Hlavní navigace

Zaměstnanci chápou profesní vzdělávání jako součást firemních benefitů

2. 12. 2010

Sdílet

„Stabilní prostředí, ne všude obvyklé v době hospodářské krize a období velkých ekonomických nejistot, se stalo pro zaměstnance velmi dobrou motivací a stimulem pro jejich další kvalitní práci,“ říká v rozhovoru Jiří Daněk, předseda představenstva a CEO ve společnosti Druchema.

Jak ovlivnila hospodářská krize pohled na vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě? 

Myslím, že samotná existence hospodářské krize náš pohled na vzdělávání zaměstnanců výrazně neovlivnila. Jsem toho názoru, že kvalitní zaměstnanci jsou základem úspěchu jakéhokoliv projektu, který firma realizuje, a je tedy  prioritním zájmem managementu starat se o co nejvyšší úroveň vzdělání svých zaměstnanců. Čím lepší a vzdělanější pracovníky firma má, tím může své záměry rychleji a kvalitněji realizovat a dá se říci, že schopnosti zaměstnanců jsou přímo úměrné zvýšení konkurenceschopnosti firmy. A toto platí obecně, bez ohledu na to, zda se právě nacházíme v období krize, nebo zda trh prožívá svou konjunkturu.

Přirozeně v období hospodářské recese je třeba zvažovat investování každé koruny, ale odpovědný management by si měl velmi bedlivě zvážit, zda úspory v oblasti vzdělávání nejsou právě v tomto období kontraproduktivní. A nesmíme zapomínat i na to, že většina zaměstnanců chápe možnost profesního vzdělávání jako součást firemních benefitů, které navyšují jejich motivaci a současně umocňují loajalitu k zaměstnavateli.

Nám se podařilo získáním dotace z prostředků Evropské unie nastartovat v letošním roce více než dvouletý velmi kvalitní vzdělávací program, který se navíc dotýká všech zaměstnanců firmy. Možnost realizovat takový projekt právě v době hospodářské krize je pro nás přirozeně velmi vítaná šance, jak navýšit ekonomický potenciál celé firmy.

 

Jiří Daněk Následkem krize počítají všichni téměř každou korunu. Jak byste doporučil motivovat zaměstnance i přes škrty v rozpočtech firem? 

Je jasné, že musí existovat pocit sounáležitosti firmy a jejích zaměstnanců. Tak jako se zaměstnanci logicky chtějí podílet na úspěšných výsledcích podnikání, nelze uplatňovat jiné principy, když se firmě nedaří. Podle mého názoru je v době různých škrtů velmi důležité, aby management byl schopen zaměstnancům vysvětlit, proč jsou takové úspory nutné a co udělá pro to, aby realizovaná opatření byla účinná. Netřeba zdůrazňovat, že případné škrty v benefitech nebo i v mzdové oblasti musí být součástí širokých úspor v rámci celé firmy.

Naše firma tak jako většina ostatních nastavila úsporné režimy v celé řadě oblastí, podařilo se nám však docílit toho, že jsme udrželi všechna pracovní místa, zachovali zaměstnancům veškeré dosud aplikované benefity a udrželi stávající úroveň mezd. A jsem přesvědčen, že právě toto stabilní prostředí, ne všude obvyklé v době hospodářské krize a období velkých ekonomických nejistot, se stalo pro zaměstnance velmi dobrou motivací a stimulem pro jejich další kvalitní práci.

Jsou to skoro dva roky, co krize začala. Má vaše společnost nějaký osvědčený recept na krizi či nějaké ponaučení z ní? 

Druchema od roku 2006 procházela zásadní restrukturalizací a lze říci, že v době počátku ekonomické krize měla již s předstihem nastaveny všechny krizové mechanizmy a tyto prostředky se ukázaly jako plně funkční. Měla tedy v uvozovkách určitou výhodu před subjekty, které se s příchodem krize musely teprve nějakým způsobem začít vyrovnávat.

Zaručený recept na překonání krize bych si netroufal definovat, pravděpodobně asi ani žádný neexistuje. Mohu mluvit pouze o tom, co se osvědčilo v našem případě. A to je především velmi kvalitní pracovní tým, stanovení reálné strategie, rozumně šetřit a snažit se co nejvíce posílit prodejní potenciál firmy. K posledně jmenovanému bych dodal, že každou volnou korunu jsme věnovali a stále věnujeme na podporu prodeje a náklady na marketing v době krize byly nejvíce dynamicky rostoucí položkou v rámci veškerých nákladů firmy. Výsledkem těchto postupů je skutečnost, že Druchema přes stávající krizi nastartovala kontinuální nárůst tržeb a děláme vše pro to, aby tento trend pokračoval i v budoucnu.

Úspěch přináší hlavně dlouhodobá a trpělivá mravenčí práce celého firemního týmu, ale to se opět vracíme ke kvalitě a vzdělávání všech zaměstnanců. A tuto skutečnost bych považoval i za poučení, které můžeme s úspěchem aplikovat i po odeznění krizových časů.

 

Ing. Jiří Daněk vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod. Celou svou profesní kariéru strávil v oblasti chemie a petrochemie, řadu let působil na vysokých managerských pozicích ve společnosti Chemapol a následně ALIACHEM. Čtyři roky pracoval jako obchodní ředitel ve firmě Qualichem a od roku 2006 zastává pozici předsedy představenstva a CEO ve firmě Druchema. Má zkušenosti s budováním a rozvojem tuzemské i zahraniční prodejní sítě, zaváděním nových výrobků na trhy a s prací v krizovém managementu.

 

Zdroj: Česká asociace pro finanční řízení

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?