Hlavní navigace

Zaměstnanecké benefity za časů krize

1. 4. 2010

Sdílet

Stabilita firmy je zaměstnanci vnímána jako důležitější než poskytované výhody.

Zaměstnanci chtějí od svých zaměstnavatelů zejména týden dovolené navíc a služební automobil i k soukromým účelům. Stejně jako v předchozích letech by se Češi stále rádi více vzdělávali. Naopak tradiční bonusy jako občerstvení, stravenky nebo u specializovaných pozic například i mobilní telefon či notebook již nepovažují za výhodu, ale za samozřejmost. Studie Salary & Benefits Guide 2009-2010 společnosti Robert Half také ukázala, že oblast zaměstnaneckých výhod byla v roce 2009 výrazně zasažena nepříznivou ekonomickou situací. „Z výsledků průzkumů vyplývá, že firmy omezovaly benefity průřezově ve všech sledovaných oborech. K jejich odebírání docházelo cca v 25 až 40 % případů, nejvýznamněji u finančních a účetních pozic. Mezi nejčastěji odebrané výhody patřily jazykové kurzy a 13. platy,“ řekl včera Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half v České republice.

„V letošním roce poprvé sledujeme, že zaměstnanecké výhody nejsou pro uchazeče zásadní při rozhodování o pracovních pozicích. Pro uchazeče se již v roce 2009 stala nejdůležitějším kritériem stabilita společnosti a možnost profesního růstu,“ doplnil Křížek.

Jako oblíbený benefit se v poslední době objevuje stále častěji možnost práce doma. „Zatím nejsou hlášeny případy, že by home office byl vnucován těm, kdo si tak pracovat nepřejí, řekl včera na setkání s novináři Aleš Křížek. Na naši další otázku, které země mají srovnatelnou úroveň zaměstnaneckých benefitů jako Česká republika, zmínil Křížek Nizozemsko a Německo, naproti tomu Francie je podle jeho slov v souvislosti s tlakem odborů známá jejich vysokou mírou a USA naopak nízkou.

 

Bez stravenek ani ránu 

Týden volna navíc se objevuje v nejžádanějších benefitech prakticky ve všech oborech. Pět týdnů dovolené v současné době zaměstnavatelé svým zaměstnancům již běžně dopřávají, jedná se o druhou nejčastěji poskytovanou výhodu. Stále výš do top 10 nejvyhledávanějších benefitů ovšem proniká dovolená v délce šesti týdnů. Reálně ji však zatím poskytuje jen minimum zaměstnavatelů. Nejrozšířenějšími benefity napříč všemi obory jsou dlouhodobě stravenky, pět týdnů dovolené a občerstvení. Řada firem svým zaměstnancům poskytuje také služební notebook a mobilní telefon. Podle Křížka si už ovšem zaměstnanci na tyto výhody zvykli a přestávají je považovat za významné benefity. Stále větší zájem mají však o možnost využívat pružnou pracovní dobu, která se ale zároveň řadí i mezi pět nejčastěji nabízených výhod.

 

Jak v oboru finance a účetnictví… 

Mezi nejčastěji nabízenými zaměstnaneckými výhodami v oborech financí a účetnictví se objevily stravenky, občerstvení na pracovišti, pět týdnů dovolené, jazykové kurzy a penzijní připojištění. V roce 2009 lze pozorovat posun k benefitům spíše nefinanční povahy. Vůbec poprvé se do první desítky benefitů z hlediska frekvence využití dostalo neplacené volno (9. příčka). Zatímco poskytnutí tzv. „sick day“ v roce 2007 v první desítce vůbec nefigurovalo, v roce 2008 zaujímalo desáté místo, v roce 2009 se posunulo už na 7. příčku. Stejně jako v roce 2008 se i v roce 2009 do první desítky nedostal 13. plat.

„V první desítce nejžádanějších benefitů se oproti průzkumu rozšířenosti opět objevil 13. plat, odborné vzdělávání, služební automobil, 6 týdnů dovolené a možnost využívání home office (práce z domova). Zajímavá je skutečnost, že ve srovnání s předchozím obdobím zaměstnanci více upřednostňují 6 týdnů dovolené před 13. platem,“ uvádí Miroslava Barčová, manažerka divize Robert Half Finance & Accounting.

