Hlavní navigace

Získejte dotace na nové stroje a zařízení: až 20 mil. Kč na jeden projekt

30. 11. 2011

Sdílet

Zřejmě poslední šanci získat dotace na nové technologie budou mít na začátku roku 2012 malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu. V půlce ledna bude pro příjem žádostí otevřen program Rozvoj, v rámci něhož můžou podnikatelé získat dotaci na nové stroje a technologické vybavení, včetně příslušného řídícího software pro stroje či potřebných patentových licencí.

Program Rozvoj umožňuje získat dotaci na nové výrobní technologie ve výši 1 až 20 mil. Kč. Podnikatel vždy obdrží dotace zpětně na základě opravdu vynaložených výdajů, a to ve výši 40 až 60 % podle regionu, ve kterém je projekt realizován, a podle velikosti podniku.

Program Rozvoj se týká pouze malých a středních podniků působících na území regionů se soustředěnou podporou státu či vyšší mírou nezaměstnanosti, typicky se jedná o severní Moravu a severní Čechy. Konkrétně jsou tyto regiony specifikovány v příloze výzvy. Tu naleznete na stránkách agentury CzechInvest, která má program na starosti.

Nové technologie pořízené v rámci dotačního projektu by měly splňovat minimálně požadavek na zvýšení technických a užitných parametrů oproti stávajícím technologiím používaným ve společnosti a (nebo) by měly přispět k výraznému navýšení výrobních kapacit, obratu společnosti a zvýšit přidanou hodnoty výroby.

 

Spolupráce s odborníky zvýší vaši šanci na úspěch 

Pravděpodobnost úspěchu vašeho projektu můžete odhadnout na základě analýzy výběrových kritérií, která přidělují dle předepsané struktury maximálně 100 bodů. Šanci na úspěch mají finančně stabilní společnosti s kvalitně promyšleným a zpracovaným projektem. Až třicet bodů můžete získat za finanční zdraví a finanční realizovatelnost projektu. Klíčová je stávající ekonomická situace žadatele hodnocená ratingem na základě finančních výkazů s posledních dvou let, důležité je také zajištění předfinancování investice buď úvěrem, nebo vlastními zdroji.

Čím déle žadatelé působí v oboru, tím více bodů obdrží (co rok, to 0,5 bodu – max. 4), zároveň je důležité, zda disponuje dlouhodobými odběrateli. Kladně je také hodnoceno vlastnictví certifikátů v řízení jakosti a další ISO.

Samotný projekt by měl mít přínos pro ochranu životního prostředí, za snížení emisí, spotřeby energie a odpadovosti nových technologií lze obdržet až 9 bodů. V případě, že díky projektu dojde k vytvoření nových pracovních míst, získá projekt 6 bodů. Velmi důležitá je i úroveň modernizace technologií i výrobního procesu, za kterou můžete obdržet až 15 bodů.

 

Požádat a příliš neotálet

Míra úspěšnosti v programu Rozvoj se v minulých výzvách pohybovala okolo 55 %, nyní se však vzhledem k menší alokaci a předpokládanému přetlaku žádostí očekává o něco nižší. Zda žadatel dotaci skutečně obdrží, záleží především na kvalitě jeho projektu, ale do velké míry také na úrovni zpracování samotné žádosti. Zejména žadatelům s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU proto doporučujeme uvažovat o spolupráci s poradenskou nebo konzultační společností, která má s daným programem dostatek zkušeností, díky nimž zvýší šance na zisk dotace.

Získat a především udržet dotaci není jednoduchý proces, nezkušený žadatel snadno udělá chybu, která ho v důsledku může o podporu připravit. Kvalitní poradce by měl díky svým znalostem a zkušenostem toto riziko minimalizovat. Navíc díky využití externí poradenské společnosti ušetříte čas svých zaměstnanců, kteří by se projektu museli intenzivně věnovat.

Zájemcům o podporu v programu Rozvoj doporučujeme s rozhodnutím, zda o dotaci EU požádat, příliš neotálet. Program Rozvoj patří mezi nejžádanější dotační tituly vůbec. O dotaci v rámci tohoto programu již žádaly stovky firem a pravděpodobně tomu tak bude i v rámci aktuální výzvy. Příjem registračních žádostí bude probíhat od 15. ledna 2012 do 28. února 2012, je však velice pravděpodobné, že bude kvůli výraznému překročení alokace příjem registračních žádostí pozastaven dříve, než je uvedeno ve výzvách. Vzhledem k tomu, že se již tyto výzvy nebudou v současném programovacím období s největší pravděpodobností opakovat, je tato možnost na zisk dotací na dlouhou dobu poslední.

 

Autor Mgr. Milan Struna je specialistou na získávání dotací pro technologický a IT sektor, působící ve společnosti eNovation s.r.o.