Hlavní navigace

Zahraniční obchod 2011: v exportu opět vyšší váha aut a dílů

Sdílet

 Autor: © hfng - Fotolia.com
Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 7. února 2012.

Orientace českých exportérů na Východ pokračuje. Podíl teritoria EU 27 se v roce 2011 proti roku 2010 nepatrně snížil, při růstu vývozů do Ruska o dvě pětiny a do Číny o téměř 30 procent. V samotném prosinci stoupl český export na ruský trh meziročně dokonce o víc než polovinu. Svou váhu na celkovém exportu z ČR v roce 2011 dále posílily osobní auta a jejich díly. A důsledek? Růst ekonomiky v minulém roce tak zřejmě obstaral opět jen zahraniční obchod.

 

Drahomíra Dubská Bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky silná vzhledem k nižším dovozům 

Prosincová bilance obchodu se stroji a dopravními prostředky se výrazně zlepšila. Zatímco v prosinci 2010 činil přebytek jejich vývozu nad dovozem přes 22 mld. korun, loni téměř 33 mld. korun. Nebylo to však ani tak suverénním výsledkem jejich exportu – ten vzrostl menším tempem než export v úhrnu –, jako spíš tím, že se jich ve srovnání s prosincem 2010 dovezlo méně. Dovoz strojů a dopravních prostředků tak byl v prosinci jediným meziročním poklesem v komoditní struktuře importů v devítičlenné klasifikaci mezinárodního obchodu (SITC). V září a říjnu tomu ale bylo také tak. A to dobrá zpráva není. Znamená totiž, že česká ekonomika potřebovala těchto „vyspělých“ dovozů méně než předtím. Zapadá to i do obrázku ekonomického zpomalování. Naopak za celý rok 2010, kdy docházelo k pokrizovému oživení, vzrostly dovozy strojů a dopravních prostředků do České republiky o silných 27 %.

 

Předzásobení cigaretami 

Kde naopak prosincová data za importy narozdíl od strojů výrazně vyskočila, byl meziročně o víc než třetinu vyšší dovoz nápojů a tabáku. U něj lze zejména v případě cigaret předpokládat předzásobování před zvýšenou sazbu DPH platnou od letošního roku (v listopadu bylo tempo dovozu nápojů a tabáku jen poloviční, v říjnu ještě nižší). Sice jen plíživě pomalu, ale soustavně už od podzimu narůstá i tempo exportu polotovarů a komponent. Zde je zvýšená dynamika zpravidla typická při západoevropském zpomalování, kdy české vývozy tohoto zboží zčásti suplují tamější výroby. Opět další kamínek do mozaiky.

 

Tempa obchodů dostatečná, pozice lídra nových zemí mírně oslabená 

I když za rok 2011 byl výsledek české obchodní směny zboží se zahraničím opět impozantní ve výsledku – podle klasicky vykazované tzv. přeshraniční statistiky – a nakonec relativně příznivý i v udržení dvojciferné dynamiky dovozu i vývozu, v evropském srovnání ztratil. Proč? V předchozích letech byla tempa českých dovozů a vývozů nad průměrnou dynamikou Evropské unie, což nijak nepřekvapuje. Převyšovala však také průměr obchodně čiperných nových členských zemí EU. Teď podle zatím dostupných dat za období od ledna a října 2011 jsou naše tempa prakticky shodná s průměrnými tempy nových členů. O stále velmi silné otevřenosti české ekonomiky v poměru k relativním číslům však svědčí skutečnost, že podíly ČR na hodnotách zahraničního obchodu EU 27 (2,7 % u exportu a 2,5 % u importu) jsou podstatně vyšší než podíl ČR na hrubém domácím produktu unie (1,2 % vyjádřeno v eurech a 1,7 % v paritě kupní síly). 

 

Více na: http://czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo020712.doc

 

Ilustrační foto: © hfng - Fotolia.com

 

 

 

 

top100