Hlavní navigace

Změna návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

22. 4. 2013

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva od roku 2014 je třeba se připravit i na určité změny v daňových zákonech. S novou úpravou nemovitostí vláda připravila zcela nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí s tím, že daň dědická a darovací bude začleněna do zákona o daních z příjmů.

Na základě připomínek v rámci vnějšího připomínkového řízení upravilo ministerstvo financí konečný návrh nové daně, který by měl být v nejbližší době předložen ke schválení vládě. 

Hlavní body pozměněného návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí: 

* Poplatníkem daně bude ve všech případech nabyvatel. V důsledku toho se ruší institut ručitele.

* Návrh zákona již neobsahuje zdanění prodejů obchodních podílů v obchodních korporacích vlastnících nemovitosti. Předmětem daně měla být podle původního návrhu změna ovládající osoby obchodní korporace či získání postavení ovládající osoby u obchodní korporace, která ovládající osobu nemá.

* Zrušení osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu obchodních společností a družstev zůstalo v návrhu zachováno.

* Rozsah osvobození od daně byl rozšířen o osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci jejím uživatelem na základě finančního leasingu.

* Z předmětu daně je explicitně vyloučeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při přeměnách obchodních korporací.

* Nový návrh zachovává předchozí algoritmus výpočtu základu daně, kdy základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelné výdaje. Nabývací hodnotou je přitom cena sjednaná, pokud není nižší než 75 % ceny zjištěné na základě zákona o oceňování či tzv. směrné hodnoty, tj. údaje vycházejícího z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase. Návrh zákona omezuje povinnost předkládat znalecké posudky při nabytí nejčastěji převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, garáže). Správce daně bude v těchto případech vycházet ze směrné hodnoty. V případě nutnosti vyhotovení znaleckého posudku budou náklady na něj uznatelným výdajem snižujícím základ daně.

 

Spolu s návrhem zákona připravuje ministerstvo vyhlášku k určení směrné hodnoty nemovitostí podle typu pozemku a lokality. Ministerstvo financí plánuje rovněž zveřejnit na internetu finanční správy daňovou kalkulačku, s jejíž pomocí bude poplatník moci zjistit výši srovnávací daňové hodnoty odvozené od směrných hodnot. 

Zákon by měl být účinný od 1. ledna 2014 stejně jako nový občanský zákoník. 

 

ICTZ23

 

Zdroj: KPMG