Zatímco v obecné rovině nedošlo ve skladbě zaměstnaneckých benefitů dle oblíbenosti u finančních a účetních pozic k významným změnám, z hlediska seniority pozic je situace zcela odlišná. V případě juniorských pozic se do první pětice benefitů podle oblíbenosti nedostal 13. plat, který byl nahrazen odborným vzděláváním. Vůbec poprvé byl zaznamenán nárůst obliby stravenek, a to jak u pozic ve středním, tak vyšším managementu. Střední management v letošním roce, ve srovnání s rokem 2008, požaduje 6 týdnů dovolené, odborné vzdělávání nahradily jazykové kurzy. „Nejvýraznější změny jsme zaznamenali u vyššího managementu, kde se poprvé za poslední tři roky v první pětici neumístilo odborné vzdělávání, jazykové kurzy a mobilní telefon. Namísto toho upřednostňují respondenti 6 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu a stravenky, na kterých zvláště vyššímu managementu v předchozích letech příliš nezáleželo,“ doplňuje Barčová.

Zaměstnanecké výhody byly v roce 2009 i zde výrazně zasaženy ekonomickou situací. Firmy v oblasti financí a účetnictví omezovaly v rámci úspor nejčastěji jazykové kurzy, 13. plat, stravenky, teambuildingové akce a příspěvky například na sport, penzijní připojištění nebo kulturu.

 

…a jak v obchodu a marketingu 

Mezi nejvíce využívané zaměstnanecké výhody patřil mobilní telefon k soukromým účelům, notebook a 5 týdnů dovolené. Nejžádanější výhodou mezi obchodníky a pracovníky v marketingu, bez ohledu na délku praxe a obor, je služební automobil využívaný i k soukromým účelům. Nově se v žebříčku nejžádanějších výhod objevilo proplácení plného platu v době pracovní neschopnosti.

„Zajímavé je, že služební automobil se v marketingu a obchodu stále nepovažuje za úplnou samozřejmost, ale patří k benefitům, kterých si zaměstnanci dlouhodobě nejvíce cení,“ upozorňuje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half pro Českou republiku. Kandidáti ve všech kategoriích by také shodně uvítali 5 týdnů dovolené a odborné vzdělávání. Z hlediska seniority pozic je patrná rostoucí obliba využití možnosti práce z domova u vyššího managementu (3. příčka), kterou upřednostňují oproti jazykovým kurzům. Ty naopak figurují na úkor absence home office v žebříčku pěti nejžádanějších výhod u juniorských pozic a středního managementu.

Z hlediska oborů chtějí mít možnost pracovat doma zejména zaměstnanci v marketingu a obchodníci z technických oblastí. Pouze ve farmacii patří mezi pět nejžádanějších benefitů proplácení plného platu v době pracovní neschopnosti. Obchodníci v oblasti služeb a FMCG (rychloobrátkové zboží) by zase na rozdíl od jiných oborů více ocenili 2 týdny dovolené navíc.

Mnoho zaměstnavatelů v oblasti obchodu a marketingu v roce 2009 rovněž poprvé přistoupilo
k omezování zaměstnaneckých výhod, a to z důvodu úspory nákladů. Nejčastěji docházelo
k omezení finančních prostředků na jazykové kurzy a příspěvky na penzijní připojištění. Průzkum také ukázal, že na některých pozicích, převážně v marketingu, byly zaměstnancům odebrány služební automobily k soukromým účelům. Napříč obory pozorujeme také méně časté vyplácení 13. platů a snížení počtu sick days.

 

Situace v oboru informačních technologií a telekomunikací 

Nejrozšířenějším benefitem, který zaměstnavatelé v oboru informačních technologií
a telekomunikací nejčastěji nabízí svým zaměstnancům, zůstávají i nadále stravenky. Na dalších místech se objevuji výhody pro tento obor zvláště typické – notebook a pružná pracovní doba. V posledním průzkumu Salary & Benefits Guide uvedlo více než 40 % všech IT profesionálů možnost pracovat částečně i z domova. Home office tak zaznamenal největší meziroční nárůst v žebříčku nejčastějších benefitů.

Také u nejžádanějších benefitů došlo oproti minulému roku ke změnám. Vzrostla obliba pěti nebo i šesti týdnů dovolené a pružné pracovní doby. Oproti tomu byl zaznamenán menší zájem o odborné vzdělávání a certifikace placené zaměstnavatelem. „Jazykové kurzy se dokonce v první desítce nejoblíbenějších benefitů na straně zaměstnanců vůbec neobjevují. Oproti tomu stabilní zůstává již několik let nejžádanější benefit napříč všemi IT obory, služební automobil,“ doplňuje Jan Bílek, manažer divize Robert Half Technology. Tradičně nejrozšířenější výhody jako stravenky, notebook nebo mobilní telefon nejsou pro IT odborníky nijak motivující. V desítce nejžádanějších zaměstnaneckých výhod skončily až na zadních místech, notebook dokonce do top 10 ani nepronikl. „Znamená to, že tyto benefity IT specialisté nepovažují za výhody, ale za samozřejmost nebo nutný prostředek pro svou práci,“ vysvětluje Bílek.

