Hlavní navigace

Žiaden ústup, veselo sa striela: optimismus šéfů firem se vrátil

28. 1. 2011

Sdílet

Lepší nálada panuje v rozvíjejících se ekonomikách než ve vyspělém světě; úspěšné strategie se točí kolem inovací; čeká se boj o klíčové talenty, novým strašákem jsou vládní deficity a obavy z rostoucích daní.

Víra vedoucích představitelů firem v jejich růst se vrátila téměř na předkrizovou úroveň. Ukázal to v pořadí již 14. Globální průzkum názorů generálních ředitelů prováděný společností PwC, jež ho předevčírem zveřejnila. Z celkem 1201 dotazovaných ředitelů jich 48 % uvedlo, že jsou velmi přesvědčeni o tom, že v následujících 12 měsících jejich firma poroste. To je výrazný posun oproti loňsku, kdy takto odpovědělo jen 31 % respondentů, a blíží se výsledku z počátku roku 2008. Tehdy, ještě před náporem krize, byl o růstu své firmy přesvědčený každý druhý generální ředitel. Výsledky letošního průzkumu byly zveřejněny v úterý večer na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu.

Návrat důvěry je patrný na všech kontinentech. Pozitivně se do nejbližší budoucnosti dívají zejména generální ředitelé v Indii, Rakousku, Kolumbii, Peru, Číně, Thajsku a Paraguayi. Nejméně optimističtější jsou ředitelé v západní Evropě s výjimkou Německa, kde věří v růst svým podnikům 80 % generálních ředitelů. Loni jich byla jen pětina.

„Obavy generálních ředitelů v západní Evropě z dalšího ekonomického vývoje tohoto regionu se zřejmě projeví v jejich nižší ochotě investovat, což pravděpodobně pocítí jejich dodavatelé ve střední a východní Evropě. Dobrou zprávou pro české podnikatele je však optimismus představitelů rakouských a zejména německých firem, neboť české podniky působí často jako jejich subdodavatelé,“ říká Jiří Moser, řídící partner PwC v České republice.

 

Ekonomická nejistota zůstává největším strašákem 

Téměř tři čtvrtiny generálních ředitelů uvedly nestabilní či rozkolísaný hospodářský růst jako největší hrozbu pro jejich podnikání. Loni toto riziko zmínily dvě třetiny ředitelů. Zcela nově se na seznamu „strašáků“ objevily obavy z narůstajících rozpočtových deficitů vlád (61 %) a zvyšujícího se daňového zatížení. Více než polovinu šéfů firem nadále znepokojují rozkolísané kapitálové trhy a nevyzpytatelné měnové kurzy. Například obavy z inflace má jen třetina dotázaných.

„Nestabilní ekonomický výhled vyplývá zejména z očekávaných dopadů rozpočtových škrtů vlád a z vývoje na periferii eurozóny. Jak ukazuje i příklad České republiky, obavy neplynou ani tak z dopadů samotných úsporných opatření na podnikatele, ale ze schopnosti celé EU ozdravit své veřejné finance, kdy většina států musí splnit maastrichtské 3% deficitní kritérium do roku 2013. Pro české podnikatele však významným rizikem zůstává spíše kolísání měnových kurzů,“ zmínil Jiří Moser.

 

Inovace a posílení na stávajícím trhu 

Nejlepší strategickou příležitostí k růstu bude v následujících 12 měsících představovat podle generálních ředitelů vývoj nového výrobku či služby a také zvýšení podílu na svém stávajícím trhu (obojí zmínilo shodně 29 % dotázaných). Podle 17 % generálních ředitelů je tou správnou cestou vstup na nový trh.

„Zákopová strategie přežít krizi generální ředitele pomalu opouští. I v krátkodobém horizontu již kolem sebe pozorují růstové příležitosti a jsou odhodláni těžit z lepšího globálního ekonomického klimatu a rostoucí poptávky ze strany zákazníků,“ říká Jiří Moser.

