Hlavní navigace

Z vedení Sony ČR do outsourcovaného marketingu

24. 2. 2010

Sdílet

Daniel Svoboda, bývalý generální ředitel divize spotřební elektroniky Sony Czech, založil aktuálně společnost found \ missing, která se specializuje na outsourcing marketingu.

„Outsourcovaný marketing je jako vaše vlastní špičkové marketingové oddělení. Jen je lepší,“ říká Daniel Svoboda o službách, které jsou na českém trhu v podobném rozsahu ojedinělé. Patnáct let ekonomického růstu v České republice, po kterých následoval strmý pád v podobě finanční krize, přiměl řadu společností k detailní analýze nákladů a k hledání úspor. Mezi prvními přicházejí obvykle na řadu škrty v marketingu. Jsou nutné? Jsou tou správnou reakcí? Vědí firmy, jak marketing ovlivňuje hodnotu jejich zákazníků? Jak účinné jsou marketingové kampaně? Pokud na tuto otázku nedovede firma odpovědět, je velmi pravděpodobné, že kampaně účinné nejsou. Obvykle chybí měření marketingových aktivit, které by dokázalo na tuto otázku odpovědět, pro další fungování firmy je však odpověď nezbytná. Pokud firma nedokáže nastavit efektivní procesy svými vlastními silami, je čas obrátit se na profesionály. Na trhu existuje nabídka outsourcovaného marketingu, který může firmám pomoci s řešením jejich specifických problémů.

„Každá firma musí najít cestu, jak být lepší než konkurence, jak získat zákazníka a především jak si jej udržet. Důležitá je strategická analýza a návrh řešení s důrazem na rychlou návratnost investic, stejně jako následná pružná exekutiva v praxi,“ myslí si Daniel Svoboda, zakladatel společnosti found \ missing. Firmy musí umět vždy, dnes více než kdy jindy, flexibilně reagovat na situace na trhu. Ti, co zareagují správně v době současného ekonomického poklesu, získají obrovskou konkurenční výhodu, která jim pomůže získat vedoucí pozici v období růstu. 

Jak se změnil marketing v posledních letech? Můžete charakterizovat trendy, kterými prochází? 

Doba, ve které žijeme, je charakteristická zpochybněním určitých paradigmat, například přestávají fungovat tradiční média. A orientace v nových, převážně digitálních médiích je pro firmy obvykle složitá, neboť vývoj jde velmi rychle dopředu. S tím souvisí další trend – neustále rostoucí vliv internetu a jeho role v našem životě. A za velmi výrazný, možná nejdůležitější trend považuji demokratizaci informací. Ta stvořila velmi chytrého zákazníka, který si stále víc dokáže zjistit o nabídce v konkrétní oblasti, technologických výhodách i cenách – obvykle právě na internetu. Firmy dnes musí vyřešit otázku, jak tohoto zákazníka oslovit, jak mu doručit svoji nabídku, zaujmout jej, uchopit a neztratit. 

Co vidíte jako klíčové pro úspěch firem v dalších letech? 

Klíčových oblastí je několik. Především je to měřitelnost marketingových aktivit. Co neměříte, to neřídíte. To je známá pravda, kterou už mnohé firmy, ať už z negativní či pozitivní zkušenosti, znají. Další velkou oblastí, kterou firmy nesmí opomenout, chtějí-li do budoucna uspět, je co nejlepší znalost jejich stávajících zákazníků na straně jedné a spotřebitelů – tedy potenciálních zákazníků – na straně druhé. Jde o to poznat, pochopit a přetavit do obchodní a marketingové strategie jejich přání a potřeby a adresně s nimi komunikovat. Nesnažit se je oblafnout, protože dnešní zákazník je chytřejší, než byl kdy v minulosti. A v neposlední řadě je pro úspěch důležitý fakt, že klesá schopnost značek ovlivnit nákupní rozhodnutí a firmy tedy musí hledat jiné, alternativní způsoby pro oslovení zákazníka, nespoléhat se na ty tradičně a historicky fungující. 

Outsourcing marketingu je na českém trhu poměrně novou oblastí. Pro jaké firmy je určen a co nabízí? 

Outsourcovaný marketing je disciplína, která přináší firmám profesionální služby tehdy, kdy je skutečně potřebují. Využívají jej společnosti, obvykle malé až středně velké, které nemají dostatek vlastních či vůbec žádné marketingové profesionály. Případně jim chybí specializace v určité oblasti. Nebo si zkrátka nevědí rady, jak dál. Pak se outsourcing marketingu může stát efektivní cestou, jak rychle dosáhnout výsledků s nižšími náklady, respektive s přesunem fixních nákladů na zaměstnance do variabilních. Pomůžeme firmám při definici a implementaci obchodních a marketingových strategií a najdeme cestu, jak měřit aktivity, investice a cíle. Jsme nezávislí a výhodou této nezávislosti je, že nepotřebujeme klientovi „něco“ prodat. Jsme vždy na jeho straně, jsme jeho tým. Pomůžeme mu zjistit, co přesně potřebuje a kde jsou jeho bolestivá místa. Nadefinujeme cíle, kterých je potřeba dosáhnout a zrealizujeme schválený plán v daném čase a rozpočtu. Klient tedy získá nezávislou strategickou analýzu a my můžeme zajistit i všechny následné kroky, tedy implementaci strategie do praxe a její exekutivu. 

Daniel Svoboda absolvoval střední školu strojnickou a Národní vzdělávací institut v Praze. Své vzdělání kontinuálně doplňoval – ve Švýcarsku absolvoval IMD Business School, v Chicagu prestižní Kellogg School of Management na Northwestern University a ve Velké Británii Senior Leadership Development Program u Swan Consulting. Jeho prvním pracovním místem byla v roce 1993 pozice Product Manager u Sony Czech Praha. Společnosti Sony zůstal věrný, další zkušenosti získával v různých obchodních a marketingových rolích v ČR a později jako ředitel marketingu u Sony Europe v Amsterdamu. Několik let působil na pozici General Managera pro Sony Europe v Londýně, kde měl na starosti evropské marketingové kampaně pro Sony, uvedení mnoha výrobků na evropský trh a hrál významnou roli ve vývoji produktů a strategickém plánování Sony Corporation. V roce 2007 se vrátil do Prahy na pozici generálního ředitele divize spotřební elektroniky, kde setrval do roku 2009. Bohaté zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu na všech úrovních a s dokonalou znalostí specifik národního i mezinárodního trhu se rozhodl zúročit ve vlastní nově založené společnosti found \ missing, která se specializuje na outsourcing marketingu. 

Zdroj: ConPro

Cloud23