohou se na daný subjekt opakovat

Zdroj Creditreform, insolvenční rejstřík

 

Nepodnikající živnostníci jsou živnostenské firmy, které mají IČ a současně žádají o oddlužení. Předpokladem pro žádost o oddlužení je, aby byly buď ekonomicky neaktivní nebo aby jejich dluhy z podnikání byly nepatrné. Tato kategorie má hlavní podíl na růstu počtu insolvenčních návrhů ve skupině firmy a živnostníci.

 

5. 11. 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení proti společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.. Hned 13. 11. soud insolvenční návrh pro neúplnost odmítl. 6. 11. podala společnost Sevac a.s. insolvenční návrh na společnost České dřevařské závody Praha, a.s.. V této záležitost soud dosud nerozhodl. 7. 11 bylo zahájeno insolvenční řízení proti firmě DZIMAS Steel, a.s. zabývající se obchodem s hutním materiálem. Již 25. 11. soud vydal usnesení o úpadku spojené s prohlášením konkursu. 14. 11. byl počtvrté podán insolvenční návrh na společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o.. Dne 18. 11. ho však soud z důvodu nedostatků odmítl. Přitom tato společnost prošla již v rámci insolvenčního návrhu č. 2062 z roku 2009 reorganizací a 31. 8. 2012 schválil soud usnesení o vzetí na vědomí splnění reorganizačního plánu. 1. 11. 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení proti živnostenské formě mgr. Boleslav Polívka. Insolvenční návrh podala po dohodě s věřitelským výborem insolvenční správkyně společnosti Penzion Olšany, s.r.o. (dříve Farma Boleslava Polívky spol. s r.o.). 

 

Ve srovnání jedenácti měsíců roku 2012 a 2013 došlo letos k nárůstu počtu konkurzů o 15,4 %. Výrazný je opět zejména nárůst konkurzů u živnostníků, který za období leden - listopad  2013/2012 činil téměř 50 %. V listopadu 2013 bylo prohlášeno 212 konkurzů, z toho počet konkurzů živnostníků činil 87.

 

Tabulka 3: Konkurzy podnikatelů

měsíc

2012

2013

firmy

z toho živnostníci

firmy

z toho živnostníci

1

126

36

200

55

2

164

41

180

59

3

167

44

180

71

4

142

39

190

61

5

163

54

181

62

6

161

43

167

52

7

160

45

191

78

8

158

46

165

83 

9

163

45

179

69 

10

196

60

196

78

11

169

54

212

87

12

130

48

 

 

celkem

1899

555

2041

755

zdroj: Creditreform

 

 

Tabulka 4: Firmy v konkurzu v měsíci listopadu dle obratu

IČO

Název

Činnost

Počet zaměstnanců

Obrat v CZK

26361159

Invest Trust s.r.o.

Velkoobchodní a maloobchodní prodej pohonných hmot

25

1 436 239 000

25033115

TechnoStore s.r.o.

Velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin

6

1 000 000 000*

63674041

EUROESTER s.r.o.

 Výroba a zpracování paliv.

3

649 539 000

25869680

DZIMAS Steel, a.s.

Velkoobchod s hutním materiálem

15

593 863 000

26013151

STAVEBNINY VALA s.r.o.

Velkoobchodní i maloobchodní prodej stavebnin

30

231 581 000

27874087

Dobřejovice Invest, s.r.o.

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

0

126 000 000

26183684

DAMOVO Česká republika s.r.o.

Informační a telekomunikační technologie

65

123 901 000

28301919

COMMITAL-SAMI, s.r.o

Výroba a prodej kovových součástí radiátorů

55

120 684 000

27354601

STAVAN EU s.r.o.

Stavební činnost

40

111 379 000

28385349

CONSTRUCTION TRADE s.r.o.

Stavební činnost

24

110 679 000

47674890

STS Šumperk, a.s.

Výroba částí investičních celků

140

100 430 000

60739681

CHEDOS,s.r.o.

Dřevařská výroba

22

81 499 000

zdroj: Creditreform

*dle vyjádření společnosti

 

U fyzických osob – spotřebitelů se tempo růstu počtu insolvenčních návrhů meziročně výrazně snižuje. Celkem bylo v měsíci listopadu podáno 2499 insolvenčních návrhů, což je v letošním roce zatím nejvyšší dosažená hodnota. Vývoj tak kopíruje vývoj v loňském roce, kdy v posledním čtvrtletí byly hodnoty insolvenčních návrhů z celého roku nejvyšší. Pokud srovnáme počet insolvenčních návrhů za období leden až listopad 2013 a 2012, došlo k nárůstu o 6,3 %. Insolvenci fyzických osob je možné řešit oddlužením. V listopadu 2013 požádalo o oddlužení celkem  2936 osob. Ze všech žádostí bylo oddlužení povoleno v 1886 případech. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v listopadu 51 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

V posledním čtvrtletí roku 2013 očekává Creditreform růst insolvenčních návrhů. U firem se insolvence budou nadále týkat zejména malých a středních firem a bude pokračovat čištění trhu v segmentu nepodnikajících živnostníků. U spotřebitelů bude trend růstu insolvenčních návrhů mírnější a bude záviset zejména na vývoji zaměstnanosti. Očekáváme pokračování diferenciace zadluženosti spotřebitelů podle jednotlivých krajů a zvýšení podílu movitějších žadatelů o oddlužení. Celkový meziroční nárůst insolvenčních návrhů v období 2013/2012 lze očekávat kolem 10 – 15 %.

 

 

cyber23

 

 

Byl pro vás článek přínosný?