Optimismus generálních ředitelů se odráží i v jejich plánech nabírat nové zaměstnance. Více než polovina (51 %) šéfů firem po celém světě plánuje letos vytvářet nová pracovní místa. Loni to bylo 39 %. Nabírat plánují zejména firmy ve střední Evropě, Asii a v Africe. Pouze 16 % firem plánuje letos propouštět, loni to byla celá čtvrtina. Více než polovina dotázaných (56 %) se obává nedostatku talentů, zejména v Asii, střední a východní Evropě, Blízkém východě a Africe.

„Pokrizová globální ekonomika zažívá dvourychlostní oživení. Rozvíjející se ekonomiky jako Čína, Indie a Brazílie rostou tempem, které zdaleka převyšuje vyspělý svět. Rovnováha sil se posouvá a generální ředitelé stojí před novými rozhodnutími kam a jak investovat prostředky, lidi a inovace. Společnosti, které pochopí tento dvoukolejní vývoj a dokážou z něj těžit, budou letošními vítězi," uvedl Dennis M. Nally, generální ředitel mezinárodní sítě poradenských společností PwC.

 

Domácí trh nestačí 

Pouze třetina generálních ředitelů vidí dostatečný růstový potenciál svého podniku v zemi svého sídla. Největší potenciál spatřují v Číně. Zmínilo jí 39 % dotázaných. Následují USA (21 %), Brazílie (19 %) a Indie (18 %). Čínu, Spojené státy a Indii považuje také nejvíce generálních ředitelů za budoucí zdroj výrobků a surovin. Devět z deseti generálních ředitelů plánuje v následujícím roce rozšířit své působení v Asii. Následují Latinská Amerika (84 %), Afrika (75 %), Blízký východ (72 %) a východní Evropa (70 %).

„Z geografického hlediska budou posilovat regiony Asie a Latinské Ameriky a Austrálie. Pro české podnikatele, kteří jsou globálně spíše malými hráči, se jedná o poměrně vzdálené trhy. Úspěšné podnikání na nich tak přináší vyšší dodatečné náklady. Mohou tam však navázat na starší kontakty a využít dobrého jména tradičních českých produktů. Branou do Asie se může stát zejména rychle se rozvíjející Vietnam, v Latinské Americe pak Brazílie,“ dodal Jiří Moser.

Více než čtyři pětiny (84 %) generálních ředitelů připustilo, že v uplynulých dvou letech změnilo svou firemní strategii. Třetina ředitelů hovoří přitom o zásadních změnách. Důvody k tak razantním změnám byly zejména hospodářská nejistota jako důsledek krize, ale i požadavky zákazníků a pokrizový vývoj daného odvětví. Většina generálních ředitelů přehodnotila svou strategii řízení talentů (83 %), rizika (77 %) a investic (76 %) a organizační strukturu (74 %).

Stále více než polovina generálních ředitelů (64 %) plánuje i letos snižovat náklady. Je to však méně než v předchozím roce (70 %). Více než třetina ředitelů (34 %) podporuje fúzi či akvizici za účelem vytvoření nové strategické aliance či společného podniku. Téměř třetina (31 %) ředitelů uvedla, že letos plánuje outsourcovat některou z činností svého podniku. Nejpopulárnějšími dějišti fúzí a akvizic budou letos podle generálních ředitelů západní Evropa, Asie a severní Amerika.

 

O průzkumu 

V rámci 14. ročníku PwC Průzkumu názorů generálních ředitelů proběhlo v posledním čtvrtletí roku 2010 celkem 1201 interview v 69 zemích světa. Z toho 420 interview v západní Evropě, 257 v Asii a Pacifiku, 221 v Latinské Americe, 148 v Severní Americe, 98 ve východní Evropě a 57 na Blízkém východě a v Africe.

 

 

Zdroj: PwC

ICTZ23