Nejžádanější benefity zůstaly na úrovni jednotlivých IT specializací stejné. Programátoři preferují pružnou pracovní dobu, správci sítí, konzultanti a analytici potom 5 týdnů dovolené. Manažeři, telekomunikační specialisté a obchodníci si nejvíce cení služebních automobilů využitelných i k soukromým účelům.

Snižování nákladů v roce 2009 se nevyhnulo ani zaměstnaneckým benefitům. „Z našeho průzkumu vyplývá, že o některou ze zaměstnaneckých výhod přišlo více než 31 % zaměstnanců působících v oblasti informačních technologií,“ uvádí Bílek. Nejčastěji byly odebrány stravenky, jazykové kurzy, příspěvky na sport a na penzijní připojištění. Pouze tři z deseti nejčastěji odebraných benefitů se umístily mezi deseti nejžádanějšími. Jedná se o stravenky, certifikace hrazené zaměstnavatelem a 13. plat. Z toho lze usuzovat, že zaměstnavatelé rušili především ty benefity, o které nebyl příliš velký zájem.

 

Administrativa, lidské zdroje, zákaznický servis, logistika, právo, technické pozice 

Zaměstnanecké benefity v oblasti lidských zdrojů, zákaznického servisu, logistiky, práva, administrativy a u technických pozic patří k těm nejstabilnějším. Na předních místech nejčastěji poskytovaných výhod se dlouhodobě drží stravenky, týden dovolené navíc, občerstvení či jazykové kurzy. Oproti minulému roku zaměstnavatelé častěji zaměstnancům umožňují využívat mobilní telefon i k soukromým účelům. Češi mají ovšem větší zájem o možnost mít k dispozici služební automobil i k soukromým účelům nebo 13. plat.

„Ve většině případů se nabídka zaměstnaneckých výhod shoduje s požadavkem kandidáta. Mezi ty nejatraktivnější řadí zaměstnanci pět týdnů dovolené, stravenky a možnost dalšího vzdělávání,“ konstatuje Aleš Křížek, ředitel společnosti Robert Half pro Českou republiku.

Oproti loňskému roku se v rámci deseti nejžádanějších benefitů dostává více do popředí požadavek na šest týdnů dovolené (7. příčka). Dá se předpokládat, že bude čím dál častěji zaměstnanci vyžadována flexibilní pracovní doba, možnost zkráceného pracovního úvazku a práce z domova (home office) i u pozic administrativního charakteru. Důvodem je rapidní narůst návratů zaměstnanců po mateřské dovolené.

V současné době je již i u administrativních pozic a v HR vyžadován služební automobil
i k soukromým účelům a stále více se potkáváme s požadavkem na pružnou pracovní dobu a více týdnů dovolené. V oblasti práva, logistiky a zákaznického servisu upřednostňují kandidáti vzdělávací kurzy či podporu při studiu VŠ, MBA.

Podle očekávání a vývoje ekonomické situace v roce 2009 docházelo průřezově ve všech sledovaných oborech v rámci divize OfficeTeam k úsporným opatřením v podobě omezování některých zaměstnaneckých benefitů. „Nejčastěji odebíranými benefity byly bohužel i výhody nejžádanější, a to vzdělávací a jazykové kurzy, teambuildingové aktivity, stravenky,“ doplňuje Křížek.

 

O průzkumu Salary & Benefits Guide 2009–2010 

Salary & Benefits Guide 2009–2010 obsahuje souhrnné informace o zaměstnaneckých benefitech a průměrných hrubých mzdách poskytovaných odborníkům v oblasti financí a účetnictví, obchodu a marketingu, IT a telekomunikací, v oblasti lidských zdrojů, logistiky, zákaznického servisu, manažerské podpory a práva. Výzkum probíhal od 14. září do 6. prosince 2009 a celkem se ho zúčastnilo více než 1450 respondentů. Hlavním zdrojem informací byl průzkum mezd a zaměstnaneckých výhod mezi kandidáty, pohovory s kandidáty a informace od klientů Robert Half International. Aktuální ročník průzkumu je již pátým v řadě a zobrazuje situaci na současném trhu práce v Praze a blízkém okolí. Cílem je zjistit aktuální situaci a trendy na trhu práce a poskytnout srovnání za uplynulá období.

 

Zdroj: Robert Half International