Hlavní navigace

Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

9. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Zákon o obchodních společnostech a družstvech byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod č. 90/2012. Nabude účinnosti 1. 1. 2014.

Výše zmiňovaný zákon navazuje na současný obchodní zákoník a mění některá pravidla podnikání. Obsahuje nová pravidla o tom, jak vznikají a fungují obchodní společnosti. Na jednu stranu sice zvyšuje odpovědnost českých podnikatelů, ale zároveň jim v řadě případů dává větší volnost. Novela zvyšuje odpovědnost lidí ve statutárních orgánech společnosti s ručením omezeným. Její členové budou odpovědnější za své jednání, nově budou ručit celým svým majetkem za poškození společnosti.

Další změna, která má souvislost se společností s ručením omezeným, je zrušení zákazu disponovat pouze s jediným podílem. V zásadě jde o to, aby společník společnosti s ručením omezeným mohl vlastnit i více obchodních podílů. Nadále bude moci firma vydat více druhů podílů. Ať už jde o podíly prioritní nebo o podíly, které vybaví vlastníka hlasovacím právem. Důležitá změna se týká založení společnosti s ručením omezením. Nebude nadále nutné shromáždit základní kapitál ve výši nejméně 200 tisíc korun, jak je tomu doposud.

Jednou z novinek, kterou tento zákon přináší, je podrobná úprava „smlouvy o výkonu funkce“. Například v § 59 odst. 3 je uvedeno, jestliže není odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, tak statutár nemá nárok na odměnu, tím pádem je jeho výkon funkce bezplatný. Pokud nastane situace, že odměna nebude ve smlouvě platně sjednána, bude možné usilovat o odměnu pouze za určitých okolností.

Co se týče akciových společností, tak bude možné vydat více druhů akcií. Zákon také mění správu akciových společností. Vedle dnešního modelu, kdy se o běh firmy stará představenstvo spolu s dozorčí radou, tak od účinnosti tohoto zákona bude moci konat správu jedině správní rada. Tento model chodu firmy má za to, že se bude muset vytvořit funkce statutárního ředitele, který vzejde z voleb. Nový zákon myslí i na věřitele. Zavádí pravidlo tzv. „podnikatelského úsudku“. To znamená, že v případě, kdy osoba konala ve prospěch firmy, obezřetně a obeznámeně, neponese odpovědnost za důsledek úpadku společnosti.

 

Autor je advokát, trvale spolupracující s NWD Legal 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?