Hlavní navigace

Zklamali jsme Němce! Které další firmy pomohou Koalici pro transparentní podnikání v boji s hydrou korupce?

7. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © drubig-photo - Fotolia.com
Další zhoršení ČR v žebříčku hodnocení korupce ve veřejném sektoru, který každoročně vydává mezinárodní organizace Trasparency International (TI), vnímá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) s ohledem na své dlouhodobé snahy o rozvoj a podporu podnikání v ČR jako velké zklamání.

Propad na 57. místo celosvětového žebříčku však není pro ČNOPK žádným překvapením, podobná tendence je dlouhodobě patrná také z vlastních průzkumů komory mezi členskými firmami.

 

Budiž nám příkladem Polsko

Výsledky hodnocení TI poukazují obecně na problematickou situaci v oblasti vnímání korupce v zemích střední a východní Evropy. Z indexu TI i z pravidelných průzkumů německých zahraničních hospodářských komor v regionu střední a východní Evropy je však na druhou stranu patrné, že některé země jako například Polsko se v tomto ohledu stále zlepšují. Česká republika ovšem nevykazuje téměř žádné známky pokroku. „Od mnoha německých firem slyšíme, že kvůli možné korupci v České republice podléhá stále více stěžejních rozhodnutí schválení několika firemních grémií, přičemž kolegové v jiných zemích mohou reagovat rychleji a pružněji na aktuální potřeby a vývoj trhu. Určitě není náhoda, že blahobyt a nekorupční prostředí spolu velmi úzce souvisejí,“ komentuje situaci výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

 

Tahle země není pro čestný...

Členové ČNOPK poukazují v souvislosti s vysokou mírou korupce v české veřejné správě na skutečnost, že kvůli zavádění protikorupčních opatření a směrnic, které v jiných zemích nejsou zapotřebí, vznikají zbytečné náklady, které ubírají České republice ve srovnání s dalšími zeměmi v regionu na konkurenceschopnosti. Na celostátní úrovni pak v důsledku boje proti korupci ve veřejném sektoru chybí peníze na potřebné reformy, investice do vzdělávání, školství či na sociální služby. „Férovost a integrita nesmí být nevýhodou pro firmy, které jednají na základě těchto hodnot. Tyto zásady je naopak třeba institucionálně a právně zaštítit. Političtí představitelé musí rozhodně zakročit proti korupci, aby získali zpět důvěru hospodářské sféry a občanů. Do boje proti korupci se ale musí zapojit i samotné firmy,“ dodává prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

 

Německé firmy v České republice, připojte se...

Negativní vnímání korupčního prostředí v České republice bylo společně se sílícími hlasy členských firem ČNOPK na změnu jedním z důvodů, proč je větší transparentnost, férovost a integrita jedním z hlavních témat ČNOPK. Logickým krokem tak bylo ustanovení Koalice pro transparentní podnikání, která je součástí Platformy pro transparentní veřejné zakázky, jejímž cílem je podpora transparentnosti, integrity a férového jednání v české ekonomice. Koalici pro transparentní podnikání již podporují například následující členské firmy ČNOPK: Bayer, Deloitte Advisory, Ernst&Young, Knorr Bremse Systémy pro užitková vozidla ČR, KPMG Česká republika, Makro Cash & Carry ČR, Siemens, Škoda Auto či Veletrhy Brno. Tuto koalici podporuje také ČNOPK a vyzývá všechny své členy a německé firmy v České republice, aby se připojili. Další informace k této platformě naleznete na:

http://www.transparentnipodnikani.cz

 

Lamento zní ze všech stran 

Česká republika patřila k nejhůře hodnoceným zemím z hlediska transparentnosti veřejných zakázek, boje s korupcí, právní jistoty a veřejné správy. To ukázal i společný průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) a dalších patnácti německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě. Česko v celkovém hodnocení skončilo na druhém místě a je tak i nadále atraktivním místem pro investice. Pohled na jednotlivé investiční faktory však ukazuje, že ho jiné země dohánějí.

Uvedená data odrážejí pohled investorů, kteří v hodnocených zemích již působí. Přitom je třeba vzít v potaz, že různé motivy pro investici v různých odvětvích a státech ovlivňují očekávání jednotlivých firem. (Kdo například zřídí v České republice strojírenský závod s očekáváním vysoké rentability, ten se bude řídit jinými měřítky než dopravce, který chce v Bulharsku vstoupit na nový trh.) Výsledky průzkumu ze zemí s malým počtem účastníků nejsou reprezentativní. To platí především o údajích z Albánie a Kosova. Z těchto důvodů jsou výsledky v jednotlivých zemích srovnatelné jen do určité míry. Přesto ukazují důležité tendence a také v dlouhodobém časovém horizontu slouží jako vodítko k tomu, jak se vyvíjí nálady uvnitř firem v různých zemích.

 

Cloud23